Volume 3, Number 1, 2021

In this Number

(7 papers)
Ilona Lahun, Viktoriia Vysotska, O. Bilianska
pp. 1 - 7
Yu. Kynash, M. Kolomoiets, V. M. Myshchyshyn
pp. 21 - 26
Oksana Shpak, А. Nakonechniy, R. Nazaruk
pp. 37 - 48
D. Savchuk, Yu. Kynash, Oleksandr Viter, V. M. Myshchyshyn
pp. 49 - 56
Roman Modla, Oleksandr Viter, V. Vynnychenko
pp. 57 - 62