Find Articles…

8638 results
Scientific articles Authors Journals
401 Використання моху ісландського при лікуванні інфекційних захворювань дихальних шляхів та перспективи створення нових препаратів на його основі I. V. Diakon, Н. Є. Стадницька, I. I. Hubytska, В. В. Лило, В. Р. Петрикевич Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
402 Рістрегулююча активність композицій на основі алілтіосульфанілату та біопар щодо гарбуза звичайного В. В. Швець, О.В. Карпенко, А. Р. Баня, А. V. Nakonechna, V. I. Lubenets Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
403 Біосинтез пар мікроорганізмами родів Pseudomonas на соєвій олії та дослідження їх властивостей Т.Я. Покиньброда, О.В. Карпенко, V. I. Lubenets, Н.Б. Мартинюк, І.М. Зінь Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
404 Дослідження впливу діоксиду сульфуру на динаміку приросту хлорофілсинтезуючих мікроводоростей V. V. Dyachok, S. І. Huhlych, V. V. Katysheva Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
405 Прогнозування In Silico біологічної активності перефункціоналізованих похідних аміно-9,10-антрацендіонів М.В. Стасевич , В.І. Зварич , В.В. Лунін , Н.А. Копак , V. P. Novikov Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
406 Синтез хіназолінових s-естерів ароматичних та гетероциклічних тіосульфокислот N. Y. Monka, S. V. Vasylyuk, G. B. Shiуan, А. Нагурська, С.І. Коваленко, V. I. Lubenets Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
407 Про особливості діазотування амінопохідних 9,10-антрахінону V. I. Shupeniuk, Ю.І. Дейчаківський, T. N. Taras, L. D. Bolibrukh, I. I. Hubytska Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
408 Поверхнево-активні комплекси для штаму Pseudomonas Аeruginosa JRV-L О. Шульга, Д. Джогель, О. Карпенко, М. Пристай, Р. Вільданова Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
409 Скринінг біологічної активності хіназолінових тіосульфоестерів з використанням методів хемоінформатики Ю. І. Шах, N. Y. Monka, G. M. Khomitska, Д. Б. Баранович, Л. Давид, S. V. Vasylyuk Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
410 Вплив електрохімічно активованої води на бродильну активність дріжджів Л.Я. Паляниця, Н.І. Березовська, Р.Б. Косів, Т.В.Харандюк Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
411 Тіопіранотіазолонові похідні просторово екранованого фенолу З. В. Губрій, О. М. Фігурка, G. M. Khomitska, Ю. В.Хамула, А. О. Милянич, S. V. Khomyak Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
412 Експериментальні та DTF дослідження взаємодії азо-біс-2,4-дихлоро-1,3,5-триазину зі стиролом А. I. Karkhut, Ch. B. Bolibrukh, I. I. Hubytska, V. T. Samborskyi, S. Polovkovych Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
413 Дослідження захисних властивостей інгібіторів корозії, одержаних з відновлювальної сировини І. М. Ониськів, В. В. Романчук, П. І. Топільницький Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
414 Встановлення можливості одержання бітумів з нігерійських нафт П. І. Топільницький, В. В. Романчук, Бабатунде Олаолува Олуфемі, С. В. Бойченко Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
415 Вивчення термічної стійкості моторних олив для бензинових та дизельних двигунів B. O. Korchak, V. V. Kochubei, T. I. Chervinskiy, О.Б. Гринишин Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
416 Бета-алкілзаміщені акрилові кислоти І. Я Почапська, Ю. Я. Хлібишин Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
417 Сумісне окиснення еенасиченого альдегіду та олефіну З. Г. Піх, Р. В. Небесний, S. I. Vynnytska Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
418 Визначення оптимальних умов процесу емульсійної коолігомеризації вуглеводневої фракції С9 шляхом побудови регресивних рівнянь О. M. Orobchuk, R. O. Subtelnyi, У. В. Фуч, М. І. Підсадюк, І. Є. Никулишин, B. O. Dziniak Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
419 Синтез етерів на основі спиртів сивушної олії М. Ю. Брезгіна, А. М. Ludyn, Vikt. V. Reutskyy Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
420 Особливості структуроутворення безклінкерних композиційних в’яжучих при високих водотвердих відношеннях B. В. Chekanskyi, I. V. Lutsyuk, Р. М. Яремчук Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
421 Періодичне розчинення калій хлориду за зміни параметрів системи В.М. Атаманюк, D. M. Symak, О.М. Данилюк, Я.М. Гумницький Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
422 Модифікування керамічного порошку системи MgO–SiO2 іонами Сr3+, Y3+, Zr4+ I. V. Lutsyuk, Я.І. Вахула Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
423 Одержання полімерної сірки із відхідних тіосульфатних розчинів очищення газів від сірководню хінгідронним методом Z. O. Znak, Р.Р. Оленич , О.В. Полулях , В.А. Бойко Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
