Find Articles…

9270 results
Scientific articles Authors Journals
351 Метод інтеграції синтаксису різнорідних даних у системах електронного контент-бізнесу Берко А.Ю. Series of Information Systems and Networks
352 Ovsyak Computation models and algebra of algorithms Volodymyr K. Ovsyak Series of Information Systems and Networks
353 Простори даних у виставковій діяльності Шаховська Н.Б., Лозицький О.А. Series of Information Systems and Networks
354 Інтелектуальна інформаційна система дослідження лексичних інновацій в англомовному євроінтеграційному дискурсі Литвин В.В., Мельник А.С., Буньо Г.Б. Series of Information Systems and Networks
355 Оптимальні стратегії паралельного пошуку інформації у послідовних файлах баз даних Лісовець В.Я., Цегелик Г.Г. Series of Information Systems and Networks
356 Захист інформації в клієнт-серверній системі автоматизації бухгалтерського обліку господарських операцій підприємства Лахно В.А., Петров О.С. Series of Information Systems and Networks
357 Особливості впровадження автоматизованої бібліотечної системи “ALEPH” у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника Кунанець Н.Е. Series of Information Systems and Networks
358 Побудова програмної системи аналізу поведінки учасників Веб-форуму Сєров Ю.О., Кравець Р.Б. Series of Information Systems and Networks
359 Марківські методи навчання у системах прийняття рішень Кравець П.О., Проданюк О.М. Series of Information Systems and Networks
360 Механізми координації у складних ієрархічних системах Катренко А.В., Савка І.В. Series of Information Systems and Networks
361 Система підтримання прийняття рішень для багатокрокових процесів з використанням ланцюгів Маркова Грімнак О.В., Катренко А.В. Series of Information Systems and Networks
362 Підходи до побудови систем захисту інформації від несанкціонованого доступу Заяць В.М., Заяць М.М. Series of Information Systems and Networks
363 Інтелектуальний аналіз результатів психологічного тестування Завалій Т. І., Нікольський Ю.В., Шестакевич Т.В. Series of Information Systems and Networks
364 Основні типи та джерела помилок у записах електронного каталогу Ярмолюк Р. С. Series of Information Systems and Networks
365 Застосування контент-аналізу текстової інформації в системах електронної комерції Чирун Л.В., Висоцька В.А. Series of Information Systems and Networks
366 Моделювання процесу обміну досвідом на вебфорумах шляхом аналізу розгортання дискусій Тимовчак-Максимець О.Ю. Series of Information Systems and Networks
367 Підвищення ефективності позиціонування веб-форумів за допомогою структурування інформаційного наповнення Сєров Ю.О., Слобода К.О. Series of Information Systems and Networks
368 Методи відстеження появи небажаного інформаційного наповнення веб-форуму Пелещишин А.М., Кравець Р.Б., Сєров Ю.О., Федушко С.С. Series of Information Systems and Networks
369 Реферування текстових документів на основі зважування міри tf-idf онтологією предметної галузі Литвин В.В., Шаховська Н.Б., Крайовський В.Я. Series of Information Systems and Networks
370 Стандарти, структура та технологія створення книг, що «розмовляють» Лозицький О.А., Пасічник В.В. Series of Information Systems and Networks
371 Відображення структурних відношень реєстру тремінологічних словників у базах даних Кульчицький І. М. Series of Information Systems and Networks
372 Застосування генетичного алгоритму для проектування гібридних сховищ даних Яцишин А.Ю. Series of Information Systems and Networks
373 Інтелектуальна інформаційна система формування індивідуальної програми занять з бодібілдингу Шрам М.С., Кравець Р.Б. Series of Information Systems and Networks
374 Інтелектуально-інформаційна система діагностування рівня знань студентів з використанням веб-технологій Шаховська Н.Д., Козловський Д.М. Series of Information Systems and Networks
