Find Articles…

8638 results
Scientific articles Authors Journals
201 Integration of classical teaching and computer aided machine design Dudziak M., Krawiec P. Computer Development Systems. Theory and Practice
202 Selected problems of cad education directed for industrial practice Lukaszewiez A. Computer Development Systems. Theory and Practice
203 Автоматизована технологія розрахунку мікросенсорів п'єзорезистивного типу Колесник K. K. Computer Development Systems. Theory and Practice
204 Methodology of measurements of motion parameters of passenger vehicles Lewandowski A., Kqdziora К., Malujda I., Walus К. Computer Development Systems. Theory and Practice
205 Дослідження алгоритмів автоматичного вирівнювання текстів для англо-української мовної пари Палій З. М., Романюк А. Б. Computer Development Systems. Theory and Practice
206 Захист інформації на основі баркероподібних кодів Різник О. Я., Юрчак І. Ю., Парубчак В. О. Computer Development Systems. Theory and Practice
207 Пошук зображень у базах даних за структурними коефіцієнтами на основі алгоритму триступеневої кластеризації Мельник P. А., Тушницький P. Б. Computer Development Systems. Theory and Practice
208 Дослідження відкритої архітектури типу OSG (Open Grid Services Architecture) Корпильов Д. В., Свірідова Т. В. Computer Development Systems. Theory and Practice
209 Розробка підсистеми для дослідження генетичних алгоритмів з використанням шаблонів Кривий Р. З., Лобур М. М., Ткаченко С. П. Computer Development Systems. Theory and Practice
210 Програмні інструментальні засоби ігрового моделювання мультиагентних систем Кравець П. О., Полівенок Д. В. Computer Development Systems. Theory and Practice
211 Synthesis attempt and applications of the universal principles in design of springs Branowski В., Glowala S. Computer Development Systems. Theory and Practice
212 Метод створення профілей захисту для мереж зв'язку та систем комутації Гарасим Ю. Р., Дудикевич В. Б. Computer Development Systems. Theory and Practice
213 Обчислювальні структури адаптивного до обсягу ШПФ Процько І. О. Computer Development Systems. Theory and Practice
214 Особливості методів сегментації мовленнєвих сигналів Каркульовський В. І., Ткаченко B. C. Computer Development Systems. Theory and Practice
215 Алгоритми формування оптимальної траєкторії руху робочого інструменту у верстатах з ЧПК Сегеда В. В. Computer Development Systems. Theory and Practice
216 Розв'язання задачі типізації схем Білаль Р. А. Аль-Забі, Керницький А. Б., Ткаченко С. П. Computer Development Systems. Theory and Practice
217 Алгоритм пошуку оптимальної кількості кластерів Cтex Ю. В., Файсал М. Е. Сардіх, Лобур М. В., Керницький А. Б. Computer Development Systems. Theory and Practice
218 Design, manufacturing and measurement teeth of non-circular gears Krawiec P. Computer Development Systems. Theory and Practice
219 Consolidation process and plasticization bounded layer of material Malujda I. Computer Development Systems. Theory and Practice
220 Розрахунок шуму та викидів СО2 в транспортній мережі міста Львова Мазур В. В., Мельник М. Р. Computer Development Systems. Theory and Practice
221 Fits modelling of axial-symmetrical shaped joints Podolski T., Dudziak M., Kroczak J. Computer Development Systems. Theory and Practice
222 Modelling of frictional tapered connections in machine design Kolodziej A., Dudziak M., Kroczak J., Podolski T. Computer Development Systems. Theory and Practice
223 Virtual model of 6-axis cnc spiral bevel and hypoid milling machine Skawinski P. Computer Development Systems. Theory and Practice
224 CAD system of the ball screws type end-cap designing Sobolewski J., Bonarowski J., Skotnicki S. Computer Development Systems. Theory and Practice
225 Математична модель піроелектричного сенсора для вбудованих систем Головацький Р. І. Computer Development Systems. Theory and Practice
226 Структура математичної моделі для підсистеми автоматичного редагування топології друкованих плат Лобур М. М., Панчак Р. Т. Computer Development Systems. Theory and Practice
