Find Articles…

8807 results
Scientific articles Authors Journals
401 Розв'язання задачі типізації схем Білаль Р. А. Аль-Забі, Керницький А. Б., Ткаченко С. П. Computer Development Systems. Theory and Practice
402 Алгоритм пошуку оптимальної кількості кластерів Cтex Ю. В., Файсал М. Е. Сардіх, Лобур М. В., Керницький А. Б. Computer Development Systems. Theory and Practice
403 Design, manufacturing and measurement teeth of non-circular gears Krawiec P. Computer Development Systems. Theory and Practice
404 Consolidation process and plasticization bounded layer of material Malujda I. Computer Development Systems. Theory and Practice
405 Розрахунок шуму та викидів СО2 в транспортній мережі міста Львова Мазур В. В., Мельник М. Р. Computer Development Systems. Theory and Practice
406 Fits modelling of axial-symmetrical shaped joints Podolski T., Dudziak M., Kroczak J. Computer Development Systems. Theory and Practice
407 Modelling of frictional tapered connections in machine design Kolodziej A., Dudziak M., Kroczak J., Podolski T. Computer Development Systems. Theory and Practice
408 Virtual model of 6-axis cnc spiral bevel and hypoid milling machine Skawinski P. Computer Development Systems. Theory and Practice
409 CAD system of the ball screws type end-cap designing Sobolewski J., Bonarowski J., Skotnicki S. Computer Development Systems. Theory and Practice
410 Математична модель піроелектричного сенсора для вбудованих систем Головацький Р. І. Computer Development Systems. Theory and Practice
411 Структура математичної моделі для підсистеми автоматичного редагування топології друкованих плат Лобур М. М., Панчак Р. Т. Computer Development Systems. Theory and Practice
412 Моделі для статистичного аналізу технологічних процесів Мотика І. І., Недоступ Л. А., Нестор H. I. Computer Development Systems. Theory and Practice
413 Vibration and sound transmission loss across a sandwich beam with the dynamic vibration absorbers Melnyk M., Smolskyv A., Sukhorolskyy M. Computer Development Systems. Theory and Practice
414 Diskrcte-continuum modeling of legs external osteosynthesis mechanics Diveyev В., OlenjukJ., Denysyuk P. Computer Development Systems. Theory and Practice
415 Розроблення та дослідження математичної моделі циліндричної випромінюючої гідроакустичної структури з кратною періодичністю Гоблик В. В. Computer Development Systems. Theory and Practice
416 Моделювання теплових режимів в термочутливій кусково-однорідній смузі з внутрішніми джерелами тепла Гавриш В. І., Федасюк Д. В. Computer Development Systems. Theory and Practice
417 Структурно-функціональні схеми широкодіапазонних помножувачів частоти у 3N разів дискретизованих гармонічних сигналів Тимощук П. B. Computer Development Systems. Theory and Practice
418 Штучні нейронні осцилятори Тимощук П. В., Патерега Ю. Computer Development Systems. Theory and Practice
419 Проектування наземних інформаційних комплексів систем дистанційного зондування землі Горбатий І. В. Computer Development Systems. Theory and Practice
420 Problems related to functionality and unreliability of axisymmetric joints in the mechanical engineering Domek G., Dudziak M., Koiodziej A. Computer Development Systems. Theory and Practice
421 Investigation methods of sensitivity in the polioptimal construction to the small parameter changes Ghwala S., Branowski B. Computer Development Systems. Theory and Practice
422 Pendulum type dynamic vibration absorber applications Diveyev В., Hrycaj V., Koval Т., Teslyuk V. Computer Development Systems. Theory and Practice
423 Організація та дослідження інноваційної структури складного виробничого комплексу Федорчук Є. Н., Ткаченко Н. М. Computer Development Systems. Theory and Practice
424 Формалізація конфліктів при колективному проектуванні за допомогою розширеної мережі Петрі Лебедева О. О., Матвійків О. М. Computer Development Systems. Theory and Practice
