GENESIS OF UKRAINIAN WOODEN CHURCH: WORLD CONTEXT AND ORIGINALITY

AS.
2018;
: pp. 77 - 88
Received: April 19, 2018
Revised: May 03, 2018
Accepted: May 09, 2018
Authors:
1
Kyiv National University of Construction and Architecture

Article gives theoretical summary and new conclusion of Ukrainian wooden church genesis (origins and principles of architectural formation) scientific problem. The investigation results are achieved by the analytic of Ukrainian wooden church’s main architecture-genetic characteristics such as its space-composition and shapeconstruction. This analytic was fulfilled from the global position of worldwide sacral architecture developing review. The scientific results point the authentic, originality and world-cultural significance of Ukrainian wooden church’s architectural phenomenon showing the rare case of European Monotheistic temple inclining to the Eastern (Central and South Asian) compositional archetypes of Polytheistic architecture.

Shevtsova G. V., (2013), Geneza ukrainskoi derevyanoi tserkvy (vytoky, pryntsypy arhitecturnogo formotvorennya, svitovyi kontekst): dys. doct. arhitectur., Thesis on competition of a scientific degree of the doctor architecture. Kievskyi Natsionalnyi Universytet Budivnytstva i Arhitektury, 442 p.

Sakurai T., (1992), Ise to Idzumo: Kogakukan, Tokyo, 178 p.

Sakurai T., (1991), “Shinden seiritsu mae no genshoteki kukan”, Shintobunkakai, 3.

Sumbadze L. Z., (1984), Arhitektura gruzinskogo narodnogo jilischa darbazi:Metsnierba, Tbilisi, 369 p.

Dragan M., (1937), Ukrainski derevlyani tserkvy, Lviv, 136 p.

Yurchenko P. G., (1970), Derevyane zodchestvo Ukrainy: Budivelnyk, Кiev, 192 p.

Taranuschenko S., (1976), Monumentalna Derevyana Arhitektura Livoberejnoi Ukrainy: Budibelnyk, Kiev, 336 p.

Zavada V., (1986), “O proishojdenii shatra v derevyannih hramah ukrainskogo Polesya”, Arhitekturnoe Nasledstvo, 34, pp. 134–141.

Nakorchevskii A. A., (2003), Sinto: Azbuka-Klassika – Peterburgskoe vostokovedenie, St. Petresburg, 448 p.

Rusanova I. P., (2002), Istoki slavyanskogo yazichestva: Prut, Chernovtsi, 174 p.

Watanabe Y., (1964), Shinto Art. Isse and Izumo Shrines: Heibonsha, Tokyo, 193 p.

Berezanskaya S. S., (1974), Pustinka. Poselenie epohi Bronzi na Dnepre: Naukova Dumka, Kiev, 150 p.

Mykhailyna L., (2007), Slovyany 8–10 st. mij Dniprom i Karpatamy: Institut Arheologii, Kiev, 300 p.

Mysko Y. (2001), “Pro sakralni funktsii shidnoslovyanskogo jytla”, Arheologichni stydii, 1, pp. 113–120.

Zavada V. T., (2001), Derevyani hramy Polissya: Technika, Kiev, 167 p.

Shevtsova G., (2015), “Kriterii dominuvannya i arealy rozpovsyudjennya zrubnoi i karkasnoi system derevyanogo budivnytstva v sviti”, Architectura: Visnyk Lvivskogo Natsionalnogo Universytetu “Lvivska Politehnika”, 816, pp. 41–51.