Find Articles…

9098 results
Scientific articles Authors Journals
201 Концепція сервісно-орієнтованої архітектури як технологія інтеграції даних в галузі туризму Угрин Д.І., Житарюк C.І. Series of Information Systems and Networks
202 Розроблення інтелектуальної інформаційно-пошукової веб-системи виставки виробів народного мистецтва Ришковець Ю.В., Лук’яненко І.М. Series of Information Systems and Networks
203 Аналіз проблеми уніфікації архітектури систем управління контентом Мищишин В.І., Жежнич П.І. Series of Information Systems and Networks
204 Структурна та формальна моделі віртуального музею Ришковець Ю.В., Жежнич П.І. Series of Information Systems and Networks
205 Інтелектуальна система збирання інформації з тематичних Веб-ресурсів Думанський Н.О., Марковець О.В. Series of Information Systems and Networks
206 UTILISING ORGANIC-MINERAL FERTILISERS PRODUCED FROM MAN-MADE WASTE OF POULTRY FARMS Ivan Tymchuk, Мaria Кanda, Myroslav Malovanyy Environmental problems
207 Управління якістю освіти у вищих навчальних закладах України Драгомиров В.В., Казарєзов А.Я., Чирун Л.Б. Series of Information Systems and Networks
208 Розроблення сайта електронної бібліотеки наукового товариства Марковець О.В., Форкун Ю.В., Зелез Б.Я., Думанський Н.О. Series of Information Systems and Networks
209 Інтелектуальні засоби організації сайтів шкіл на базі cms drupal Марковець О.В., Пелещишин А.М., Форкун Ю.В., Делечук Д.В. Series of Information Systems and Networks
210 Аналіз методів розв’язування задачі планування в обчислювальних грід-системах Литвин В.В., Мельник А.С. Series of Information Systems and Networks
211 Мультиагентна система керування фондовим ринком Кравець П.О., Гузар В.В. Series of Information Systems and Networks
212 Розроблення прецедентної системи підтримки прийняття рішень для діагностики мостових кранів Климчук C.О. Series of Information Systems and Networks
213 Методи та засоби структурування і зберігання даних в електронних медичних картках Завалій Т.І., Нікольський Ю.В. Series of Information Systems and Networks
214 Геоінформаційні системи на основі просторово-часових моделей даних Жежнич П.І., Осика В.О. Series of Information Systems and Networks
215 Побудова шумових полів заданої інтенсивності та способи їхнього використання у тестових зображеннях Дмитрів Г.Р., Камінський Р.М. Series of Information Systems and Networks
216 Інформаційна модель управління навчальним процесом в умовах слабкої структурованості Гриновець М.В., Катренко А.В. Series of Information Systems and Networks
217 Аналіз засобів управління корпоративною конфіденційною інформацією Гарасим О.Р., Чирун Л.Б. Series of Information Systems and Networks
218 Процеси консолідації інформації у галузі спортивного покеру Гаврилюк І., Кунанець Н.Е. Series of Information Systems and Networks
219 Подання даних медичного паспорту ненормалізованими відношеннями Григорович А.Г., Григорович В.Г. Series of Information Systems and Networks
220 Проблеми захисту авторських прав в системах дистанційного навчання Голощук Р.О., Вовк О.Б. Series of Information Systems and Networks
221 Особливості проектування та впровадження систем електронної комерції Висоцька В.А. Series of Information Systems and Networks
222 Використання нечіткої логіки для визначення рекреаційного потенціалу території Виклюк Я.І., Артеменко О.І. Series of Information Systems and Networks
223 Застосування MS SQL SERVER 2005 для побудови інтелектуальної складової інформаційної системи Верес О.М., Мельник В.Л., Чирун Л.Б. Series of Information Systems and Networks
224 Застосування моделей процесорів та пристроїв для проектування інтелектуальних інформаційних систем Буров Є.В. Series of Information Systems and Networks
225 Інформаційна система керування автодилерською мережею на основі технологій інтеграції Берко А.Ю., Матрофайло І.М. Series of Information Systems and Networks