425 Розрахунок та аналіз вихідних параметрів мікроакселерометра ємнісного типу Теслюк В. М., Загарюк Р. В. Кушнір О. Computer Development Systems. Theory and Practice
426 Моделювання складних механічних систем. Динамічний аналіз Каркульовський В. І, Мотика І. І., Чура І. І. Computer Development Systems. Theory and Practice
427 Математичне моделювання процесів вільних коливань товстостінних анізотропних циліндрів Макар В. М. Computer Development Systems. Theory and Practice
428 Аналіз і класифікація моделей систем електронної комерції Берко А. Ю., Висоцька В. А. Computer Development Systems. Theory and Practice
429 Числовий аналіз схем обчислення гіперсингулярних інтегралів під час моделювання проблем механіки Дияк І. І., Макар І. І., Чирун Л. Б. Computer Development Systems. Theory and Practice
430 Теоретична модель односпектронного транзистора Павлиш В. А., Закалик Л. І., Корж P. O. Computer Development Systems. Theory and Practice
431 Встановлення існування необхідних умов еквівалентності схем Аль-Забі Б., Керницький А. Б., Ткаченко С. П. Computer Development Systems. Theory and Practice
432 Методи та засоби оцінювання ризиків безпеки інформації в системах електронної комерції Берко А. Ю., Висоцька В. А., Рішняк І. В. Computer Development Systems. Theory and Practice
433 Адаптація генетичного алгоритму для задачі відновлення характеристик антенної гратки при відмовах її модулів Крищук В. М., Шило Г. М., Артюшенко Б. А. Computer Development Systems. Theory and Practice
434 Методи та НВІС-структури для множення матриці на матрицю у реальному часі Березький О., Цмоць І. Computer Development Systems. Theory and Practice
435 Ефективне обчислення дискретних косинусних перетворень Процько І. О. Computer Development Systems. Theory and Practice
436 Ігрова задача побудови стохастичпо-ортонормованих систем Кравець П. О. Computer Development Systems. Theory and Practice
437 Алгоритми і технології пошуку кластерів на основі оптимізаційних критеріїв для товарних баз даних Федорчук Є. Н. Computer Development Systems. Theory and Practice
438 Синхронізація пристроїв по РСІ-шині у реальному масштабі часу Антонюк М. П., Лобур М. В. Computer Development Systems. Theory and Practice
439 Шаблони проектування у веб-орієнтованій системі розкрою Грицишин Я. М., Ткаченко С. П. Computer Development Systems. Theory and Practice
440 Вдосконалення нейромережних методів класифікації в завданнях інтелектуального аналізу даних за допомогою методу імітації відпалу металу Ткаченко P. O., Дорошенко А. В. Computer Development Systems. Theory and Practice
441 Застосування пакета кластеризації образів для оцінювання показників стану крові Мельник Р. А., Тушницький Р. Computer Development Systems. Theory and Practice
442 Порівняння поліноміального та нормального базисів представлення елементів полів Галуа Глухов B. C. Computer Development Systems. Theory and Practice
443 Управління процесом проектування в середовищі розподілених САПР Лобур М. В., Лебедева О. О., Матвійків О. М. Computer Development Systems. Theory and Practice
444 Теоретичні дослідження впливу параметрів каналу зв'язку на його пропускну здатність Горбатий І. В. Computer Development Systems. Theory and Practice
445 Проектування прецизійних диференціаторів та інтеграторів гармонічних сигналів Тимощук П. В. Computer Development Systems. Theory and Practice
446 Method of spatial identification of acoustic signals source in the two-dimensional Hemming space Bohdan Trembach Series of Computer Systems and Networks
447 Parallel rank-order filtering based on impulse K-WINNERS-TAKE-ALL neural network. Pavlo Tymoshchuk Series of Computer Systems and Networks
448 Protocols of executive devices in vending ciberphysic systems Andriy Salo, Oleh Kravets Series of Computer Systems and Networks
449 Combinatorial method of minimizing boolean functions Volodymyr Riznyk, M. Solomko Series of Computer Systems and Networks
450 Special processor for feature detection based on the SURF algorithm Volodymyr Puyda Series of Computer Systems and Networks