Find Articles…

8487 results
Scientific articles Authors Journals
201 Аспекти інформаційної технології відбору даних про напружено-деформований стан конструкційних матеріалів Галина Микитин, Ярослав Іваницький, Степан Штаюра, Зіновій Дмитрів Measuring Equipment and Metrology
202 Методика оцінювання достовірності вимірювального контролю паровмісту системою технічного зору Костянтин Маловік, Володимир Нікішин Measuring Equipment and Metrology
203 Види архітектури систем підтримки прийняття рішень Верес О. М. Computer Development Systems. Theory and Practice
204 Порівняння мір подібності фрагментів мовних сигналів Ткаченко B. C. Computer Development Systems. Theory and Practice
205 Моделювання досвіду користувача програмного забезпечення САПР накопиченням діалогової інформаційної діяльності Маркелов О. Е., Лобур М. В. Computer Development Systems. Theory and Practice
206 Методологія побудови інформаційно-вимірювальної системи для виявлення в довкіллі хімічних речовин Марікуца У. Б., Березюк Б. М., Іванців Р. Д. Computer Development Systems. Theory and Practice
207 Автоматизація побудови графічних залежностей у системі ANSYS Мельник М. Р., Денисюк П. Ю. Computer Development Systems. Theory and Practice
208 Інтеграція знань у САПР ТП із використанням високорівневих мереж Петрі Керницький А. Б. Computer Development Systems. Theory and Practice
209 Автоматизована система обробки інформації «Захист аудіоінформації»: реєстратори, канали витоку, засоби захисту Дудикевич В. Б., Микитин Г. В., Гарасим Ю. Р. Computer Development Systems. Theory and Practice
210 CORDIC-метод обчислення квадратного кореня Бікташева С. Р., Мороз Л. В., Стахів М. Ю. Computer Development Systems. Theory and Practice
211 Порівняльний аналіз завадостійкості багатопозиційних циклічних кодів Різник В. В., Скрибайло-Леськів Д. Ю., Ляхович О. В., Юрчак І. Ю. Computer Development Systems. Theory and Practice
212 Алгоритм розміщення фігур на площині з використанням графічного процесора Каркульовський В. І., Дарнобит Ю. Р. Computer Development Systems. Theory and Practice
213 Алгоритм розміщення фігур на площині з використанням графічного процесора Каркульовський В. І., Дарнобит Ю. Р. Computer Development Systems. Theory and Practice
214 Оцінка ефективності піногасників для водних розчинів поліакриламіду та лауретсульфату натрію як основи мастильно-охолодувальних технологічних рідин Й. М. Шаповал, I. P. Polyuzhyn, Ф. І. Цюпко, Л. І. Полюжин Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
215 Дослідження ефективності активації порошкоподібного полівінілхлориду В. С. Моравський, І. З. Дзяман, Н.М. Баран, А. М. Кучеренко, Л. Дулебова Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
216 Формування та властивості композиційних поліамід–гідрогелевих мембран Ю.Я. Мельник, Н.М. Баран, Г.В. Яцульчак, М.Г. Комишна Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
217 Морфологія і властивості поліпропіленових композитів з металовмісним полімер-силікатним наповнювачем А. С. Масюк, А.Б. Тарнавський , В. Є. Левицький Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
218 Особливості одержання композитів на основі поліпропілену та нано-модифікованого поліаміду В.В. Красінський, В.М. Земке, Ю.В. Клим, Н.В. Чопик Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
219 Вплив полімерного модифікатора на процес структурування ненасиченої поліестерної смоли Д. С. Катрук, О. М. Бораковська, В. Є. Левицький Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
220 Особливості утворення поверхні металонаповнених гідрогелевих плівок, одержаних відцентровим формуванням О. М. Гриценко, О.В. Суберляк, А. В. Похмурська, Х. М. Бедльовська, І. Гайдос Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
221 Реологічні властивості композицій на основі модифікованого полівінілового спирту В.В. Антонюк, О.В. Суберляк, В.В. Красінський, Т. Гарбач, Н.В. Хамула Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
222 Синтез поліакриламіду з регульованою молекулярною масою С.М. Варваренко , М.В. Ференс , V. V. Oleksa, I. A. Dron, Н.С. Берчук , С.А. Воронов Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
223 Структуровані полімерні гідрогелі з вбудованими напівпровідниковими нанокристалами О.М. Шевчук, Н.М. Букартик, Є.Ю. Нікітішин, В.О. Сердюк, З. Я. Надашкевич Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
224 Синтез полімерних мікрокапсул з інкапсульованими магнітними наночастинками для імобілізації ферменту α-амілази В.О. Сердюк, Р.І. Мельник , В.С. Токарев Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
225 рН – залежні гідрогелі на основі натрій альгінату і хітозану М.З. Савка, С. В. Лещук, О.Г. Будішевська, С.А. Воронов Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
