Study of the Representation of Electrocardiographs in the Wavelet Interval

2021;
: pp. 8 - 20
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The structure of the cardiac cycle of the electrocardiogram is analyzed in detail and the analysis of its expansion is carried out. Cardiograms in the time-frequency domain were studied. The main provisions of the Wavelet transform for processing are considered electrocardiographic signals. The use of wavelet transform in electrocardiography and In the future on the basis of the received techniques of construction of systems of the automatic analysis of an electrocardiographic signal with use of available means of protection.

 1. M. Akay. Wavelet Applications in Medicine // IEEE Spectrum. –1997 -Vol. 34, no. 5. -R. 50- 56.
 2. Oppengejm A., SHaffer R. Cifrovaya obrabotka signalov. Izdanie 2-e, ispravlennoe: Per. s angl. - M.: «Tehnosfera», 2009. - 856 s.
 3. Sinelnikov R. D. Atlas anatomii cheloveka. — M. Medicina, 1979. — T. 2.
 4. Ishikawa Y., Mochimaru F. Wavelet Theory-Based Analysis of High-Frequency, High-Resolution Elecrocardiograms: A New Concept for Clinical Uses // Progress in biomedical Research. 2002. Vol. 7. - № 3. - P. 179-184.
 5. Murashko V. V., Strutinskij A. V., Jelektrokardiografiya: Uchebnoe posobie. – 4-e izd. – M.: MEDpress, 2000. – 312 s.
 6. Brawnwald L. D. Heart disease. - 1992. - P. 122.
 7. F. Yang, W. Liao. Modeling and Decomposition of HRV Signals with Wavelet Transforms // IEEE Engineering in Medicine and Biology. –1997 - Vol. 16, no. 4. - P. 17-22.
 8. Blinov P. A. Metod vydeleniya additivnoj pomehi na osnove decimacii chastoty diskretizacii // Materialy IV Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii molodyh uchenyh-medikov. 25-26 fevralya 2010 goda. Tom I. / Pod red. V.A. Lazarenko - Kursk: GOU VPO KGMU Roszdrava, 2010. - S. 127-128.
 9. Spasskij K. V. Rol potencialu plinu u formuvanni hvil kincevoyi chastini shlunochkovogo kompleksu YeKG. — Minsk: Visnik universitetu „Ukrayina”, 2007.
 10. Dubrovin V.I. Issledovanie izmenenij jentropii i jenergii na jetapah dekompozicii signala / Dubrovin V.I., Tverdohleb YU.V. // Radiojelektronika, informatika, upravlenie. – 2013. – №2 (29). – S. 54- 58.
 11. Klionskij D. M. Algoritm ocenivaniya parametrov sostoyaniya dinamicheskih obektov v chastotnoj oblasti na osnove vejvletov / D. M. Klionskij // Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij Rossii. Radiojelektronika. 2013. - № 1. -S. 22-31. 
 12. I.M. Dremin, O.V. Ivanov, V.A. Nechitajlo, Vejvlety i ih ispolzovanie // Uspehi fizicheskih nauk. – 2001. – T.171, № 5. -S. 465-501.
 13. Teoriia i praktyka obrobky syhnaliv u malokhvylovii (wavelet) oblasti. Nakonechnyi A.I., Lahun I.I., Nakonechnyi R.A. 2020. 
 14. Zastosuvannia veivlet-peretvorennia dlia obrobky medychnykh syhnaliv ta zobrazhen Maistrenko V.M., Lytvyn V.S., Holubenko L.P., Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy “Kyivskyi politekhnichnyi instytut”, m. Kyiv, Ukraina. 
 15. Oreshko, N. I. Primenenie garmonicheskih vejvletov v zadachah obrabotki oscilliruyushhih signalov / N. I. Oreshko, V. V. Geppener, D. M. Klionskij // Cifrovaya obrabotka signalov, 2012. - № 2. - S. 6-15. 
 16. Hjempton Dzh. Atlas JeKG: 150 klinicheskih situacij. – M.: Medicinskaya literatura, 2007. – 320s. 
 17. Prylady   i    systemy   biomedychnykh  tekhnolohii   146   Visnyk   NTUU   “KPI”.    Seriia PRYLADOBUDUVANNIa. – 2005. – Vyp. 29.
 18. S.G. Podkletnov, Primenenie sistemy MATLAB dlya ocenki diagnosticheskoj jeffektivnosti vejvlet- preobrazovaniya EKG vysokogo razresheniya u bolnyh IBS [Elektronnij resurs] // Rezhim dostupu do resursu: http://matlab.ru/conf2002/thesis.asp#2.