All Authors

Authors Affiliation
M. A. Kutseryb Ural State University
V. O. Klimkovych Chelyabinsk Polytechnic Institute
P. I. Efimov Kryvyi Rih Mining Institute
A. P. Zhalnerukas Kaunas University of Technology
I. F. Bolhov Kuibyshev Engineering and Construction Institute
V. R. Chepulevych Kuibyshev Engineering and Construction Institute
R. I. Akunei Lvivneftegazravedka
O. S. Petrash O. M. Beketov Kharkiv National University of Urban Economy
Anatoly Zhygalov “Promlizing Corporation”
Maksym Slipchenko Petro Vasilenko Kharkiv National Technical University of Agriculture
Stanislav Olshanskiy Petro Vasilenko Kharkiv National Technical University of Agriculture
Vasyl Olshanskiy Petro Vasilenko Kharkiv National Technical University of Agriculture
D. Bezrodny Taras Shevchenko National University of Kyiv
V. Semenov Research and Development Department, Delta SPE LLC
Yu. M. Pankratiev Lviv Polytechnic National University
A.V. Alekseev Lviv Polytechnic National University
H. D. Fedoruk Moscow State University of Geodesy and Cartography
B. A. Novakovskyi Moscow State University of Geodesy and Cartography
L. I. Kordiuk Dnipro Engineering and Construction Institute
H. A. Pervukhin Lviv Polytechnic National University
H. S. Tarazevych -
Ye. M. Vasylenko Carpathian branch of S. I. Subbotin name Institute of geophysics of NAS of Ukraine
H. T. Sobakar Institute of Geophysics named after S.I. Subbotin of the National Academy of Sciences of Ukraine
M. Tariq Institute of Information Technology
O. Pavlyuk Ivan Franko National University of Lviv
M. M. Orel Ukrainian State University of Railway Transport
R.A. Nazarevych Lviv Polytechnic National University; Institute of Computer Technologies, Automation and Metrology
B.G. Mytcyk Karpenko Physico-Mechanical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine
P. Kalenda Institute of Rock Structure and Mechanics of the Academy of Sciences of the Czech Republic
Y. V. Muljun Lviv Polytechnic National University
I. F. Kushtin Rostov Engineering Building Institute
O. S. Lysychanskyi Lviv Polytechnic National University
Ya. O. Kudlyk Ivan Franko National University of Lviv
A . Fedorishchev Lviv Polytechnic National University
V. S. Klochko Kharkiv National Agrarian University
I. I. Yatsiuk Lviv Polytechnic National University
S. V. Gromov Leningrad University
V. O. Beliaev Kyiv National University of Construction and Architecture
R. S. Cydoryk Lviv Polytechnic National University
Sh. Ye. Kuznietsova Federal State Budgetary Institution "Federal Scientific and Technical Center for Geodesy, Cartography and Spatial Data Infrastructure"
Р. С. Пиріг Львів
R. S. Pyrih Lviv
B. F. Danilin Kyrgyz Geological Administration (in 1971 year)
V. M. Nevinchanyi Kyrgyz State Technical University after I. Razzakov
R. H. Pylypiuk Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
V. I. Kibalnikov Kyrgyz State Technical University after I. Razzakov
I. M. Shopiak Lviv Polytechnic National University
Yu. P. Deineka Lviv Polytechnic National University
N. M. Oleinyk Lviv Polytechnic National University
M. S. Shevchun O. M. Beketov Kharkiv National University of Urban Economy
Tran Duy Thoan Lviv Polytechnic National University
H. V. Moskalenko Ukrainian State University of Railway Transport
F. H. Kochetov Technical University of Moldova
Nguyen Van Chau Lviv Polytechnic National University
M. K. Migаl Lviv Polytechnic National University
Yu. B. Vyrovets Federal State Budgetary Institution "Federal Scientific and Technical Center for Geodesy, Cartography and Spatial Data Infrastructure"
I. H. Stryi Lviv Polytechnic National University
V. V. Brovar Moscow State University of Geodesy and Cartography
A. E. Halkin Lviv
L. V. Kudrjavizev Kharkov Institute of Engineers of Public Construction
I. V. Vvedenskyi Leningrad State University
P. Y. Brait GERSEVANOV RESEARCH INSTITUTE OF BASES AND UNDERGROUND STRUCTURES (NIIOSP)
V. J. Budzko Engineer-geodesist of the Office of the Chief Architect of the city of Lviv
V. K. Budzko Junior Researcher of the Poltava Gravimetric Observatory
V. M. Balandin Senior specialist "Soyuzmarkrstrest"
I. M. Lazarenko Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture
S. I. Pomazanov Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture
V. U. Fedenko Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture
O. S. Kolosova-Yehorova Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture
E. S. Havrylova Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture
Ye. M. Medvetskyi Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture
K. D. Chuchupaka Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture
L. P. Pellinen Federal State Budgetary Institution "Federal Scientific and Technical Center for Geodesy, Cartography and Spatial Data Infrastructure"
R. S. Pirih Lviv Polytechnic National University
M. O. Loshkarov Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture
Y. V. Lavretskyi Lviv Polytechnic National University
R. R. Ilkiv Lviv Polytechnic National University
L. Diachyk Lviv Polytechnic National University
E. N. Novikova Lviv Polytechnic National University
V. M. Abrahamets Lviv Polytechnic National University
S. S. Tovchyhrechko D.I.Mendeleyev Institute for Metrology VNIIM
Ye. M. Vinnikov D.I.Mendeleyev Institute for Metrology VNIIM
V. I. Akulov T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University (KuzSTU)
Pilipaitis A.A. -
A.V. Yiduniv -
Kravets M.H. -
Balitskyi K.P. -
Yu. L. Faivuzhynskyi -
M. P. Chaban -
V. P. Ohonochenko -
I. Fedorcov Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of NAS of Ukraine
M.L. Myrontsov S. I. Subbotin name Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
A. Sukhorada Taras Shevchenko National University of Kyiv
H. Medvid Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of NAS of Ukraine
Y. Yakas Carpathian Branch of the Institute of Geophysics named after. SI. Subbotin NAS of Ukraine
Z.-Yu. Majbuk The Schmidt Institute of Physics of the Earth of the Russian Academy of Sciences
S.R. Tvardovska Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics
V.F. Kondrat Lviv Medical Institute
J. Łukowski Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
L. I. Anokhina Donetsk National Technical University