Find Articles…

8487 results
Scientific articles Authors Journals
251 Дослідження впливу діоксиду сульфуру на динаміку приросту хлорофілсинтезуючих мікроводоростей В.В. Дячок, С.І. Гуглич, В.В. Катишева Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
252 Прогнозування In Silico біологічної активності перефункціоналізованих похідних аміно-9,10-антрацендіонів М.В. Стасевич , В.І. Зварич , В.В. Лунін , Н.А. Копак , В.П. Новіков Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
253 Синтез хіназолінових s-естерів ароматичних та гетероциклічних тіосульфокислот Н. Я. Монька, С. В. Василюк, Г.Б. Шиян , А. Нагурська, С.І. Коваленко, В. І. Лубенець Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
254 Про особливості діазотування амінопохідних 9,10-антрахінону В. І. Шупенюк, Ю.І. Дейчаківський, Т.М.Тарас, Л.Д. Болібрух, І.І. Губицька Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
255 Поверхнево-активні комплекси для штаму Pseudomonas Аeruginosa JRV-L О. Шульга, Д. Джогель, О. Карпенко, М. Пристай, Р. Вільданова Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
256 Скринінг біологічної активності хіназолінових тіосульфоестерів з використанням методів хемоінформатики Ю. І. Шах, Н. Я. Монька, Г. М. Хоміцька, Д. Б. Баранович, Л. Давид, С. В. Василюк Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
257 Вплив електрохімічно активованої води на бродильну активність дріжджів Л.Я. Паляниця, Н.І. Березовська, Р.Б. Косів, Т.В.Харандюк Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
258 Тіопіранотіазолонові похідні просторово екранованого фенолу З. В. Губрій, О. М. Фігурка, Г. М. Хоміцька, Ю. В.Хамула, А. О. Милянич, S. V. Khomyak Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
259 Експериментальні та DTF дослідження взаємодії азо-біс-2,4-дихлоро-1,3,5-триазину зі стиролом А.І. Кархут, Х.Б. Болібрух, І.І. Губицька, В.Т. Самборський, С.В. Половкович Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
260 Дослідження захисних властивостей інгібіторів корозії, одержаних з відновлювальної сировини І. М. Ониськів, В. В. Романчук, П. І. Топільницький Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
261 Встановлення можливості одержання бітумів з нігерійських нафт П. І. Топільницький, В. В. Романчук, Бабатунде Олаолува Олуфемі, С. В. Бойченко Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
262 Вивчення термічної стійкості моторних олив для бензинових та дизельних двигунів B. O. Korchak, V. V. Kochubei, T. I. Chervinskiy, О.Б. Гринишин Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
263 Бета-алкілзаміщені акрилові кислоти І. Я Почапська, Ю. Я. Хлібишин Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
264 Сумісне окиснення еенасиченого альдегіду та олефіну З. Г. Піх, Р. В. Небесний, S. I. Vynnytska Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
265 Визначення оптимальних умов процесу емульсійної коолігомеризації вуглеводневої фракції С9 шляхом побудови регресивних рівнянь О. M. Orobchuk, R. O. Subtelnyi, У. В. Фуч, М. І. Підсадюк, І. Є. Никулишин, B. O. Dziniak Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
266 Синтез етерів на основі спиртів сивушної олії М. Ю. Брезгіна, А. М. Ludyn, Vikt. V. Reutskyy Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
267 Особливості структуроутворення безклінкерних композиційних в’яжучих при високих водотвердих відношеннях B. В. Chekanskyi, I. V. Lutsyuk, Р. М. Яремчук Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
268 Періодичне розчинення калій хлориду за зміни параметрів системи В.М. Атаманюк, Д.М. Симак , О.М. Данилюк, Я.М. Гумницький Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
269 Модифікування керамічного порошку системи MgO–SiO2 іонами Сr3+, Y3+, Zr4+ I. V. Lutsyuk, Я.І. Вахула Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
270 Одержання полімерної сірки із відхідних тіосульфатних розчинів очищення газів від сірководню хінгідронним методом Z. O. Znak, Р.Р. Оленич , О.В. Полулях , В.А. Бойко Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
271 Особливості хімічної стійкості та мікротвердості гартованого скла Т.Б.Жеплинський, А.О. Курій Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
272 Конверсія хлоридних солей з натрію сульфатом під час випаровування хлоридно-сульфатних розчинів К.І. Блажівський, І.Є. Максимович, Х.Я. Кочкодан Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
273 Температурно-часові параметри отримання пористого склокерамічного матеріалу з використанням водорозчинного полімеру Р. І. Семеген, С. В. Підвисоцький, Ю. Л. Івановець Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
