Find Articles…

8638 results
Scientific articles Authors Journals
351 Проектування інтелектуальної інформаційної мережі з використанням сервісно-орієнтованого підходу та моделей виконання запитів Буров Є. В. Computer Development Systems. Theory and Practice
352 Аналогова нейронна схема ідентифікації к максимальних сигналів Тимошук П. В. Computer Development Systems. Theory and Practice
353 Аналіз методів вимірювання теплотворної здатності природного газу Vasil Motalo, Andrij Motalo Measuring Equipment and Metrology
354 Аспекти інформаційної технології відбору даних про напружено-деформований стан конструкційних матеріалів Галина Микитин, Ярослав Іваницький, Степан Штаюра, Зіновій Дмитрів Measuring Equipment and Metrology
355 Методика оцінювання достовірності вимірювального контролю паровмісту системою технічного зору Костянтин Маловік, Володимир Нікішин Measuring Equipment and Metrology
356 Види архітектури систем підтримки прийняття рішень Верес О. М. Computer Development Systems. Theory and Practice
357 Порівняння мір подібності фрагментів мовних сигналів Ткаченко B. C. Computer Development Systems. Theory and Practice
358 Моделювання досвіду користувача програмного забезпечення САПР накопиченням діалогової інформаційної діяльності Маркелов О. Е., Лобур М. В. Computer Development Systems. Theory and Practice
359 Методологія побудови інформаційно-вимірювальної системи для виявлення в довкіллі хімічних речовин Марікуца У. Б., Березюк Б. М., Іванців Р. Д. Computer Development Systems. Theory and Practice
360 Автоматизація побудови графічних залежностей у системі ANSYS Мельник М. Р., Денисюк П. Ю. Computer Development Systems. Theory and Practice
361 Інтеграція знань у САПР ТП із використанням високорівневих мереж Петрі Керницький А. Б. Computer Development Systems. Theory and Practice
362 Автоматизована система обробки інформації «Захист аудіоінформації»: реєстратори, канали витоку, засоби захисту Дудикевич В. Б., Микитин Г. В., Гарасим Ю. Р. Computer Development Systems. Theory and Practice
363 CORDIC-метод обчислення квадратного кореня Бікташева С. Р., Мороз Л. В., Стахів М. Ю. Computer Development Systems. Theory and Practice
364 Порівняльний аналіз завадостійкості багатопозиційних циклічних кодів Різник В. В., Скрибайло-Леськів Д. Ю., Ляхович О. В., Юрчак І. Ю. Computer Development Systems. Theory and Practice
365 Алгоритм розміщення фігур на площині з використанням графічного процесора Каркульовський В. І., Дарнобит Ю. Р. Computer Development Systems. Theory and Practice
366 Алгоритм розміщення фігур на площині з використанням графічного процесора Каркульовський В. І., Дарнобит Ю. Р. Computer Development Systems. Theory and Practice
367 Оцінка ефективності піногасників для водних розчинів поліакриламіду та лауретсульфату натрію як основи мастильно-охолодувальних технологічних рідин Й. М. Шаповал, I. P. Polyuzhyn, Ф. І. Цюпко, Л. І. Полюжин Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
368 Дослідження ефективності активації порошкоподібного полівінілхлориду W. Moravskyi, I. Z. Dziaman, Н.М. Баран, A. Kucherenko, L. Dulebova Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
369 Формування та властивості композиційних поліамід–гідрогелевих мембран Y. Y. Melnyk, Н.М. Баран, G. V. Yatsulchak, М.Г. Комишна Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
370 Морфологія і властивості поліпропіленових композитів з металовмісним полімер-силікатним наповнювачем A. S. Masyuk, А.Б. Тарнавський , V. Ye. Levytskyi Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
371 Особливості одержання композитів на основі поліпропілену та нано-модифікованого поліаміду В.В. Красінський, V. M. Zemke, Ю.В. Клим, N. V. Chopyk Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
372 Вплив полімерного модифікатора на процес структурування ненасиченої поліестерної смоли D. S. Katruk, О. М. Бораковська, V. Ye. Levytskyi Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
373 Особливості утворення поверхні металонаповнених гідрогелевих плівок, одержаних відцентровим формуванням О. М. Гриценко, O. V. Suberlyak, А. В. Похмурська, Х. М. Бедльовська, І. Гайдос Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
374 Реологічні властивості композицій на основі модифікованого полівінілового спирту В.В. Антонюк, O. V. Suberlyak, В.В. Красінський, T. Garbacz, N. V. Khamula Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
375 Синтез поліакриламіду з регульованою молекулярною масою S. M.Varvarenko, М. V. Ferens, V. V. Oleksa, I. A. Dron, Н.С. Берчук , С.А. Воронов Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
