Place and Influence of F. Kiesler’s Ideas World Architecture Nowadays and in the Future

Received: September 15, 2017
Revised: November 18, 2017
Accepted: November 29, 2017
1
Lviv Polytechnic National University

The article researches the place and influence of ideas, projects and buildings by F. Kiesler on the world and Ukrainian architecture in particular, nowadays and in the future.

[1] Rahon Mishelʹ. Horod maybutnʹoho // M .: Myr 1969 - s. 103,107
[2] Bogner Dieter (Hg) Ausstellung Katalog Friederich Kiesler. Arkhitektor, Bilʹdkhauer. 1890-1965. - Videnʹ: muzey desna Yannunderts, 1988 r. - s. 9-190,
[3] Dzhym T. Nʹyulin. Chastyna Kosmosu: Kisters Teatralʹne mystetstvo v Amerytsi / Dzh. T. Nʹyulin
[4] Lesak Barbara. Die Theatre Biographie des Frederick Kiesler / Barbara Lesak / / Frederick Kiesler. Theatervisionar - Architekt - Kunstler Lesak Barbara Trabitsch Tomash (Hg) - Vena: Brandstatter, 2013. - S. 19-22
[5] Yamahuti, Katsukhiro, khudozhnyk z navkolyshnʹoho seredovyshcha, Frederik Kisler. Bistsu Shuppan - Sha, 1977. 585 s.
[6] Holdberh, Rosli, Performace: Live Art 1909 roku do teperishnʹoho chasu. Harri N. Abrams, ink. Nʹyu-York: 1979 r. 74-76.
[7] Adelina Yefimenko. Kulisa vybukhaye - Teatralʹnyy kosmos Frederika Kislera. (Tekst) / A.Yefimenko // Ukrayinsʹka muzyka - K №4 (10) - 2013. - s. 21-33.
[8] www. Kurbas.org.ua Lesʹ Kurbas i Novyy svit (elektron resourse)
[9] Viktor Proskuryakov. Fenomen misʹkoho teatru u Chernivtsyakh / V.Proskuryakov // Arkhitekturna spadshchyna Chernivetsʹkoyi avstriysʹkoyi doby: materialy mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi (Chernivtsi 1-4 zhovtnya 2001 r.) / Upravytelʹ Petro Rikhlo - Chernivtsi: Zoloti lytavry, 2003. S. 147-158
[10] Proskuryakov V. Teatralʹni sporudy yak arkhitekturnyy fenomen u zabudovi mista (na prykladi F. Felʹnera, H. Helʹmera, F. Kizlera) (tekst) / Proskuryakov V., Proskuryakov O. «Dosvid i perspektyvy rozvytku mist Ukrayiny. Naukovi doslidzhennya v mistobuduvanni »Zb. Nauk. Pratsʹ - Vidp. Redaktor YU.M. Bilokonʹ K: in-Dipromisto 2005. S.140-162
[11] Proskuryakov O.V. Pryntsypy arkhitektury spilky F. Felʹnera ta H. Helʹmera ta yikh rozvytok v Ukrayini: Avtoreferat dys .. kandydata arkh .: 18.00.02 - Lʹviv, 2009 - 258