Rodion Ivchenko

Kryvyi Rih National University
11, Vitaliya Matusevycha str., Kryvyi Rih, 50027, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House