All Authors

Authors Affiliation
H. Lema Lviv Polytechnic National University
L. Halaz Lviv Polytechnic National University
Y. Botsman Lviv Polytechnic National University
H. Kopets Lviv Polytechnic National University
K. Dzyubina Lviv Polytechnic National University
A. Dzyubina Lviv Polytechnic National University
A. V. Shiyan Lviv Polytechnic National University
M. S. Kurka Lviv Polytechnic National University
I. R. Buchkevych Lviv Polytechnic National University
V. I. Butsyak Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
V. V. Havryliak Lviv Polytechnic National University
A. A. Butsyak Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
O. S. Skip Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
O. M. Mykytiuk Lviv Polytechnic National University
Z. V. Gubrii Lviv Polytechnic National University
О. М. Fedoryshyn Lviv Polytechnic National University
О. P. Prochera Lviv Polytechnic National University
S. А. Suberlyak Lviv Polytechnic National University
Yuriy Melnyk Lviv Polytechnic National University
D.B. Kichura Lviv Polytechnic National University
Stepan Melnyk Lviv Polytechnic National University
S. V. Pidvysotskyi Lviv Polytechnic National University
N. M. Hnatyshyn DERZHAVNYY VYSHCHYY NAVCHALNYY ZAKLAD KALUSKYY POLITEKHNICHNYY KOLEDZH
Ya. Kalymon Lviv Polytechnic National University
А. Slyuzar Lviv Polytechnic National University
R. R. Olenych Lviv Polytechnic National University
A. S. Hrabarovska Lviv Polytechnic National University
L.V. Dolynska Lviv Polytechnic National University
A.B. Yakymovych Lviv Polytechnic National University
D.S. Shevchenko National University Lviv Polytechnic
P. P. Voloshkevych Lviv Polytechnic National University
А. V. Pohmurska Lviv Polytechnic National University
О. M. Grytsenko Lviv Polytechnic National University
Yu. V. Klym Lviv Polytechnic National University
T. O. Grytsenko Lviv Polytechnic National University
V. V. Krasinskyi Lviv Polytechnic National University
S. Frish SoftServe Inc.
S. A. Suberlyak Lviv Polytechnic National University
N. M. Baran Lviv Polytechnic National University
O. D. Maslovska Ivan Franko National University of Lviv
S. O. Gnatush Ivan Franko National University of Lviv
R. V. Stadnyk Lviv Polytechnic National University
O. Ya. Dobrovetska Lviv Polytechnic National University
R. Levitskii Institute for Condensed Matter Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine
I. Zachek Lviv Polytechnic National University
A. Vdovych Institute for Condensed Matter Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine
O. Farenyuk Institute for Condensed Matter Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine
R. Stetsiv Institute for Condensed Matter Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine
T. Shopa Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine
D. Sagaydachny National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
O. Sira National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
L. Raskin National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
Y. Taistra Pidstryhach Institute for Applied Problems for Mechanics and Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine; Lviv Polytechnic National University
V. Pelykh Pidstryhach Institute for Applied Problems for Mechanics and Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine
N. Melnyk Lviv Polytechnic National University
R. Musii Lviv Polytechnic National University
Hanna Klymenko Lviv Polytechnic National University, Department of Heat and Gas Supply and Ventilation
V. Voloshchuk National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
A. Trokhymchuk Institute for Condensed Matter Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine
A. Rovenchak Ivan Franko National University of Lviv
R. Zaderetska Lviv Polytechnic National University
A.Chushak-Holoborodko Lviv Polytechnic National University
А.Zahorodniy Lviv Polytechnic National University
V.Shkvir Lviv Polytechnic National University
T.Gryniv Lviv Politechnic National University
Olga Vysochan Lviv Polytechnic National University
J. Narkiewicz Maria Curie-Skłodowska University (Poland)
T. Shepel Lviv Polytechnic National University
A. Didyk Member of the Accounting Chamber
M. Tomych Lviv Polytechnic National University
O. Pyroh Lviv Polytechnic National University
Y.Tsyb Lviv Polytechnic National University
L. Hanas Lviv Polytechnic National University
Yu. Bondarenko Lviv Polytechnic National University
О. V. Maikovych Lviv Polytechnic National University
Т. М. Vasylyshyn Lviv Polytechnic National University
N. V. Fihurka Lviv Polytechnic National University
K. I. Vashchuk Lviv Polytechnic National University
U. V. Khromyak Lviv Polytechnic National University
М. M. Bratychak Lviv Polytechnic National University
R. R. Hosovkyi Lviv Polytechnic National University
E. Iu. Semernia Lviv Polytechnic National University
U. Yu. Vashkurak National University Lviv Polytechnic
Y. T. Misyk National University Lviv Polytechnic
N. E. Stadnytska National University Lviv Polytechnic
N.O. Zub Lviv University of Trade and Economics
R. B. Kosiv National University Lviv Polytechnic
N. I. Berezovska National University Lviv Polytechnic
L. Ya. Palianytsia National University Lviv Polytechnic
A. S. Krvavych National University Lviv Polytechnic
V. S. Mykytyuk National University Lviv Polytechnic
Kh. V. Lupiy National University Lviv Polytechnic
Kh. V. Kostyk National University Lviv Polytechnic
O. V. Fedorova National University Lviv Polytechnic
N. L. Zayarnyuk National University Lviv Polytechnic
M. S. Korniіchuk National University Lviv Polytechnic
A. M. Krychkovska Lviv Polytechnic National University
V. G. Chervetsova Lviv Polytechnic National University
V. R. Liakh Lviv Polytechnic National University
R. O. Petrina Lviv Polytechnic National University