Володимир Задорожний

Національний університет "Львівська політехніка"

Задорожний Володимир Васильович, 05.03.1953 р.н., кандидат філологічних наук з 1990 р., доцент з 1993 р., професор кафедри іноземних мов Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».  У 1975 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, факультет іноземних мов, спеціальність – Філолог. Викладач німецької мови та літератури. Працює у Львівській політехніці з 1975 р. на посадах лаборанта, завідувача лабораторії, викладача, старшого викладача, завідувача секції німецької мови, завідувача кафедри іноземних мов. Загальна кількість публікацій – понад 140, з них більше 30 з питань науково-технічної, зокрема термінологічної, проблематики. Дисертаційне дослідження на тему «Лінгвостилістичні особливості німецьких патентних описів». Автор та співавтор 4-х підручників з комунікативної німецької мови із грифом Міністерства освіти та науки України, 2-х німецько-українських розмовників, 2-х німецько-українських словників. Публікації українською, німецькою, польською, англійською та російською мовами. Член товариства імені Тараса Шевченка «Просвіта»,  Українського товариства германістів,  заступник голови Правління  Західного товариства геодезії з міжнародної співпраці Українського товариства геодезії і картографії. Нагороджений відзнаками «За заслуги в геодезії і картографії ІІ та ІІІ ступеня», у 1992–2011 рр. завідувач кафедри іноземних мов Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Член редкологегії Вісника національного університету «Львівська політехніка»«Проблеми української термінології».

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House