Find Articles…

9098 results
Scientific articles Authors Journals
301 Науковий напрям та навчальна дисципліна «Математична лінґвістика» Щербина Ю.М., Шестакевич Т.В., Висоцька В.А. Series of Information Systems and Networks
302 Моделювання оцінних суджень у дописах учасників веб-форумів Тимовчак-Максимець О.Ю. Series of Information Systems and Networks
303 Класифікація та аналіз безкоштовних програмних засобів стеганографії Тарасов Д.О., Мельник А.С., Голобородько М.М. Series of Information Systems and Networks
304 Комп’ютерно-лінгвістичні методи перевірки достовірності персональних даних користувачів веб-спільнот Пелещишин А.М., Федушко С.С. Series of Information Systems and Networks
305 Модифікація контенту для ефективного позиціонування форуму в середовищі World Wide Web Пелещишин А.М., Слобода К.О. Series of Information Systems and Networks
306 Комп’ютерні засоби освітніх процесів для людей з вадами зору. Аналітичний огляд Лозицький О.А., Пасічник В.В. Series of Information Systems and Networks
307 Автоматизація процесу розвитку базової онтології на основі аналізу текстових ресурсів Литвин В.В Series of Information Systems and Networks
308 Розроблення Wordnet-подібного словника української мови Кульчицький І.М., Романюк А.Б., Харів Х.Б. Series of Information Systems and Networks
309 Методи зіставлення статистичних характеристик при формуванні вибірок у лінгвістиці Заяць В.М., Заяць М.М. Series of Information Systems and Networks
310 Генерування SQL-сценаріїв за допомогою XSLT-перетворень Жежнич П.І. Series of Information Systems and Networks
311 Модель агента побудови запиту для тематичної пошукової системи Думанський Н.О., Марковець О.В. Series of Information Systems and Networks
312 Схеми моделювання систем керування контентом Висоцька В.А. Series of Information Systems and Networks
313 Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень при діагностиці фізіологічного стану тварин Версаль Ю.В. Series of Information Systems and Networks
314 Дослідження множини ризиків прийняття рішень в галузі екології Верес О. М., Голиш В. М. Series of Information Systems and Networks
315 Інформаційна система готельно-туристичної діяльності Верес О.М., Ватраль І.М. Series of Information Systems and Networks
316 Електронний документообіг, тенденції та перспективи Величкевич М.Б., Мітрофан Н.В., Кунанець Н.Е. Series of Information Systems and Networks
317 Підсистема адаптації формул алгоритмів Василюк А.С., Басюк Т.М. Series of Information Systems and Networks
318 Інтелектуальний туристичний сервіс з опрацюванням контексту ситуації Буров Є.В., Городецька А.І. Series of Information Systems and Networks
319 Методи оптимізації клієнтської сторони колаборативних середовищ Брунець І.В. Series of Information Systems and Networks
320 Засоби навігації клієнта в системах електронної контент-комерції Берко А. Ю., Підгайний Т.І. Series of Information Systems and Networks
321 Проблеми та напрями проектування СППР з управління фінансовими ризиками Баранов А.Ю., Катренко А.В. Series of Information Systems and Networks
322 Розроблення програмного забезпечення для верстання макетів видань Дронюк I.М., Назаркевич M.А., Коваленко О.В. Series of Information Systems and Networks
323 Алгоритм визначення форми губ під час артикуляції для української жестової мови Давидов М.В., Нікольський Ю.В., Тиханський С.М. Series of Information Systems and Networks
324 Досвід упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у видавництві Львівської політехніки Голощук Р.О., Паров’як І.П. Series of Information Systems and Networks
325 Використання програмно забезпечення Moodle та Adobe для організації електронного навчання Голощук Р.О., Довбуш О.О. Series of Information Systems and Networks
326 Категоризація електронних документів Годич О.В., Наконечний Ю.С., Щербина Ю.М. Series of Information Systems and Networks
327 Метод вибору оптимального алгоритму криптографічного захисту інформації Висоцька В.А., Гарасим О.Р. Series of Information Systems and Networks
328 Упровадження електронного архіву наукових публікацій у Науково-технічній бібліотеці на базі програмної платформи Dspace Андрухів А., Тарасов Д. Series of Information Systems and Networks
329 Підходи та алгоритми проектування гібридних сховищ даних Яцишин А.Ю. Series of Information Systems and Networks
330 Інформаційна модель системи проведення тендерів великих проектів Чирун Л.В., Турок Ю.Р. Series of Information Systems and Networks
331 Розширення функціональних можливостей СКБД Postgresql для оптимізації пошуку інформації у файлах баз даних Рудакевич Т.М., Цегелик Г.Г. Series of Information Systems and Networks
332 Застосування імітаційних моделей для управління ризиками ІТ-проектів Рішняк І.В. Series of Information Systems and Networks
333 Розроблення алгоритмів структурного перетворення веб-галерей Ришковець Ю.В., Жежнич П.І. Series of Information Systems and Networks
334 Аналіз сучасних програмних засобів моделювання поширення вірусних захворювань Пшеничний О.Ю., Чорней І.М., Шаховська Н.Б., Литвин В.В. Series of Information Systems and Networks
335 Аналітичний огляд засобів програмного забезпечення в медичній галузі Мельникова Н.І., Шаховська Н.Б. Series of Information Systems and Networks
336 Порівняльний аналіз двох підходів до побудови оптимальних стратегій пошуку інформації у файлах баз даних для багатопроцесорних ЕОМ Лісовець В.Я, Цегелик Г.Г. Series of Information Systems and Networks
337 Адаптивні стратегії прийняття рішень у грі з природою Кравець П.О. Series of Information Systems and Networks
338 Реалізація інтернет-магазину з використанням інтелектуальної компоненти Кісь Я.П., Іванік І.В. Series of Information Systems and Networks
339 Підтримання прийняття рішень в управлінні портфелями проектів: цілі, завдання, засоби вирішення Катренко А.В., Слупко В.В. Series of Information Systems and Networks
340 Інформаційні особливості та методи розподілу ресурсів у складних організаційних системах Катренко А.В., Магац Д.С. Series of Information Systems and Networks
341 Дослідження та розроблення генетичних алгоритмів та операторів схрещування Дубровін В.І., Федорченко Є.М. Series of Information Systems and Networks
342 Метод автоматичного розпізнавання та розділення конгломератів на складові об’єкти Грицик В.В., Влах В.А. Series of Information Systems and Networks
343 Інтелектуальна інформаційна система готельно-туристичної діяльності Верес О.М., Ватраль І.М. Series of Information Systems and Networks
344 Оцінювання проекту системи підтримки прийняття рішень Верес О.М. Series of Information Systems and Networks
345 Використання моделей для керування доступом до ресурсів інтелектуальної інформаційної системи Буров Є.В, Гульова А.В Series of Information Systems and Networks
346 Методи та засоби організації колаборативних процесів в електронному урядуванні Брунець І.В. Series of Information Systems and Networks
347 Інформаційне забезпечення інтелектуальних систем професійної орієнтації Берко А. Ю., Коляса У. Я. Series of Information Systems and Networks
348 Особливості використання персоніфікаційних вставок під час проведення суспільних акцій у World Wide Web Березко О.Л. Series of Information Systems and Networks
349 Методи візуалізації даних у розподілених системах Басюк Т.М., Василюк А.С. Series of Information Systems and Networks
350 Пакет програм для наближення неперервним і гладким мінімаксним сплайном Андруник В.А. Series of Information Systems and Networks