Find Articles…

10422 results
Scientific articles Authors Journals
201 Часткова систематизація термінів математичної лінгвістики Олена Басалкевич Problems of Ukrainian Terminology
202 Етимологія деяких термінів судової психіатрії Зоя Хоміцька Problems of Ukrainian Terminology
203 Словотвірні особливості зоологічних назв (на матеріалі словника зоологічної номенклатури 1927–1928 рр.) Tetiana Faichuk Problems of Ukrainian Terminology
204 Терміни й міжособистісна функція мови Iryna Korneyko Problems of Ukrainian Terminology
205 Опосередкована вторинна номінація у медичній термінології Наталія Цісар Problems of Ukrainian Terminology
206 Новітні терміни діагностичної радіології: специфіка термінотворення та проблеми нормування Mykola Pylypenko, Iryna Korneyko, Неоніла Артамонова Problems of Ukrainian Terminology
207 Семантична структура терміносполук економічної терміносистеми Oksana Chuyeshkova Problems of Ukrainian Terminology
208 До проблеми лексичної інтерференції (на матеріалі автомобільної терміносистеми) Nelia Nikulina Problems of Ukrainian Terminology
209 Паронімія в українській гірничій термінології Олена Колган Problems of Ukrainian Terminology
210 Антонімічні відношення у науково-технічному тексті (на матеріалі термінології холодильної техніки) Olena Yuzhakova Problems of Ukrainian Terminology
211 Недоліки юридичної термінології у галузі нормативного регулювання правоохоронної діяльності Оксана Дуфенюк Problems of Ukrainian Terminology
212 Нормалізація законодавчої бази української термінології цивільного захисту Elena Kucherenko Problems of Ukrainian Terminology
213 Уніфікація структур термінологічних систем: типова модель побудови систем термінів, які стосуються технологічних процесів Світлана Коваленко Problems of Ukrainian Terminology
214 Деякі проблеми унормування форм запозичених двовидових дієслів Людмила Васенко, Володимир Дубічинський, Oksana Krymets Problems of Ukrainian Terminology
215 Основні помилки розробників термінологічних стандартів (на прикладі проєктів ДСТУ) Богдан Рицар, Roman Mykulchyk Problems of Ukrainian Terminology
216 Тлумачення фахового тексту Станіслава Гулкевич Problems of Ukrainian Terminology
217 Термінологічні аспекти конструювання навчальних текстів з іноземної (англійської) мови Зоя Куделько Problems of Ukrainian Terminology
218 Особливості творення правничих термінів у французькій мові Оксана Федишин Problems of Ukrainian Terminology
219 Переклад англійських суфіксальних термінів фахової мови авіації Руслан Гільченко, Катерина Малина-Гільченко Problems of Ukrainian Terminology
220 Переклад англійських префіксальних термінів субмови авіації Руслан Гільченко Problems of Ukrainian Terminology
221 Українська письменницька лексикографія: термінологічний аспект Соломія Бук Problems of Ukrainian Terminology
222 Структура семантичного поля дієслів ходи в ідеографічному словнику дієслів переміщення Анна Середницька Problems of Ukrainian Terminology
223 «Географія населення. Словник-довідник»: досвід укладання Myroslava Vlakh Problems of Ukrainian Terminology
224 З досвіду укладання лінгвокраїнознавчого словника власних назв української мови (на прикладі тематичної групи астронімів) Iryna Protsyk Problems of Ukrainian Terminology
225 Терміни-синоніми як об’єкт лексикографії Тетяна Михайлова Problems of Ukrainian Terminology
226 Когнітивні аспекти дослідження термінології інформаційних технологій (китайська мова) Вероніка Малицька Problems of Ukrainian Terminology
227 Проблемы словообразования в литовской терминологии Антанас Сметона Problems of Ukrainian Terminology
228 Обзор литовских технических словарей Валерійонас Жалкаускас Problems of Ukrainian Terminology
229 Активні елементи в термінологічному словнику Василь Старко Problems of Ukrainian Terminology
230 Українські еквіваленти англійських нетрадиційних, фразових і комбінованих абревіатур Богдан Шуневич Problems of Ukrainian Terminology
231 Роль оцінного компонента у семантичній структурі складених термінів із семою «вода» Yuliya Tehlivets Problems of Ukrainian Terminology
232 Терміни з адвербіальним компонентом Алла Нечипоренко Problems of Ukrainian Terminology
233 Термінологічна метафоризація як репрезентація нового наукового знання Людмила Васенко, Oksana Krymets Problems of Ukrainian Terminology
234 Семантичний аспект природи терміна Ярослав Яремко Problems of Ukrainian Terminology
235 Когезійний потенціал термінологічної лексики у фаховому дискурсі Світлана Рибачок Problems of Ukrainian Terminology
236 Лексико-термінологічні номінації іншомовного та власномовного походження (на лексичному матеріалі німецької та української мов) Тихон Лещук Problems of Ukrainian Terminology
237 Іван Верхратський як термінолог Оксана Микитюк Problems of Ukrainian Terminology
238 Проблеми термінології у наукових працях Олекси Горбача Мирослава Дужа-Задорожна, Володимир Задорожний Problems of Ukrainian Terminology
239 Термінологічний аналіз: способи шукати нові знання у наукових працях Людмила Пшенична, Наталія Шишкіна Problems of Ukrainian Terminology
240 Мова науки та її лексичний склад Olga Pavlova Problems of Ukrainian Terminology
241 Варіантні одиниці в українській науково-технічній термінології Людмила Боярова Problems of Ukrainian Terminology
242 Динаміка термінів з міжнародними кореневими компонентами Iryna Kochan Problems of Ukrainian Terminology
243 Моделювання дієслів і віддієслівних іменників від абстрактних іменників іншомовного походження на –ці(я) Софія Левіна Problems of Ukrainian Terminology
244 Дієслівна категорія виду: практичні висновки для термінознавства з положень теоретичної морфології Mykhajlo Ginzburg Problems of Ukrainian Terminology
245 Семантична дивергенція українських термінотворчих моделей у природничих науках Євгенія Карпіловська, Olha Kocherga, Євген Мейнарович Problems of Ukrainian Terminology
246 Слово на пошану знаній науковиці (до 90-річчя народин Марії Ганіткевич) V. L. Starchevskyy, Михайло Никипанчук Problems of Ukrainian Terminology
247 DETERMINATION OF VOLTAGE CONFORMITY FACTOR IN POWER SUPPLY SYSTEMS Vasyl Hudym, Svyatoslav Yatsyshyn, Dominik Mamcarz Measuring Equipment and Metrology
248 THE STANDARD OF UNIT OF ULTRASONIC PRESSURE IN AQUEOUS MEDIUM Dariia Duviriak, Oleksandr Shpak, Vasyl Parakuda Measuring Equipment and Metrology
249 DEVELOPMENT OF SYSTEM OF PROVIDING METROLOGICAL RELIABILITY OF MEASURING INSTRUMENTS Mykola Mykyychuk, Nadiya Lazarenko, Sergii Lazarenko, Anastasiia Riznyk Measuring Equipment and Metrology
250 ANALYTICAL MODEL OF THE MEASURER OF THERMOANEMOMETRIC TYPE OF KINEMATIC PARAMETERS OF THE BIPHASIC PULSING FLOW Vasyl Dmytriv, Mykola Mykyychuk, Ihor Dmytriv, Taras Dmytriv Measuring Equipment and Metrology