Find Articles…

9815 results
Scientific articles Authors Journals
301 Термін «номенклатура» у синхронічних та діахронічних мовознавчих студіях Ганна Меуш Problems of Ukrainian Terminology
302 До вивчення основних понять сучасного термінознавства (зміст та обсяг поняття «термінологія» у вітчизняній термінознавчій традиції) Олена Медведь Problems of Ukrainian Terminology
303 Теоретичні проблеми термінологічної варіантності Леся Малевич Problems of Ukrainian Terminology
304 Ознаки фрактальної гармонії у фаховій термінолоґії Галина Онуфрієнко Problems of Ukrainian Terminology
305 Системотвірні та системонабуті властивості слова і терміна Любов Дацюк Problems of Ukrainian Terminology
306 Роль термінів у сфері фахової комунікації Ніна Литвиненко Problems of Ukrainian Terminology
307 Міжмовні відношення і національно-мовна картина світу Ярослав Яремко Problems of Ukrainian Terminology
308 Когнітивно-лінгвальна характеристика греко-латинських термінологічних запозичень у німецькій мові Тихон Лещук Problems of Ukrainian Terminology
309 Слова з міжнародними компонентами на позначення кількості, розміру, сукупності у сучасних терміносистемах Ірина Кочан Problems of Ukrainian Terminology
310 Чи необхідні чужоземні слова в українській «термінології» Богдан Слабий Problems of Ukrainian Terminology
311 Термінологія як підвалина менталітету: проблема автентичности Володимир Козирський1, Василь Шендеровський2 Problems of Ukrainian Terminology
312 Якою бути українській науково-технічній термінології ? Андрій Медведів Володимир Задорожний Problems of Ukrainian Terminology
313 Проблема прикметника в науковій термінології Ольга Кочерга Problems of Ukrainian Terminology
314 Російсько-українсько-англійський словник машинобудівних термінів Оксана Литвин Problems of Ukrainian Terminology
315 Зведення правил унормування української фахової мови Роман Рожанківський Problems of Ukrainian Terminology
316 Термінологічнe підґрунтя для створення сучасної нормативної бази газової промисловості України Анатолій Руднік, Валерій Колодяжний Михайло Гінзбург Problems of Ukrainian Terminology
317 Досвід та проблеми впровадження ДСТУ 3966-2000 в термінологічну діяльність Софія Левіна, Ірина Требульова Михайло Гінзбург Problems of Ukrainian Terminology
318 Проблеми укладання словників-мінімумів нових терміносистем Богдан Шуневич Problems of Ukrainian Terminology
319 Термінологічні «псевдодрузі перекладача» Олена Шаблій Problems of Ukrainian Terminology
320 Про етимологію назв мінералів в українській геологічній термінології Ростислав Вовченко, Лідія Бохорська, Олександр Полубічко Problems of Ukrainian Terminology
321 Можливі комп’ютерні еквіваленти традиційних (паперових) тлумачних словників Василь Войнов, Сергій Лук’яненко, К. Носов Problems of Ukrainian Terminology
322 Термінологія комунікативної лінгвістики: аспекти дискурсивного підходу Флорій Бацевич Problems of Ukrainian Terminology
323 До проблеми розвитку української термінолексики Оксана Микитюк Problems of Ukrainian Terminology
324 Здобутки і втрати української термінології та термінографії за десять років незалежності Левко Полюга Problems of Ukrainian Terminology
325 Сучасна українська термінографія і проблеми екології мови Олександра Сербенська Problems of Ukrainian Terminology
326 Повернення до національних засад в українській термінології Олександр Пономарів Problems of Ukrainian Terminology
327 Проблеми української наукової мови Мирослав Кратко Problems of Ukrainian Terminology
328 Технічному комітетові стандартизації науково-технічної термінології – 10 років: здобутки, проблеми, перспективи Богдан Рицар Problems of Ukrainian Terminology
329 Словник з методики викладання української мови Ніна Захлюпана Ірина Кочан Problems of Ukrainian Terminology
330 Нормалізація термінології та її збагачення – заодно чи хто кого? Богдан Михайлишин Problems of Ukrainian Terminology
331 Про деяку критику щодо української науково-технічної термінології Богдан Рицар, Роман Рожанківський, Моргунюк Виталь Problems of Ukrainian Terminology
332 До проблеми стандартизації хемічної термінології Марія Ганіткевич Problems of Ukrainian Terminology
333 Мовна концепція системи словників та довідників для працівників нафтогазового комплексу Людмила Симоненко Михайло Гінзбург Problems of Ukrainian Terminology
334 Про концепцію побудови електронної та паперової версії багатотематичного тримовного (російсько-українсько-англійського) тлумачного словника Михайло Гінзбург Problems of Ukrainian Terminology
335 Проблема іншомовних запозичень в сучасній українській фінансово-економічній термінології (на матеріалі третього видання «Фінансового словника») Анатолій Загородній Геннадій Вознюк Problems of Ukrainian Terminology
336 Про упорядкування нових терміносистем Богдан Шуневич Problems of Ukrainian Terminology
337 Термінологія в її історичному розвитку Світлана Панченко Problems of Ukrainian Terminology
338 Міжнародні терміноелементи в системі науково-технічних термінів Ірина Кочан Problems of Ukrainian Terminology
339 Проблеми назовництва щодо процесу та наслідку процесу Євген Козир Моргунюк Виталь Problems of Ukrainian Terminology
340 Пропозиції до проєкту найновішої редакції українського правопису Людмила Пшенична Моргунюк Виталь Problems of Ukrainian Terminology
341 Визначення чи означення (який має бути український відповідник термінові дефініція) Людмила Пшенична Моргунюк Виталь Problems of Ukrainian Terminology
342 Українська мова і український правопис про повновартісність українських фонем і та и Моргунюк Виталь Problems of Ukrainian Terminology
343 Термінологія “загальновизнана” чи “суржикова”, “забута” чи “українська” (порівняльний аналіз термінів з нормативних документів і словників) Богдан Рицар, Роман Рожанківський Problems of Ukrainian Terminology
344 Найновіша редакція українського правопису Лев Полюга Problems of Ukrainian Terminology
345 Висловлювальні можливості української мови та втілення їх у термінотворенні (спроба аналізу лексикографічних джерел) Ольга Кочерга, Наталія Непийвода* Problems of Ukrainian Terminology
346 Research and Design of the Multifunctional Cyber-Physical System of Testing Computer Performance in WAN Iryna Pasternak Advances in Cyber-Physical Systems
347 Implementation Options of Key Retrieval Procedures for the IEEE 802.15.4 Wireless Personal Area Networks Security Subsystem Viktor Melnyk Advances in Cyber-Physical Systems
348 Master of Computer Engineering Program with a Specialization in Cyber-Physical Systems Anatoliy Melnyk, Alexey Botchkaryov Advances in Cyber-Physical Systems
349 Finding the Global Minimum of the General Quadratic Problems During Deterministic Global Optimization in Cyber-Physical Systems Anatolii Kosolap Advances in Cyber-Physical Systems
350 Logical Algorithms of the Accelerated Multiplication With Minimum Quantity of Nonzero Digits of the Converted Multipliers Ivan Korol, Ihor Korol Advances in Cyber-Physical Systems