Find Articles…

10422 results
Scientific articles Authors Journals
401 Antonymy of Ukrainian physics terms-eponims Roman Mykulchyk Problems of Ukrainian Terminology
402 Difficult cases of use of computer terms in the genitive case second declension masculine Iryna Mentynska Problems of Ukrainian Terminology
403 Syntactic variants in Ukrainian sci-tech terminology Oksana Martyniak Problems of Ukrainian Terminology
404 The phenomenon of synonymy in Ukrainian homeopathic terminology Tatyana Lukovenko Problems of Ukrainian Terminology
405 Terms-composites in Ukrainian and German civil defence term systems Elena Kucherenko Problems of Ukrainian Terminology
406 Interconnection of different-structure verb forms in scientific and technical terminology Olha Kocherga, Volodymyr Pilecky Problems of Ukrainian Terminology
407 Terms with фіт(o)-… фіт(и) in Ukrainian academic speech Iryna Kochan Problems of Ukrainian Terminology
408 Ukrainian technical terms with procedural meaning Iryna Korneyko, Mykola Pylypenko Problems of Ukrainian Terminology
409 Structural analysis of terms of cosmetics and cosmetology Nadiia Gymer Problems of Ukrainian Terminology
410 Stylistic transposition mathematical terms: codification aspect Olga Veremchuk Problems of Ukrainian Terminology
411 Analytical terms in the system of Ukrainian astronomic terminology Oksana Bohush Problems of Ukrainian Terminology
412 Teaching dictionary at a higher educational establishment: place, role, and principles of compiling Olena Yuzhakova Problems of Ukrainian Terminology
413 Analysis of the definition theory elements in ISO704:2009 “Terminology work – Principles and methods” Іhor Dutsiak Problems of Ukrainian Terminology
414 Ukrainian verbal nouns in -ння, -ття against a background of the neighbouring Slavic languages Mykhajlo Ginzburg Problems of Ukrainian Terminology
415 Професор Лев Полюга (квітка на могилу) Олександра Сербенська Problems of Ukrainian Terminology
416 Технічному комітетові стандартизації науково-технічної термінології – 20 років: діяльність у фактах та цифрах Богдан Рицар, Roman Mysak, Ольга Мацейовська Measuring Equipment and Metrology
417 Частини мови: поняттєвотермінологічний аспект Ірина Ярошевич Measuring Equipment and Metrology
418 Периферійні субстантивні лінгвономени метатерміна мова в діяхронії: діалект, наріччя, річ, бесіда Iryna Farion Problems of Ukrainian Terminology
419 Методика викладання української мови як іноземної: системна організація термінів Oksana Turkevych Measuring Equipment and Metrology
420 Мистецька термінологічна лексика в газетному тексті (на матеріалі газет «Дзеркало тижня», «Газета по-українськи», «Високий замок», «Скриня») Nataliia Polishchuk Problems of Ukrainian Terminology
421 Автохтонна та запозичена лексика на позначення номенів туристичної сфери Лілія Півньова Problems of Ukrainian Terminology
422 Основоскладання як спосіб термінотворення в українській термінології дизайну Yanina Maryanko Measuring Equipment and Metrology
423 Дериваційні особливості термінолексики української фольклористики Iryna Miahkota Problems of Ukrainian Terminology
424 До питання утвердження терміна «реторика» в українській науці Zoryana Kunch Measuring Equipment and Metrology
425 Проблемні аспекти локалізації окремих термінів з інформатики Ihor Kulchytskyy, Bohdan Fil’ Measuring Equipment and Metrology
426 Явище експлікації терміна в літературознавчому тексті (на матеріалі статті І. Денисюка) Halyna Krokhmalna Problems of Ukrainian Terminology
427 Омонімія в українській термінології менеджменту Наталя Краснопольська Problems of Ukrainian Terminology
428 Аналіз законодавчо закріпленої термінології з музейної справи та охорони культурної спадщини Іhor Dutsiak Problems of Ukrainian Terminology
429 Терміни «журналістська риторика», «риторика ЗМІ», «медіариторика»: до проблеми дефініції Сhrystyna Datsyshyn Problems of Ukrainian Terminology
430 Суспільно-політична лексика як засіб вираження емоційності та експресивності в історичній прозі Романа Іваничука Halyna Horodylovs'ka Problems of Ukrainian Terminology
431 Терміни на позначення фонетичних процесів: теоретичний і практичний аспекти (на матеріалі північнолемківських переселенських говірок) Мирослава Гнатюк Problems of Ukrainian Terminology
432 Суфіксація як продуктивний спосіб творення електроенергетичних термінів Lіlіya Kharchuk Problems of Ukrainian Terminology
433 Граматична структура екологічних термінів у посібниках і підручниках для студентів-екологів Лариса Тиха Problems of Ukrainian Terminology
434 Ономасіологічна структура багатокомпонентних складених назв із семою ‘вода’ Yuliya Tehlivets Problems of Ukrainian Terminology
435 Анатонімічні відношення в українській швацькій термінології Оксана Романова Problems of Ukrainian Terminology
436 Українська математична термінологія в англо-російсько-українському словнику математичних термінів Марія Осадчук Problems of Ukrainian Terminology
437 Утилітарні вимоги до номена (на матеріалі транспортної термінологічної мегасистеми) Nelia Nikulina Problems of Ukrainian Terminology
438 Іншомовні запозичення в меблевій термінолексиці Ірина Муляр Problems of Ukrainian Terminology
439 Нульсуфіксальні утворення в українській рибальській термінології Роман Міняйло Problems of Ukrainian Terminology
440 Явище паронімії в українській гомеопатичній термінології Tatyana Lukovenko Problems of Ukrainian Terminology
441 Проблеми нормативності у фаховій мові співробітників цивільного захисту Elena Kucherenko Problems of Ukrainian Terminology
442 Лексико-семантична категорія широкозначності та її вияв в українській технічній термінології Oksana Krymets Problems of Ukrainian Terminology
443 Проблеми трансформації хімічних термінів Михайло Корнілов, Олесь Голуб, Ольга Гордієнко, Валентина Толмачова, Олена Ковтун Problems of Ukrainian Terminology
444 Особливості прояву відношень антонімії в системі сучасної дорожньобудівельної термінології Natalija Knyshenko Problems of Ukrainian Terminology
445 Типи структурних моделей термінів-словосполучень із семою ‘споруда’ (на матеріалі «Російсько-українського та українсько-російського словника термінів будівництва й архітектури») Natalija Drivko Problems of Ukrainian Terminology
446 Вторинна номінація як спосіб творення нових фахових назв у лексиці косметики та косметології Nadiia Gymer Problems of Ukrainian Terminology
447 Аналітичні терміни загальнотехнічної галузі Лілія Гаращенко Problems of Ukrainian Terminology
448 Семантико-стилістичні параметри процесу стилістичної транспозиції термінів фізичної галузі Olga Veremchuk Problems of Ukrainian Terminology
449 Парадигматичні відношення в астрономічній термінології першої третини ХХ століття (на матеріалі словника математичної термінології Федора Калиновича та Григорія Холодного) Оксана Андрусишин Problems of Ukrainian Terminology
450 Функціювання термінів мистецтва в соціолекті футбольних фанатів (на матеріалі української та польської мов) Iryna Protsyk Problems of Ukrainian Terminology