375 Концепція сервісно-орієнтованої архітектури як технологія інтеграції даних в галузі туризму Угрин Д.І., Житарюк C.І. Series of Information Systems and Networks
376 Розроблення інтелектуальної інформаційно-пошукової веб-системи виставки виробів народного мистецтва Ришковець Ю.В., Лук’яненко І.М. Series of Information Systems and Networks
377 Аналіз проблеми уніфікації архітектури систем управління контентом Мищишин В.І., Жежнич П.І. Series of Information Systems and Networks
378 Структурна та формальна моделі віртуального музею Ришковець Ю.В., Жежнич П.І. Series of Information Systems and Networks
379 Інтелектуальна система збирання інформації з тематичних Веб-ресурсів Думанський Н.О., Марковець О.В. Series of Information Systems and Networks
380 UTILISING ORGANIC-MINERAL FERTILISERS PRODUCED FROM MAN-MADE WASTE OF POULTRY FARMS Ivan Tymchuk, Мaria Кanda, Myroslav Malovanyy Environmental problems
381 Управління якістю освіти у вищих навчальних закладах України Драгомиров В.В., Казарєзов А.Я., Чирун Л.Б. Series of Information Systems and Networks
382 Розроблення сайта електронної бібліотеки наукового товариства Марковець О.В., Форкун Ю.В., Зелез Б.Я., Думанський Н.О. Series of Information Systems and Networks
383 Інтелектуальні засоби організації сайтів шкіл на базі cms drupal Марковець О.В., Пелещишин А.М., Форкун Ю.В., Делечук Д.В. Series of Information Systems and Networks
384 Аналіз методів розв’язування задачі планування в обчислювальних грід-системах Литвин В.В., Мельник А.С. Series of Information Systems and Networks
385 Мультиагентна система керування фондовим ринком Кравець П.О., Гузар В.В. Series of Information Systems and Networks
386 Розроблення прецедентної системи підтримки прийняття рішень для діагностики мостових кранів Климчук C.О. Series of Information Systems and Networks
387 Методи та засоби структурування і зберігання даних в електронних медичних картках Завалій Т.І., Нікольський Ю.В. Series of Information Systems and Networks
388 Геоінформаційні системи на основі просторово-часових моделей даних Жежнич П.І., Осика В.О. Series of Information Systems and Networks
389 Побудова шумових полів заданої інтенсивності та способи їхнього використання у тестових зображеннях Дмитрів Г.Р., Камінський Р.М. Series of Information Systems and Networks
390 Інформаційна модель управління навчальним процесом в умовах слабкої структурованості Гриновець М.В., Катренко А.В. Series of Information Systems and Networks
391 Аналіз засобів управління корпоративною конфіденційною інформацією Гарасим О.Р., Чирун Л.Б. Series of Information Systems and Networks
392 Процеси консолідації інформації у галузі спортивного покеру Гаврилюк І., Кунанець Н.Е. Series of Information Systems and Networks
393 Подання даних медичного паспорту ненормалізованими відношеннями Григорович А.Г., Григорович В.Г. Series of Information Systems and Networks
394 Проблеми захисту авторських прав в системах дистанційного навчання Голощук Р.О., Вовк О.Б. Series of Information Systems and Networks
395 Особливості проектування та впровадження систем електронної комерції Висоцька В.А. Series of Information Systems and Networks
396 Використання нечіткої логіки для визначення рекреаційного потенціалу території Виклюк Я.І., Артеменко О.І. Series of Information Systems and Networks
397 Застосування MS SQL SERVER 2005 для побудови інтелектуальної складової інформаційної системи Верес О.М., Мельник В.Л., Чирун Л.Б. Series of Information Systems and Networks
398 Застосування моделей процесорів та пристроїв для проектування інтелектуальних інформаційних систем Буров Є.В. Series of Information Systems and Networks
399 Інформаційна система керування автодилерською мережею на основі технологій інтеграції Берко А.Ю., Матрофайло І.М. Series of Information Systems and Networks
400 Використання вікі-засобів для персоніфікації інформаційного наповнення World Wide Web Березко О.Л. Series of Information Systems and Networks