227 Моделі для статистичного аналізу технологічних процесів Мотика І. І., Недоступ Л. А., Нестор H. I. Computer Development Systems. Theory and Practice
228 Vibration and sound transmission loss across a sandwich beam with the dynamic vibration absorbers Melnyk M., Smolskyv A., Sukhorolskyy M. Computer Development Systems. Theory and Practice
229 Diskrcte-continuum modeling of legs external osteosynthesis mechanics Diveyev В., OlenjukJ., Denysyuk P. Computer Development Systems. Theory and Practice
230 Розроблення та дослідження математичної моделі циліндричної випромінюючої гідроакустичної структури з кратною періодичністю Гоблик В. В. Computer Development Systems. Theory and Practice
231 Моделювання теплових режимів в термочутливій кусково-однорідній смузі з внутрішніми джерелами тепла Гавриш В. І., Федасюк Д. В. Computer Development Systems. Theory and Practice
232 Структурно-функціональні схеми широкодіапазонних помножувачів частоти у 3N разів дискретизованих гармонічних сигналів Тимощук П. B. Computer Development Systems. Theory and Practice
233 Штучні нейронні осцилятори Тимощук П. В., Патерега Ю. Computer Development Systems. Theory and Practice
234 Проектування наземних інформаційних комплексів систем дистанційного зондування землі Горбатий І. В. Computer Development Systems. Theory and Practice
235 Problems related to functionality and unreliability of axisymmetric joints in the mechanical engineering Domek G., Dudziak M., Koiodziej A. Computer Development Systems. Theory and Practice
236 Investigation methods of sensitivity in the polioptimal construction to the small parameter changes Ghwala S., Branowski B. Computer Development Systems. Theory and Practice
237 Pendulum type dynamic vibration absorber applications Diveyev В., Hrycaj V., Koval Т., Teslyuk V. Computer Development Systems. Theory and Practice
238 Організація та дослідження інноваційної структури складного виробничого комплексу Федорчук Є. Н., Ткаченко Н. М. Computer Development Systems. Theory and Practice
239 Формалізація конфліктів при колективному проектуванні за допомогою розширеної мережі Петрі Лебедева О. О., Матвійків О. М. Computer Development Systems. Theory and Practice
240 Розрахунок та аналіз вихідних параметрів мікроакселерометра ємнісного типу Теслюк В. М., Загарюк Р. В. Кушнір О. Computer Development Systems. Theory and Practice
241 Моделювання складних механічних систем. Динамічний аналіз Каркульовський В. І, Мотика І. І., Чура І. І. Computer Development Systems. Theory and Practice
242 Математичне моделювання процесів вільних коливань товстостінних анізотропних циліндрів Макар В. М. Computer Development Systems. Theory and Practice
243 Аналіз і класифікація моделей систем електронної комерції Берко А. Ю., Висоцька В. А. Computer Development Systems. Theory and Practice
244 Числовий аналіз схем обчислення гіперсингулярних інтегралів під час моделювання проблем механіки Дияк І. І., Макар І. І., Чирун Л. Б. Computer Development Systems. Theory and Practice
245 Теоретична модель односпектронного транзистора Павлиш В. А., Закалик Л. І., Корж P. O. Computer Development Systems. Theory and Practice
246 Встановлення існування необхідних умов еквівалентності схем Аль-Забі Б., Керницький А. Б., Ткаченко С. П. Computer Development Systems. Theory and Practice
247 Методи та засоби оцінювання ризиків безпеки інформації в системах електронної комерції Берко А. Ю., Висоцька В. А., Рішняк І. В. Computer Development Systems. Theory and Practice
248 Адаптація генетичного алгоритму для задачі відновлення характеристик антенної гратки при відмовах її модулів Крищук В. М., Шило Г. М., Артюшенко Б. А. Computer Development Systems. Theory and Practice
249 Методи та НВІС-структури для множення матриці на матрицю у реальному часі Березький О., Цмоць І. Computer Development Systems. Theory and Practice
250 Ефективне обчислення дискретних косинусних перетворень Процько І. О. Computer Development Systems. Theory and Practice