Wavelet-transformations Using in Measurement of Temperature Human Bodies by Phone

2021;
: pp. 37 - 48
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

This article presents an analysis of the main methods of temperature measurement on the basis of which the choice of the noise method is absorbed. The classification of noise use is carried out. Measurement of human body temperature by heat and heat method with the help of modern smartphones is offered. The procedure of decomposition of signals in separate warehouses and approaches to its processing is considered. The analysis and selection of the useful information component of the protected signal is carried out.

 1. Mykytyn I. P. Vymiriuvannia temperatury shumovymy metodamy. Teoriia i praktyka: avtoref. dys. . d-ra tekhn. nauk: spets. 05.11.04 «Prylady ta metody vymiriuvannia teplovykh velychyn» // Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika». Lviv, 2009. 42 s.
 2. Nakonechnyi A. Y, Mozola D. M. Otsinka temperatury obiektiv na osnovi yikh shumovykh kharakterystyk z veivlet-peretvorenniam syhnaliv: Vypusk 1, № 1, AMM. - Lviv, 2019.
 3. Ianenko O.P., Vasylenko M.P. «ShUMOVYI METOD VYMIRIuVANNIa TEMPERATURY», m. Kyiv, Ukraina, 2016., № 4, s.36-42. URL : https://kivra.kpi.ua/wp-content/uploads/file/rtpsas_2016/ RTPSAS_2016_s3_t09.pdf,
 4. Marc C. Decreton Department «HIGH TEMPERATURE MEASUREMENT by NOISE THERMOMETRY» Department of Technology and Energy CEN / SCK Nuclear Research Center B-2400 MOL (Belgium).
 5. Van der Zil Aldert. SHumy pri izmereniyah / per. s angl.; pod. red. A. K. Naryshkina. M.: Mir, 1979. 293 s.
 6. Fleischmann, A. Reiser & C. Enss «Noise Thermometry for Ultra» Journal of Low Temperature Physics volume 201, pages803–824 (2020).
 7. A. Y. Nakonechnyi, D. M. Mozola. Otsinka temperatury obiektiv na osnovi yikh shumovykh kharakterystyk z veivlet-peretvorenniam syhnaliv. URL : http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2020/mar/21128/amm-2-21-26.pdf
 8. Kolorovi shumy. URL :  https://en.wikipedia.org/wiki/Colors_of_noise.
 9. Spivvidnoshennia syhnal-shum vymiriuvannia temperatury z servisnymy davachamy na riznykh potokakh potoku. URL : https://www.researchgate.net/publication/314127586_Signal-to-noise_ratio_of_temperature_measurement_with_Cernox_sensors_at_various_supply_currents.
 10. Shum Naikvista. URL :  https://en.wikipedia.org/wiki/Johnson%E2%80%93Nyquist_noise.
 11. Prilozhenie   pozvolyaet   izmerit    temperaturu       s    pomoshhyu   kamery      iPhone.      URL    :https://www.digger.ru/news/prilozhenie-pozvolyaet-izmerit-temperaturu-s-pomoshhyu-kamery-iphone.
 12. Vymiriuvannia temperatury telefonom. URL : https://healthukr.ru/rizne/novini-ta-statti-medicini/20494-za-dopomogoju-mobilnogo-telefonu-teper-mozhna.html
 13. A. Y. Nakonechnyi, D. M. Mozola. Otsinka temperatury obiektiv na osnovi yikh shumovykh kharakterystyk z veivlet-peretvorenniam syhnaliv. URL : http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal- paper/2020/mar/21128/amm-2-21-26.pdf.
 14. Nakonechnyi A.I., Lahun I.I., Veres Z.Ie., Nakonechnyi R.A., Fedak V.I. Teoriia i praktyka obrobky syhnaliv u malokhvylovii (wavelet) oblasti, pid redaktsiieiu A.I. Nakonechnoho: Monohrafiia. – Lviv: Vyd- vo Raster -7, 2020 – 470 s.
 15. Mykytyn I. P. Zasoby ta metodyka doslidzhennia shumovykh syhnaliv I. P. Mykytyn, B. I. Stadnyk// Vymiriuvalna tekhnika ta metrolohiia. 2008. No 68. S. 14–20.
 16. Metody tsyfrovoi obrobky syhnaliv dlia vibratsiinoi diahnostyky aviatsiinykh dvyhuniv: monohrafiia [Tekst]/ N.I. Burau, O.M. Pavlovskyi, Yu.V. Sopilka, L.L. Yatsko. – K.: NAU, 2012. – 152 s.
 17. Wavelet Families // Mathworks. URL : https://se.mathworks.com/help/wavelet/ug/wavelet- familiesadditional-discussion.html.
 18. Sato YUkio. Obrabotka signalov. Pervoe znakomstvo / YUkio Sato. – M.: Dodjeka-XXI, 2008. –176 c.
 19. Sergienko A.B. Cifrovaya obrabotka signalov / A.B. Sergienko. – 2-e izdanie. – SPb.: Piter, 2006.– 752 s.