Find Articles…

9270 results
Scientific articles Authors Journals
301 Моделювання взаємодії у грі мобільних агентів Кравець П.О., Маланюк Ю.В. Series of Information Systems and Networks
302 Інформаційна мультиагентна система випробування стійкості алгоритмів шифрування даних Ковальський П.В., Кравець П.О. Series of Information Systems and Networks
303 Оцінювання невизначеностей та аналіз на чутливість в методі аналітичної ієрархії (МАІ) Катренко А.В., Савка І.В. Series of Information Systems and Networks
304 Перспективні напрямки розвитку та застосування систем розпізнавання та ідентифікації об’єктів і процесів на основі дискретних моделей коливних систем Заяць В.М., Заяць М.М. Series of Information Systems and Networks
305 Аналіз даних та прийняття рішень на основі теорії наближених множин Завалій Т.І., НікольськийЮ.В. Series of Information Systems and Networks
306 Класи сучасних технологій дистанційної освіти Думанський Н.О. Series of Information Systems and Networks
307 Ненормалізовані відношення: історія, концепції та тенденції розвитку. Частина 3. Реалізація ненормалізованих відношень Григорович А.Г., Григорович В.Г. Series of Information Systems and Networks
308 URBAN SPACE IN THE ХХІ CENTURY. THE ISSUES OF SCALE AND CHOICE Andriy Pavliv Architectural Studies
309 “LVIV POLYTECHNIC –MOTHER OF TECHNICAL EDUCATION IN POLAND”: PROFESSORS AND GRADUATES OF THE LVIV POLYTECHNIC AFTER THE SECOND WORLD WAR Svitlana Linda, Maria Voloshyn Architectural Studies
310 NEW BUILDINGS IN THE HISTORICAL URBAN ENVIRONMENT Nellya Leshchenko Architectural Studies
311 ARCHITECTURAL ENSEMBLE OF THE POTOTSKYI IN TULCHYN, AS THE STANDARD OF CLASSICISM IN EASTERN PODILLIA Olena Khorosha, Volodymyr Smoliak Historical and Cultural Studies
312 TO THE PROBLEMOF INTERPRETATION OF HISTORICAL EVIDENCES CONCERNING ANNALISTIC ’NOVGOROD’ IN IX – X CENTURIES (the comments referred to a new publication by E. Nosov) Yurii Dyba Architectural Studies
313 REPRODUCTION OF THE LOST MONASTIC COMPLEXES OF OSBM Lesya Chen, Ivan Znak Architectural Studies
314 APPLICATION OF THE MULTIMEDIA EXHIBITION TECHNOLOGIES FOR ARCHITECTURAL SPACE F Mariia Brych Architectural Studies
315 DEPARTMENT OF DESIGN AND ARCHITECTURE BASICS: INTERIORS’ DRAWING Oksana Bilinska Architectural Studies
316 INTENSIFICATION OF BUILDING THE TERRITORY OF A HISTORICAL FORMED CITY USING THE EXAMPLE OF LVIV Bohdan Cherkes, Halyna Petryshyn, Anton Kolomeytsev, Solomiya Konyk Architectural Studies
317 Моделювання систем дистанційного мережевоцентричного навчання Голощук Р.О. Series of Information Systems and Networks
318 Проблеми захисту шрифтів як специфічних об’єктів авторського права Вовк О.Б. Series of Information Systems and Networks
319 Проектування та реалізація інтелектуальних інформаційних систем Інтернет-аукціону Висоцька В.А., Овчаренко А.В., Чирун Л.В. Series of Information Systems and Networks
320 Застосування модифікованої “гравітаційної” моделі для оптимізації роботи туристично-рекреаційної системи (ТРС) Виклюк Я.І. Series of Information Systems and Networks
321 СППР з керування розподілом обмежених ресурсів Верес О.М., ВересЮ.О., Катренко А.А. Series of Information Systems and Networks
322 Інформаційна модель системи формування рейтингових списків кафедр університету Верес О.М., Пасічник В.В., Чирун Л.Б. Series of Information Systems and Networks
323 Система моделювання інтелектуальної мережі бізнес-процесів Буров Є.В. Series of Information Systems and Networks
324 Методи та засоби оцінювання ризиків безпеки інформації в системах електронної комерції Берко А.Ю., Висоцька В.А., Рішняк І.В. Series of Information Systems and Networks
325 Особливості розміщення вершин графів типу “дерево” на площині Басюк Т.М. Series of Information Systems and Networks
326 Моделювання температурної характеристики сенсора на основі неперервного мінімаксного сплайн-наближення експоненційним виразом Андруник В.A. Series of Information Systems and Networks