274 Синтез, ІЧ-спектроскопічне та термогравіметричне дослідження іонних асоціатів левамізолу з еозином Y, еозином β та йодеозином Д. І. Семенишин, Н. В. Зубеня , V. V. Kochubei, Ж. О. Кормош, С. Г. Ягольник Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
275 Термодинамічні властивості розчинів метил 6-метил-2-оксо-4-феніл- 1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбоксилату в органічних розчинниках O. R. Ridka, V. S. Matiychuk, I. B. Sobechko, V. V. Kochubei, V. V. Sergeev Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
276 Термодинамічні характеристики 2-фурил-2-ціано-2-пропенаміда Я.А. Четвержук, I. B. Sobechko, Ю.І.Горак, V. V. Sergeev Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
277 Дослідження взаємодії гумінових кислот з іонами феруму, алюмінію і хрому L. P. Oliynyk Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
278 Синтез нових функціональних похідних кумінового спирту. Н. І. Кінаш, О. Л. Паюк, Л. В. Долинська, З. Я. Надашкевич, O. I. Hevus Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
279 Синтез та ідентифікація нових карбоксилатних мономерів А. І. Гладій, Ф. І. Цюпко, I. P. Polyuzhyn, М. М. Ларук Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
280 Вплив pH середовища на властивості гідрохімічно синтезованих плівок гідрарґерум сульфіду (HgS) M. A. Sozanskyi , Р. Т. Чайківська, V. E. Stadnik, P. Y. Shapoval, Y. Y. Yatchyshyn Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
281 Синтез і властивості плівок індій сульфіду, одержаних хімічним осадженням Р.І. Гладь, Р.Р. Гумінілович, P. Y. Shapoval, Y. Y. Yatchyshyn Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
282 Кінетичні закономірності окиснення октену-1 молекулярним киснем у присутності біметалевого гомогенного каталізатора [(Allyl)ClPd(CN)Ru(Py)4(CN)PdCl(Allyl)] О.І. Макота, Л.В.Булгакова Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
283 Синтез нейоногенних пар на основі дизаміщених оксетанів K. I. Bobrova, R. I. Fleychuk, O. I. Hevus Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
284 Про вплив ревербераційної перешкоди на точність вимірювання функції розподілу рівнів мовного сигналу Продеус A. M., Клімков В. А. Computer Development Systems. Theory and Practice
285 Адаптивне становлення ходи робота-анімата Кравець П. О. Computer Development Systems. Theory and Practice
286 Метод каскадного застосування компресуючої нейронної мережі та методів контекстного моделювання Поліщук У. В., Цимбал Ю. В., Юрчак І. Ю. Computer Development Systems. Theory and Practice
287 Дослідження впливу конструкцій анкерів на роботу ємнісних акселерометрів Теслюк В. М., Каркульовський Б. В. Computer Development Systems. Theory and Practice
288 Математичне моделювання стопорних режимів роботи помпового агрегату стенда для випробування гідравлічної апаратури Харченко Є. В., Колесник К. К., Панчак Р. Т. Computer Development Systems. Theory and Practice
289 Моделювання середовищ із заданим коефіцієнтом заломлення на основі характеристик розсіяння електромагнітного поля Андрійчук M. І. Computer Development Systems. Theory and Practice
290 Дослідження точності методів визначення ефективності шумозахисних бар’єрів Мельник М. Р. Computer Development Systems. Theory and Practice
291 Моделювання статистичних характеристик технологічних процесів Мотика І. І., Недоступ Л. А., Нестор Н. І. Computer Development Systems. Theory and Practice
292 Інформаційно-розрахунковий метод для визначення теплофізичних характеристик композитних матеріалів Кужидловський К., Лобур М. М., Фармага І. В., Матвійків О. М. Computer Development Systems. Theory and Practice
293 Математична модель нейронної схеми типу «K-WINNERS-TAKE-ALL» обробки дискретизованих сигналів Тимощук П. В. Computer Development Systems. Theory and Practice
294 Дослідження температурної залежності інструментальної похибки коріолісового витратоміра та методів її зменшення S. Yatsyshyn, Богдан Яцишин Measuring Equipment and Metrology
295 Розподіл обмежених ресурсів в управлінні проектами Верес Ю. О. Computer Development Systems. Theory and Practice
296 Коригування похибок діодних цифрових термометрів Y. Yatsuk, Олександр Тимчук Measuring Equipment and Metrology
297 Потокові моделі транспортної мережі міста Мазур В. В. Computer Development Systems. Theory and Practice
298 Модель семантики в лінгвістичній теорії FUNCTIONAL DISCOURSE GRAMMAR Романюк А. Б., Романишин М. М. Computer Development Systems. Theory and Practice
299 Розширення алгебри алгоритмів аксіомами операцій циклів Овсяк О. В. Computer Development Systems. Theory and Practice
300 Дослідження, моделювання та проектування складних мереж Пасічник В. В., Іванущак Н. М. Computer Development Systems. Theory and Practice