424 Особливості хімічної стійкості та мікротвердості гартованого скла T. B. Zheplynskyy, А.О. Курій Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
425 Конверсія хлоридних солей з натрію сульфатом під час випаровування хлоридно-сульфатних розчинів К.І. Блажівський, І.Є. Максимович, Х.Я. Кочкодан Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
426 Температурно-часові параметри отримання пористого склокерамічного матеріалу з використанням водорозчинного полімеру R. I. Semegen, С. В. Підвисоцький, Ю. Л. Івановець Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
427 Синтез, ІЧ-спектроскопічне та термогравіметричне дослідження іонних асоціатів левамізолу з еозином Y, еозином β та йодеозином Д. І. Семенишин, Н. В. Зубеня , V. V. Kochubei, Ж. О. Кормош, С. Г. Ягольник Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
428 Термодинамічні властивості розчинів метил 6-метил-2-оксо-4-феніл- 1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбоксилату в органічних розчинниках O. R. Ridka, V. S. Matiychuk, I. B. Sobechko, V. V. Kochubei, V. V. Sergeev Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
429 Термодинамічні характеристики 2-фурил-2-ціано-2-пропенаміда Я.А. Четвержук, I. B. Sobechko, Ю.І.Горак, V. V. Sergeev Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
430 Дослідження взаємодії гумінових кислот з іонами феруму, алюмінію і хрому L. P. Oliynyk Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
431 Синтез нових функціональних похідних кумінового спирту. N. I. Kinash, O. L. Paiuk, Л. В. Долинська, Z. Ya. Nadashkevych, O. I. Hevus Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
432 Синтез та ідентифікація нових карбоксилатних мономерів А. І. Гладій, Ф. І. Цюпко, I. P. Polyuzhyn, М. М. Ларук Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
433 Вплив pH середовища на властивості гідрохімічно синтезованих плівок гідрарґерум сульфіду (HgS) M. A. Sozanskyi , Р. Т. Чайківська, V. E. Stadnik, P. Y. Shapoval, Y. Y. Yatchyshyn Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
434 Синтез і властивості плівок індій сульфіду, одержаних хімічним осадженням Р.І. Гладь, Р.Р. Гумінілович, P. Y. Shapoval, Y. Y. Yatchyshyn Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
435 Кінетичні закономірності окиснення октену-1 молекулярним киснем у присутності біметалевого гомогенного каталізатора [(Allyl)ClPd(CN)Ru(Py)4(CN)PdCl(Allyl)] О.І. Макота, Л.В.Булгакова Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
436 Синтез нейоногенних пар на основі дизаміщених оксетанів K. I. Bobrova, R. I. Fleychuk, O. I. Hevus Series of Chemistry, Materials Technology and their Application
437 Про вплив ревербераційної перешкоди на точність вимірювання функції розподілу рівнів мовного сигналу Продеус A. M., Клімков В. А. Computer Development Systems. Theory and Practice
438 Адаптивне становлення ходи робота-анімата Кравець П. О. Computer Development Systems. Theory and Practice
439 Метод каскадного застосування компресуючої нейронної мережі та методів контекстного моделювання Поліщук У. В., Цимбал Ю. В., Юрчак І. Ю. Computer Development Systems. Theory and Practice
440 Дослідження впливу конструкцій анкерів на роботу ємнісних акселерометрів Теслюк В. М., Каркульовський Б. В. Computer Development Systems. Theory and Practice
441 Математичне моделювання стопорних режимів роботи помпового агрегату стенда для випробування гідравлічної апаратури Харченко Є. В., Колесник К. К., Панчак Р. Т. Computer Development Systems. Theory and Practice
442 Моделювання середовищ із заданим коефіцієнтом заломлення на основі характеристик розсіяння електромагнітного поля Андрійчук M. І. Computer Development Systems. Theory and Practice
443 Дослідження точності методів визначення ефективності шумозахисних бар’єрів Мельник М. Р. Computer Development Systems. Theory and Practice
444 Моделювання статистичних характеристик технологічних процесів Мотика І. І., Недоступ Л. А., Нестор Н. І. Computer Development Systems. Theory and Practice
445 Інформаційно-розрахунковий метод для визначення теплофізичних характеристик композитних матеріалів Кужидловський К., Лобур М. М., Фармага І. В., Матвійків О. М. Computer Development Systems. Theory and Practice
446 Математична модель нейронної схеми типу «K-WINNERS-TAKE-ALL» обробки дискретизованих сигналів Тимощук П. В. Computer Development Systems. Theory and Practice
447 Дослідження температурної залежності інструментальної похибки коріолісового витратоміра та методів її зменшення Svyatoslav Yatsyshyn, Богдан Яцишин Measuring Equipment and Metrology
448 Розподіл обмежених ресурсів в управлінні проектами Верес Ю. О. Computer Development Systems. Theory and Practice
449 Коригування похибок діодних цифрових термометрів Y. Yatsuk, Олександр Тимчук Measuring Equipment and Metrology
450 Потокові моделі транспортної мережі міста Мазур В. В. Computer Development Systems. Theory and Practice