327 Розроблення алгоритму та програмного забезпечення для виділення послідовності циклів напруження методом «краплі дощу» Яворський І.М., Юзефович Р.М. Series of Information Systems and Networks
328 Процедура синтезу моделей параметра потоку відмов інформаційно-довідкової автоматизованої системи визначення стану радіоелектронних засобів під час однорежимного утримання Левченко А.О., Кравчук О.І. Series of Information Systems and Networks
329 Інтелектуальний аналіз таблиць прийняття рішень у системах електронної комерції Чирун Л.В., Шестакевич Т.В. Series of Information Systems and Networks
330 Методи оптимальної організації доступу до інформації Інтернет-серверів з боку користувачів та їхня ефективність Тичковський Р.О., Цегелик Г.Г. Series of Information Systems and Networks
331 Математичне забезпечення функціонування рекурентних нейронних мереж Романишин Ю.М. Series of Information Systems and Networks
332 Синтез комбінаторних систем за допомогою багатовимірних в’язанок Різник В.В., Соломко М.Т. Series of Information Systems and Networks
333 Інформаційні компоненти інтелектуальних систем Пасічник В.В., Шаховська Н.Б. Series of Information Systems and Networks
334 Алгоритм формування інформації в базі даних розрахунків покупців з продавцем у режимі реального часу Марковець О.В., Марковець В.Г. Series of Information Systems and Networks
335 Технологія аналітичного моделювання дискретно-неперервних стохастичних систем на основі блок-схем алгоритмів їх поведінки Мандзій Б.А., Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д. Series of Information Systems and Networks
336 Спосіб введення метрики для визначення відстані між текстовими документами Литвин В.В. Series of Information Systems and Networks
337 Дослідження поведінки учасників Веб-спільнот та їх класифікація Кравець Р.Б., Пелещишин А.М., Сєров Ю.О. Series of Information Systems and Networks
338 Ігрова задача колективного стимулювання дій агентів Кравець П.О. Series of Information Systems and Networks
339 Інтелектуальні геоінформаційні системи. Міжнародний досвід та шляхи розвитку в Україні Кісь Я.П., Шаховська Н.Б., Вальчук О.Б. Series of Information Systems and Networks
340 Методи структурного подання часу в базах даних Ришковець Ю.В., Жежнич П.І. Series of Information Systems and Networks
341 Математичне й алгоритмічно-програмне забезпечення комп’ютерних засобів статистичного опрацювання стохастичних коливань (ритмічних процесів) Драган Я.П. Series of Information Systems and Networks
342 Дослідження ефективності методів розпізнавання у моделях жестової мови Давидов М.В., Нікольський Ю.В., Пасічник О.В. Series of Information Systems and Networks
343 Система аналізу та видобування медичних даних Григорович А.Г., Григорович В.Г. Series of Information Systems and Networks
344 Математичне та програмне забезпечення для просторової інвентаризації парникових газів у транспортному секторі Гамаль Х.В. Series of Information Systems and Networks
345 Алгоритми та засоби опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції Висоцька В.А. Series of Information Systems and Networks
346 Використання нечіткої логіки для визначення рекреаційного потенціалу території Виклюк Я.І. Series of Information Systems and Networks
347 Копцептуальна модель бази даних кадрового запезпечення кафедр університету Верес О.М., Мельник В.Л., Чирун Л.Б. Series of Information Systems and Networks
348 Інтелектуальний сервіс завантаження, керований моделями Буров Є.В. Series of Information Systems and Networks
349 Алгоритм оптимізації вибору фільтра для попереднього опрацювання зображень перед стисненням на основі методу «предикат — коректор» Бомба А.Я., Шпортько О.В. Series of Information Systems and Networks
350 Моделі та методи проектування інформаційних систем електронної контент-комерції Берко А.Ю., Висоцька В.А. Series of Information Systems and Networks