Volodymyr Nykyforov

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University
39600, 20, Pershotravneva Str., Krenemchuk, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House