376 Структуровані полімерні гідрогелі з вбудованими напівпровідниковими нанокристалами O. M. Shevchuk, N. M. Bukartyk, Є.Ю. Нікітішин, V. O. Serdiuk, Z. Ya. Nadashkevych Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
377 Синтез полімерних мікрокапсул з інкапсульованими магнітними наночастинками для імобілізації ферменту α-амілази V. O. Serdiuk, Р.І. Мельник , V. S. Tokarev Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
378 рН – залежні гідрогелі на основі натрій альгінату і хітозану М.З. Савка, С. В. Лещук, О.Г. Будішевська, С.А. Воронов Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
379 Похідні 2-оксазолінів для конструювання засобів доставки лікарських препаратів Х. І. Гаргай, В. А. Дончак, A. S. Zaichenko, Л. М. Ріпак Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
380 Синтез та властивості гетерогідрогелевих матеріалів О. М. Фігурка, Н.Г. Носова , А.В. Стасюк , M. I. Nagornyak, S. B. Hermanovych, В.Я. Самарик Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
381 Золь-гель синтез і дослідження властивостей сульфовмісних полімер-неорганічних мембран O. I. Demchyna, Kh. V. Demydova, I. Yu Yevchuk, З.М. Коваль Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
382 Використання відходів олієжирової промисловості для модифікації мінеральних наповнювачів M. R. Chobit, В.П. Васильєв , Ю.В. Панченко Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
383 Одержання комплексних гідрогелів поліакриламіду, як основи косметичних засобів M. R. Chobit, Р.М. Білозір, V. S. Tokarev Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
384 Моніторинг водних ресурсів м. Нововолинська Н.Ю. Хомко Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
385 Інтенсифікація процесу та кінетика екстрагування цільових компонентів з рослинної сировини Ye. M. Semenyshyn, T. I. Rymar Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
386 Діоксинова проблема сміттєспалювання О. І. Козій, М. П. Петрук, Н. М. Витрикуш, O. M. Vakhula Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
387 Динаміка адсорбції іонів Сu2+та Сr3+ в апараті колонного типу В.В. Сабадаш , Я.М. Гумницький , О.В. Миляник Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
388 Застосування генетичного алгоритму прямокутного розміщення для гільотинного розкрою Кривий Р. З., Лобур М. М., Ткаченко С. П. Computer Development Systems. Theory and Practice
389 Цифрове опрацювання візуальних зображень з метою ефективного відділення об'єктів від фону Олексів М. Computer Development Systems. Theory and Practice
390 Алгоритмічна оцінка оптимальності результатів кластеризації за критерієм відстані Стех Ю. В., М. Е. Файсал Сардіх, Керницький А. Б., Домброва М. С. Computer Development Systems. Theory and Practice
391 Взаємозв'язок ефективних дискретних гармонічних перетворень на основі циклічних згорток для обсягів 2^n Процько І. О. Computer Development Systems. Theory and Practice
392 Модифікація моделі управління колективними проектами Лебедєва О. О. Computer Development Systems. Theory and Practice
393 Методи і засоби проектування мікропотокових МЕМС типу LAB-ЧІП Лобур М. В., Матвійків О. М., Дмитришин Б. Б., Файтас О. І. Computer Development Systems. Theory and Practice
394 Дослідження процесу осадження відходів вуглезбагачення в радіальних відстійниках В. П. Дулеба, Н. Я. Цюра, С. В. Дулеба Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
395 Кавітаційний розклад бензолу під дією акустичних випромінювань ультразвукового діапазону O. I. Zin, Yu. V. Sukhatskiy, Z. O. Znak, А. В. Лисенко Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
396 Використання кавітаційних технологій для очищення стічних вод пивоварні У. Ю. Вашкурак, Т. С. Фалик, Л. І. Шевчук, І. З. Коваль Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
397 Дослідження оптимальних параметрів сушінняподрібнених стебел топінамбура для подальшого процесу екстрагування Д. П. Кіндзера, В.М. Атаманюк, Н. Я. Цюра, М. В. Кістечко Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
398 The filtration drying of the buckwheat grain O. S. Ivashchuk Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
399 Оптимізація та синтез фосфо- та амінокислотних похідних на основі 4,6,4´,6´-тетрахлоро-гідразо-біс-1,3,5-триазину М. C. Слесарчук, А. I. Karkhut, V. O. Syngaevskiy, L. D. Bolibrukh, S. Polovkovych, V. P. Novikov Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
400 Синтез s-хроменових естерів ароматичних тіосульфокислот та комп´ютерний віртуальний скринінг їх біологічної активності А. V. Nakonechna, Р. Я. Мусянович, О. М. Гриб, О. Р. Брида, S. P. Bondarenko, V. I. Lubenets Series of Chemistry, Materials Technology and their Application