226 Використання вікі-засобів для персоніфікації інформаційного наповнення World Wide Web Березко О.Л. Series of Information Systems and Networks
227 Основні підходи до побудови програмних засобів візуалізації даних Басюк Т.М. Series of Information Systems and Networks
228 OPTIMIZATION TECHNOLOGY FOR SPOT CAPACITOR WELDING OF PLANAR PRODUCTS FROM AMG-6 ALLOYS Volodymyr Biloborodchenko, Andrii Zabranskyi, S. Myronov Industrial Process Automation in Engineering and Instrumentation
229 Аналіз методики нейромережевого розпізнавання кольорових зображень в контексті її універсальності Яровий А.А., Власюк Р.С. Series of Information Systems and Networks
230 Роздільча здатність засобів вимірювання частоти на базі сучасних методів перетворення частоти на код Юриш С.Ю. Series of Information Systems and Networks
231 Інтелектуальна інформаційна система аналізу навчально-методичного забезпечення кафедри Чирун Л. В., Сорохан Д. М. Series of Information Systems and Networks
232 Тенденції розвитку складових частин організації дистанційного навчання Шуневич Б.І. Series of Information Systems and Networks
233 Оптимізація блоків стиснутих даних у графічному форматі PNG Шпортько О.В. Series of Information Systems and Networks
234 Інтеграція неоднорідних джерел на основі аналізу метаданих Шаховська Н.Б., Крайовський В.Я., Могильський Є. Series of Information Systems and Networks
235 Стратегічна концепція технології керування корпоративними даними в туризмі як управління неструктурованою корпоративною інформацією Шаховська Н.Б., Виклюк Я.І., Угрин Д.І., Кісь Я.П. Series of Information Systems and Networks
236 Методи аналізу ефективності Веб-форумів Сєров Ю.О., Кравець Р.Б., Пелещишин А.М. Series of Information Systems and Networks
237 Опрацювання нечітких часових параметрів під час аналізу запитів, заданих природною мовою Ришковець Ю.В., Жежнич П.І. Series of Information Systems and Networks
238 Формування суспільного авторитету ВНЗ шляхом комплексного подання в системі Вікіпедія Пелещишин А.М., Пероганич Ю.Й, Марковець О.В., Думанський Н.О. Series of Information Systems and Networks
239 Врахування інформації від працедавця в інформаційній моделі предметної області “навчальний процес” для контролю якості інтелектуальної продукції ВНЗ Малахов Є.В., Марущак В.І. Series of Information Systems and Networks
240 Моделювання плану поведінки інтелектуального агента на основі мереж Петрі та онтологічного підходу Литвин В.В. Series of Information Systems and Networks
241 Консолідована інформація: сучасний фах освітньо-наукового напряму інформаційних наук Кунанець Н.Е. Series of Information Systems and Networks
242 Електронний глосарій з архівістики Кульчицький І.М. Series of Information Systems and Networks
243 Прийняття оптимальних рішень методом навчання з нечіткою логікою Кравець П. О., Проданюк О. М. Series of Information Systems and Networks
244 Координація у системах підтримання прийняття рішень з розподілу обмежених ресурсів Катренко А.В., Верес Ю.О. Series of Information Systems and Networks
245 Порівняння методів згладжування часових рядів за критерієм відношення медіан Камінський Р. М., Дмитрів Г. Р. Series of Information Systems and Networks
246 Методи формування первинних ознак при побудові систем розпізнавання користувачів комп’ютера Заяць М. М. Series of Information Systems and Networks
247 Система опрацювання медичних даних “дільничний терапевт” Григорович А.Г., Григорович В.Г., Пасічник В.В. Series of Information Systems and Networks
248 Методологія еконофізики як основа інформаційних систем розвитку та автоматизації соціально-економічних структур Виклюк Я.І., Іванущак Н.М. Series of Information Systems and Networks
249 Об’єкти та суб’єкти фотографування у контексті авторського права Вовк О.Б., Андруник В.А. Series of Information Systems and Networks
250 Даталогічна модель бази даних визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри Верес О.М., Чирун Л.Б. Series of Information Systems and Networks