Find Articles…

9270 results
Scientific articles Authors Journals
401 Основні підходи до побудови програмних засобів візуалізації даних Басюк Т.М. Series of Information Systems and Networks
402 OPTIMIZATION TECHNOLOGY FOR SPOT CAPACITOR WELDING OF PLANAR PRODUCTS FROM AMG-6 ALLOYS Volodymyr Biloborodchenko, Andrii Zabranskyi, S. Myronov Industrial Process Automation in Engineering and Instrumentation
403 Аналіз методики нейромережевого розпізнавання кольорових зображень в контексті її універсальності Яровий А.А., Власюк Р.С. Series of Information Systems and Networks
404 Роздільча здатність засобів вимірювання частоти на базі сучасних методів перетворення частоти на код Юриш С.Ю. Series of Information Systems and Networks
405 Інтелектуальна інформаційна система аналізу навчально-методичного забезпечення кафедри Чирун Л. В., Сорохан Д. М. Series of Information Systems and Networks
406 Тенденції розвитку складових частин організації дистанційного навчання Шуневич Б.І. Series of Information Systems and Networks
407 Оптимізація блоків стиснутих даних у графічному форматі PNG Шпортько О.В. Series of Information Systems and Networks
408 Інтеграція неоднорідних джерел на основі аналізу метаданих Шаховська Н.Б., Крайовський В.Я., Могильський Є. Series of Information Systems and Networks
409 Стратегічна концепція технології керування корпоративними даними в туризмі як управління неструктурованою корпоративною інформацією Шаховська Н.Б., Виклюк Я.І., Угрин Д.І., Кісь Я.П. Series of Information Systems and Networks
410 Методи аналізу ефективності Веб-форумів Сєров Ю.О., Кравець Р.Б., Пелещишин А.М. Series of Information Systems and Networks
411 Опрацювання нечітких часових параметрів під час аналізу запитів, заданих природною мовою Ришковець Ю.В., Жежнич П.І. Series of Information Systems and Networks
412 Формування суспільного авторитету ВНЗ шляхом комплексного подання в системі Вікіпедія Пелещишин А.М., Пероганич Ю.Й, Марковець О.В., Думанський Н.О. Series of Information Systems and Networks
413 Врахування інформації від працедавця в інформаційній моделі предметної області “навчальний процес” для контролю якості інтелектуальної продукції ВНЗ Малахов Є.В., Марущак В.І. Series of Information Systems and Networks
414 Моделювання плану поведінки інтелектуального агента на основі мереж Петрі та онтологічного підходу Литвин В.В. Series of Information Systems and Networks
415 Консолідована інформація: сучасний фах освітньо-наукового напряму інформаційних наук Кунанець Н.Е. Series of Information Systems and Networks
416 Електронний глосарій з архівістики Кульчицький І.М. Series of Information Systems and Networks
417 Прийняття оптимальних рішень методом навчання з нечіткою логікою Кравець П. О., Проданюк О. М. Series of Information Systems and Networks
418 Координація у системах підтримання прийняття рішень з розподілу обмежених ресурсів Катренко А.В., Верес Ю.О. Series of Information Systems and Networks
419 Порівняння методів згладжування часових рядів за критерієм відношення медіан Камінський Р. М., Дмитрів Г. Р. Series of Information Systems and Networks
420 Методи формування первинних ознак при побудові систем розпізнавання користувачів комп’ютера Заяць М. М. Series of Information Systems and Networks
421 Система опрацювання медичних даних “дільничний терапевт” Григорович А.Г., Григорович В.Г., Пасічник В.В. Series of Information Systems and Networks
422 Методологія еконофізики як основа інформаційних систем розвитку та автоматизації соціально-економічних структур Виклюк Я.І., Іванущак Н.М. Series of Information Systems and Networks
423 Об’єкти та суб’єкти фотографування у контексті авторського права Вовк О.Б., Андруник В.А. Series of Information Systems and Networks
424 Даталогічна модель бази даних визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри Верес О.М., Чирун Л.Б. Series of Information Systems and Networks
425 Алґоритми згортання і розгортання формул абстрактних алгоритмів Василюк А.С., Басюк Т.М. Series of Information Systems and Networks
426 Інтелектуальна підсистема ділової економічної гри Буров Є.В., Лотоцький Ю.М., Нікольський Д.М. Series of Information Systems and Networks
427 Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень у договірному процесі Буров Є.В., Калінчук Ю.О., Ломтєв А.В. Series of Information Systems and Networks
