Find Articles…

9815 results
Scientific articles Authors Journals
251 Медичні терміни в мові сучасної української фантастики Тетяна Катиш Problems of Ukrainian Terminology
252 До питання про формування терміносистеми при вивченні лінгводидактичних особливостей засвоєння українських відмінків чужомовними слух Оксана Лопатка Problems of Ukrainian Terminology
253 До питання специфіки мовознавчих термінів Ірина Вислободська Problems of Ukrainian Terminology
254 До питання про лінгвістичну термінологію: «вузьке» та «широке» розуміння «мовної гри» Тетяна Космеда Problems of Ukrainian Terminology
255 Дихотомія термінів «предикативність»: «предикація» у сучасному мовознавстві Ірина Карамишева Problems of Ukrainian Terminology
256 Зародження української риторичної термінології у пам'ятках Київської Русі Зоряна Куньч Problems of Ukrainian Terminology
257 Філософська артикуляція «дискурсу» та «свободи дискурсування» в постмодерністському світі Ореста Лосик Problems of Ukrainian Terminology
258 Мовна норма як спосіб усунення деформацій математичного поняттєвого простору Олена Шаповал Problems of Ukrainian Terminology
259 Деякі зауваги до термінології в галузі математичної логіки і основ математики Мирослав Кратко Problems of Ukrainian Terminology
260 Стилістичні особливості вживання термінологічної лексики з економіки у науково-популярному дискурсі (на матеріалі української мови) Іван Теплий1, Людмила Бондарчук2 Problems of Ukrainian Terminology
261 Метафора як спосіб творення сучасних економічних термінів (на матеріалі аналітичних конструкцій) Оксана Плаксій Problems of Ukrainian Terminology
262 До питання семантичної та конотативної модифікації інтернаціональних слів у англо-українських ділових контекстах Людмила Бордюк Problems of Ukrainian Terminology
263 Семантичний аналіз корпусу спеціальних текстів (на матеріалі англійської кредитно-банківської субмови) Олександра Дуда Problems of Ukrainian Terminology
264 Лексико-семантичні процеси в номенклатурі української підмови технології громадського харчування Світлана Руденко Problems of Ukrainian Terminology
265 Специфіка терміна «біопошкодження» Іванна Проць Problems of Ukrainian Terminology
266 До когнітивного аспекту вивчення галузевих терміносистем Ольга Петрова Problems of Ukrainian Terminology
267 Українська радіологічна термінологія: історія, проблеми й перспективи Микола Пилипенко1, Володимир Калашник2, Iрина Корнейко3, Володимир Рогожин4, Леонід Розенфельд5 Problems of Ukrainian Terminology
268 Стан українського писемного медичного наукового мовлення Олександр Герасименко Problems of Ukrainian Terminology
269 Стан української мови, фармацевтичної та медичної термінолоґії на початку третього тисячоліття Любов Петрух Problems of Ukrainian Terminology
270 Про «стан здоров’я» мови медицини (термінологічний аспект) Наталія Місник1, Людмила Симоненко2 Problems of Ukrainian Terminology
271 Проблеми технічної термінології в західноукраїнській періодиці міжвоєнного часу Андрій Воробкевич, Михайло Соколовський Problems of Ukrainian Terminology
272 До питання про стиль ділової письмової мови: на матеріалі французької комерційної кореспонденції Наталія Демчук Problems of Ukrainian Terminology
273 До проблеми термінотворення в аерокосмічному зніманні Христина Бурштинська Problems of Ukrainian Terminology
274 Типи відношень у багатокомпонентних словосполученнях в українській електротехнічній термінології Людмила Козак Problems of Ukrainian Terminology
275 Національні тенденції в автомобілевій термінолоґії на зламі віків Неля Нікуліна Problems of Ukrainian Terminology
276 Українська хемічна термінологія на роздоріжжі Орест Попович Problems of Ukrainian Terminology
277 Щодо вживанння термінів «керування» та «управління» Роман Микульчик Problems of Ukrainian Terminology
278 Комп’ютеризація видавничої галузі та розвиток сучасної видавничої термінології Емілія Огар, Марія Процик Problems of Ukrainian Terminology
279 Українські фізичні терміни, утворені лексико-семантичним способом Ірина Процик Problems of Ukrainian Terminology
280 Про вжиток іменників на -ння у зв’язку з ДСТУ 3966-2000 Степан Ярема Problems of Ukrainian Terminology
281 Про вдосконалення, впорядкування і використання фізичних термінів Михайло Медюх, А. Пундик Problems of Ukrainian Terminology
282 Назви опредметнених дій у науково-технічній термінології Володимир Пілецький Problems of Ukrainian Terminology
283 Про деякі вимоги до термінів, встановлені ДСТУ 3966-2000 Моргунюк Виталь Problems of Ukrainian Terminology
284 Арабські лексичні запозичення в українській мові Володимира Федина Problems of Ukrainian Terminology
285 Автоматичне реферування текстів Зоя Куделько Problems of Ukrainian Terminology
286 Міфологеми та ідеологеми як специфічні й етно‑соціально забарвлені терміносистеми Олена Бурда Problems of Ukrainian Terminology
287 Прикметники, що означають кольори, у сучасній німецькій мові Володимир Рудий Problems of Ukrainian Terminology
288 Значення адекватного перекладу іншомовних термінолексем в укладанні російсько-українського словника спортивних термінів Людмила Бардіна, Наталія Назаренко Problems of Ukrainian Terminology
289 Структура «українсько-російсько-англійського тлумачного словника ділової людини» та використання його для навчання англійської мови для спеціальних цілей Олена Зеленська Problems of Ukrainian Terminology
290 До проблеми укладання турецько-українських галузевих словників Володимир Підвойний Problems of Ukrainian Terminology
291 Особливості побудови україно-англо-японського розмовника Андрій Медведів1, Мирон Федоришин2 Problems of Ukrainian Terminology
292 Навчальний словник активних слів у практиці викладання іноземних мов Станіслава Гулкевич, Зоя Данилова Problems of Ukrainian Terminology
293 Укладання словника чужомовних онімів Артур Ґудманян Problems of Ukrainian Terminology
294 Про лісотехнічний словник призабутих термінів Нестор Библюк Problems of Ukrainian Terminology
295 Лексикографія та міжмовні зв'язки в україні на початку ХХl ст.: нові лексикографічні твори Софія Денисенко Problems of Ukrainian Terminology
296 АРМ лексикографа: критичний аналіз сучасної концепції лексичної картотеки Василь Войнов, Сергій Тимофєєв Problems of Ukrainian Terminology
297 Організація бази знань в комп’ютерному середовищі для вивчення понять і термінів предметної області з нечіткою структурою Володимир Семотюк, Володимир Шрам Problems of Ukrainian Terminology
298 Комп’ютерна технологія укладання класифікаторів товарів М. Беднарчук, А. Костенко, Ігор Кульчицький, О. Шумський Problems of Ukrainian Terminology
299 Українська термінологія лінгвістики тексту Ірина Трубчанінова Problems of Ukrainian Terminology
300 Механізми експресивної забарвленості термінів Ірина Котеленець Problems of Ukrainian Terminology