Find Articles…

9815 results
Scientific articles Authors Journals
201 Професійні назви орнаментики в термінології художньої кераміки Ніна Левун, Юлія Рисич Problems of Ukrainian Terminology
202 Деякі проблеми сучасної термінології у товарознавстві Іван Сирохман1, Ганна Рудавська2, Лідія Демкевич1, Валентина Завгородня1, Тетяна Раситюк1 Problems of Ukrainian Terminology
203 Деякі проблеми сучасної термінології у товарознавстві Іван Сирохман1, Ганна Рудавська2, Лідія Демкевич1, Валентина Завгородня1, Тетяна Раситюк1 Problems of Ukrainian Terminology
204 Мотиваційні поля в термінології нафтогазової промисловості Світлана Дорошенко Problems of Ukrainian Terminology
205 Формування і розвиток металургійної термінології в Україні Неонела Ктитарова Problems of Ukrainian Terminology
206 Бінарні метафоричні словосполуки у фінансовій термінології Олена Винник Problems of Ukrainian Terminology
207 Власні імена в математичних термінах Марія Осадчук Problems of Ukrainian Terminology
208 Особливості спеціальної термінології як визначальний чинник змістового компонента навчання у технічному коледжі Світлана Вдовцова Problems of Ukrainian Terminology
209 Кальки в українській технічній термінології Володимир Плескач Problems of Ukrainian Terminology
210 Удосконалення і стандартизація правопису українських власних імен і прізвищ Адам Гожий Problems of Ukrainian Terminology
211 Аспекти формування термінологічних стандартів М. Дрозд1, Тарас Кияк2 Problems of Ukrainian Terminology
212 50 років термінологічної лексикографії Марія Комова Problems of Ukrainian Terminology
213 Термінологічне забезпечення навчального процесу в університеті залізничного профілю Галина Величко Problems of Ukrainian Terminology
214 До питання друкування карт україни мовами з латинською абеткою Роман Григорчук Problems of Ukrainian Terminology
215 Створення першої вітчизняної «Гірничої енциклопедії» Володимир Білецький Problems of Ukrainian Terminology
216 Абревіатури в електронній пошті Зеновія Казимира, Ігор Карий, Галина Олексів Problems of Ukrainian Terminology
217 Лексичний мінімум: теоретичні засади і принципи виділення Соломія Бук Problems of Ukrainian Terminology
218 Варіативність складених термінів як вияв принципу економії мовлення Ольга Шпак Problems of Ukrainian Terminology
219 Спадщина і нові проблеми української наукової термінології Ольга Збожна Problems of Ukrainian Terminology
220 Деякі засади формування української науково-технічної термінології Лариса Азарова Problems of Ukrainian Terminology
221 Деякі проблеми нормування та стандартизації лексики гуманітарних знань (на матеріалі української та англійської мов) Микола Кікець, З. Кікець Problems of Ukrainian Terminology
222 Терміни і номени державного управління Надія Коцюба Problems of Ukrainian Terminology
223 Cпіввідношення національного й інтернаціонального в суспільно-політичній термінології національних мов Галина Антонюк Problems of Ukrainian Terminology
224 Успільно-політична термінологія фразеологічного характеру як невід’ємна частина публіцистичного стилю (на матеріалі преси україни 90-х років) Антоніна Григораш Problems of Ukrainian Terminology
225 Суспільно-політичні умови виживання української мови Микола Кукляк Problems of Ukrainian Terminology
226 Спортивна термінологія у політичному контексті: конотативний аспект Христина Дацишин Problems of Ukrainian Terminology
227 Започаткування української спортової лексики в часописі «Вісти з Запорожа» Марта Мартинюк Problems of Ukrainian Terminology
228 Автентичні терміни в сучасній українській термінології з фізичної культури та спорту Ольга Боровська Problems of Ukrainian Terminology
229 Вплив видавничої діяльності на формування української термінології в галузі фізичної культури і спорту першої половини ХХ століття Оксана Вацеба Problems of Ukrainian Terminology
230 Антонімія в сучасній українській пожежно-технічній терміносистемі Олена Кучеренко Problems of Ukrainian Terminology
231 Про деякі проблеми термінографії у сфері пожежної безпеки Михайло Козяр Problems of Ukrainian Terminology
232 Логіко-семантичний аналіз та реконструювання визначень в пожежній термінології Мирослав Коваль, Анатолій Шадрін Problems of Ukrainian Terminology
233 Особливості формування та перекладу сучасної нумізматичної термінології (дослідження англо-українських відповідників) Ігор Голиборода Problems of Ukrainian Terminology
234 Історія становлення українського географічного словникарства Мирослава Влах Problems of Ukrainian Terminology
235 Проблеми творення української термінології прикордонної та митної служби Валентина Гапонова, Марія Осадчук Problems of Ukrainian Terminology
236 Національна військова похідна термінологія Зоряна Кісіль Problems of Ukrainian Terminology
237 Правнича термінологія у мовленні студента-юриста Мирослава Криськів Problems of Ukrainian Terminology
238 Прислівникова деривація в українській юридичній термінолоґії Наталія Руколянська Problems of Ukrainian Terminology
239 Розширення потенційного правничого словника на заняттях французької мови Оксана Федишин Problems of Ukrainian Terminology
240 Из истории развития юридической терминологии в белорусском языке Марина Буракова Problems of Ukrainian Terminology
241 Сучасна українська криміналістична та кримінально-процесуальна термінологія Олексій Гумін, Рома Сибірна, В´ячеслав Сас, Людмила Сергієнко, Олена Устюгова, Наталія Хмельовська Problems of Ukrainian Terminology
242 Актуальні ресурси української правничої термінолексики (проблемні аспекти) Антоніна Токарська Problems of Ukrainian Terminology
243 До проблеми термінології в галузі дизайну одягу Ірина Грицюк Problems of Ukrainian Terminology
244 Деякі кольористичні терміни в архітектурі на прикладі «кольорової піраміди анатомії людини» Анатолій Міщенко Problems of Ukrainian Terminology
245 Діалектна лексика як джерело поповнення української музичної термінології Софія Булик-Верхола Problems of Ukrainian Terminology
246 Вербалізація психічних станів: термінологічні проблеми психології та лінгвістики Тетяна Мацієвська Problems of Ukrainian Terminology
247 Мислення – мова – мовлення: когнітивні та психолінгвістичні аспекти Марія Яцимірська Problems of Ukrainian Terminology
248 Значення терміну «аналог розуму» у філософії І.Канта та у сучасній філософії та естетиці Володимир Юрковський Problems of Ukrainian Terminology
249 Українсько-польсько-російські термінологічні паралелі (на матеріялі релігійної термінології) Галина Наконечна Problems of Ukrainian Terminology
250 Поняття дитячої літератури та її художня специфіка Уляна Вовк Problems of Ukrainian Terminology