428 Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень при управлінні неприбутковими проектами Берко А.Ю., Явлінський О.М. Series of Information Systems and Networks
429 Алгоритм приєднання часткових розв’язків у підмножинах при декомпозиції задачі комівояжера Базилевич Р.П., Кутельмах Р.К. Series of Information Systems and Networks
430 BASIC ELEMENTS AND FEATURES OF JOURNALIST-OPERATOR’S PREPARATION Myroslav Maksymovych Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Journalistic sciences
431 MUSCOPHILISM OF GALICIA: ON HISTORY OF THE ISSUE Iryna Farion Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Journalistic sciences
432 THE DICHOTOMY OF THE‘ MANIPULATIVE VERSUS COUNTER-MANIPULATIVE IMPACT’: DOES IT EXIST IN THE ENGLISH- WRITTEN MASS MEDIA TEXTS ON CLIMATE CHANGE? Yuliana Dunayevska, Serhii Sushko Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Journalistic sciences
433 OPPORTUNITIES OF DIRECT SPEECH IN REPRODUCTION OF ORAL SPEECH IN PRINTED MEDIA TEXT Сhrystyna Datsyshyn Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Journalistic sciences
434 AESTHETICS OF THE WORD AND IMAGE IN SOCIAL TOK SHOW: UKRAINIAN EXPERIENCE Iryna Putsіata Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Journalistic sciences
435 SOCIAL AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES PUBLIC RILEYSHNZ AS «PROPOSED CIRCUMSTANCES» Аleksandr Kholod Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Journalistic sciences
436 SOCIO-CULTURAL CONCEPTS OF CIVIC-PROFESSIONAL NEW MEDIA OF POLAND AND UKRAINE (WITH THE EXAMPLE OF THE ELECTRONIC VERSION OF THE POLISH MAGAZINE «NEW POLAND» AND THE WEB-PROJECT OF THE NEWSPAPER «DAY» – «UKRAINE INCOGNITA») Yuliana Lavrysh Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Journalistic sciences
437 WEB ANALYTICS AS AN IMPORTANT COMPONENT OF THE SUCCESS OF THE MEDIA ON THE INTERNET Iryna Mudra Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Journalistic sciences
438 STRUCTURE OF UKRAINIAN STUDENT INTERNET PUBLICATIONS Khrystyna Bilohrats Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Journalistic sciences
439 THE ROLE OF THE SOCIAL NETWORKS IN THE MODERN JOURNALISM Mariana Kitsa Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Journalistic sciences
440 PROVOCATIVE CONTENT ABOUT CRIMEAN ANEXIA ON THE RUSSIAN WEB-MEDIA «PRAVDA.RU» Natalia Semen Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Journalistic sciences
441 TECHNOLOGIES OF REFLECTIVE MANAGEMENT OF HUMANS RUSSIAN MEDIA AND FIGHT AGAINST IT Olena Кuznetsova Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Journalistic sciences
442 TO THE CONCEPT OF THE FORMAT OF THE GENRE OF INTERVIEWS IN JOURNALISM Juliana Kazimova Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Journalistic sciences
443 MAIN PROCESSING METHODS IN THE RUSSIAN INTERNET-MEDIA «PRAVDA.RU» Bozhena Ivanytska, Sofia Guseva Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Journalistic sciences
444 UPDATED MASS MEDIA IN MODERN SOCIENTS: PECULIARITIES OF POLITICAL CONNECTIVITY Viktor Zinchuk Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Journalistic sciences
445 COMPONENTS OF IMAGE AWARENESS OF UKRAINE IN CONDITIONS OF HYBRID WARNING (FOR THE MATERIALS OF THE GENERAL TELECOMMUNICATION «1 + 1» AND REGIONAL TELECOMMUNICATION «ZAPORIZHZHIA») Olena Dmyterko, Olena Кuznetsova Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Journalistic sciences
446 PROBLEMS OF JOURNALISTIC MORALS REGARDING TO THE RIGHTS OF THE CHILD Nataliia Dzomba Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Journalistic sciences
447 JOURNALISM ON THE EDGE: FEATURES OF TV NEWS AT THE TERRITORIES OF DONETSK AND LUHANSK REGIONS Paraskoviia Dvorianyn Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Journalistic sciences
448 THEME OF CULTURE IN UKRAINIAN MEDIA: MAIN TENDENCIES OF PRESENTATION Olha Harmatiy, Solomiia Kisil Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Journalistic sciences
449 «PIZNAYKO» (MAGAZINE): ESTABLISHMENT OF THE PUBLICATION AND GENRE PALETTE OF MATERIALS Zoryana Haladzhun, Daryna Yuzefovych Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Journalistic sciences
450 UKRAINE CONTRA RUSSIA: INFORMAL WAR FOR CRIMEA Lyubov Vasylyk, Anastasiia Polianska Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Journalistic sciences