226 Похідні 2-оксазолінів для конструювання засобів доставки лікарських препаратів Х. І. Гаргай, В. А. Дончак, О. С. Заіченко, Л. М. Ріпак Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
227 Синтез та властивості гетерогідрогелевих матеріалів О. М. Фігурка, Н.Г. Носова , А.В. Стасюк , М.І. Нагорняк, С.Б. Германович, В.Я. Самарик Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
228 Золь-гель синтез і дослідження властивостей сульфовмісних полімер-неорганічних мембран O. I. Demchyna, Kh. V. Demydova, I. Yu Yevchuk, З.М. Коваль Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
229 Використання відходів олієжирової промисловості для модифікації мінеральних наповнювачів М.Р. Чобіт, В.П. Васильєв , Ю.В. Панченко Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
230 Одержання комплексних гідрогелів поліакриламіду, як основи косметичних засобів М.Р. Чобіт, Р.М. Білозір, В.С. Токарев Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
231 Моніторинг водних ресурсів м. Нововолинська Н.Ю. Хомко Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
232 Інтенсифікація процесу та кінетика екстрагування цільових компонентів з рослинної сировини Є.М. Семенишин , Т.І. Римар Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
233 Діоксинова проблема сміттєспалювання О. І. Козій, М. П. Петрук, Н. М. Витрикуш, O. M. Vakhula Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
234 Динаміка адсорбції іонів Сu2+та Сr3+ в апараті колонного типу В.В. Сабадаш , Я.М. Гумницький , О.В. Миляник Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
235 Застосування генетичного алгоритму прямокутного розміщення для гільотинного розкрою Кривий Р. З., Лобур М. М., Ткаченко С. П. Computer Development Systems. Theory and Practice
236 Цифрове опрацювання візуальних зображень з метою ефективного відділення об'єктів від фону Олексів М. Computer Development Systems. Theory and Practice
237 Алгоритмічна оцінка оптимальності результатів кластеризації за критерієм відстані Стех Ю. В., М. Е. Файсал Сардіх, Керницький А. Б., Домброва М. С. Computer Development Systems. Theory and Practice
238 Взаємозв'язок ефективних дискретних гармонічних перетворень на основі циклічних згорток для обсягів 2^n Процько І. О. Computer Development Systems. Theory and Practice
239 Модифікація моделі управління колективними проектами Лебедєва О. О. Computer Development Systems. Theory and Practice
240 Методи і засоби проектування мікропотокових МЕМС типу LAB-ЧІП Лобур М. В., Матвійків О. М., Дмитришин Б. Б., Файтас О. І. Computer Development Systems. Theory and Practice
241 Дослідження процесу осадження відходів вуглезбагачення в радіальних відстійниках В. П. Дулеба, Н. Я. Цюра, С. В. Дулеба Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
242 Кавітаційний розклад бензолу під дією акустичних випромінювань ультразвукового діапазону O. I. Zin, Yu. V. Sukhatskiy, Z. O. Znak, А. В. Лисенко Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
243 Використання кавітаційних технологій для очищення стічних вод пивоварні У. Ю. Вашкурак, Т. С. Фалик, Л. І. Шевчук, І. З. Коваль Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
244 Дослідження оптимальних параметрів сушінняподрібнених стебел топінамбура для подальшого процесу екстрагування Д. П. Кіндзера, В.М. Атаманюк, Н. Я. Цюра, М. В. Кістечко Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
245 The filtration drying of the buckwheat grain О. С. Іващук Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
246 Оптимізація та синтез фосфо- та амінокислотних похідних на основі 4,6,4´,6´-тетрахлоро-гідразо-біс-1,3,5-триазину М. C. Слесарчук, А.І. Кархут, В. О. Сингаєвський, Л.Д. Болібрух, С.В. Половкович, В.П. Новіков Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
247 Синтез s-хроменових естерів ароматичних тіосульфокислот та комп´ютерний віртуальний скринінг їх біологічної активності А. В. Наконечна, Р. Я. Мусянович, О. М. Гриб, О. Р. Брида, C. П. Бондаренко, В. І. Лубенець Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
248 Використання моху ісландського при лікуванні інфекційних захворювань дихальних шляхів та перспективи створення нових препаратів на його основі І. В. Дякон, Н. Є. Стадницька, І.І. Губицька, В. В. Лило, В. Р. Петрикевич Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
249 Рістрегулююча активність композицій на основі алілтіосульфанілату та біопар щодо гарбуза звичайного В. В. Швець, О.В. Карпенко, А. Р. Баня, А. В. Наконечна, В. І. Лубенець Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
250 Біосинтез пар мікроорганізмами родів Pseudomonas на соєвій олії та дослідження їх властивостей Т.Я. Покиньброда, О.В. Карпенко, В. І. Лубенець , Н.Б. Мартинюк, І.М. Зінь Series of Chemistry, Materials Technology and their Application