“LVIV POLYTECHNIC –MOTHER OF TECHNICAL EDUCATION IN POLAND”: PROFESSORS AND GRADUATES OF THE LVIV POLYTECHNIC AFTER THE SECOND WORLD WAR

AS.
2018;
: pp. 8
Received: April 25, 2018
Revised: May 07, 2018
Accepted: May 07, 2018
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The article presents the area of activity of Polish professors and graduates of the Architecture Department of Lviv Polytechnic after their forced emigration in 1946 from Lviv. Their professional and educational activity under the new social and political conditions was shown. Their contribution to the formation of professional architectural education in Poland in the postwar period was determined.

Szymczyk J. (2004), “Politechnika Lwowska - matka polskich uczelni technicznych”: Z Życia Politechniki Śląskiej, Nr 10 //http://biuletyn.polsl.pl/0407/politechnika.aspx [Accessed 05/12/2017].

Kalbarczyk S. (2011), “Czystka na uczelniach. Zagłada polskiego środowiska naukowego we Lwowie po ’44”, Biuletyn IPN, nr. 3.

Szewalski R. (1991), “Politechnika Lwowska w latach wojny i okupacji (1939-1945)”. W: Lwowskie środowisko naukowe w latach 1939–1945, Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki. Zakład Historii Nauk Społecznych, Warszawa, s. 7–27.

Politechnika Lwowska 1844–1945, (1993), Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, s. 68.

Politechnika Lwowska 1844–1945, (1993), Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej,s. 210–211.

Birjulov Ju. (2002), “Vrubel Tadeush”, In: Encyklopedija suchasnoji Ukrainy, Kyiv, Poligrahknyga, Vol. 6, p. 202, 434.

Prętczyński Z. (2005),” Wspomnienia o profesorach Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (z lat studiów 1947–1952)”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 18–20

Politechnika Lwowska 1844–1945, (1993), Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej,s. 216–217.

Prętczyński Z. (2005),” Wspomnienia o profesorach Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (z lat studiów 1947–1952)”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław,, s. 23–29.

Prętczyński Z. (2005),” Wspomnienia o profesorach Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (z lat studiów 1947–1952)” Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław,, s. 108–110.

Prętczyński Z. (2005),” Wspomnienia o profesorach Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (z lat studiów 1947–1952)”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław,, s. 50–55.

Prętczyński Z. (2005),” Wspomnienia o profesorach Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (z lat studiów 1947–1952)”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław,, s. 44–47.

Prętczyński Z. (2005),” Wspomnienia o profesorach Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (z lat studiów 1947–1952)”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław,, s. 61–63.

Prętczyński Z. (2005),” Wspomnienia o profesorach Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (z lat studiów 1947–1952)”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław,, s. 89–89.

Lewicki J. (2005), “Między tradycją a nowoczesnością: architektura Lwowa lat 1893–1918” Wydawnictwo Neriton, Warszawa, s. 424, 426–428. Prętczyński, Z. (2005),” Wspomnienia o profesorach Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (z lat studiów 1947–1952)”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 111–114.

Prętczyński Z. (2005),” Wspomnienia o profesorach Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (z lat studiów 1947–1952)”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław,, s. 36–37.

Birjulov Ju. (2007), “Derdackyj Vladyslav” In: Encyklopedija Lvova, Lviv, Litopys, Vol. 2, p. 42, 43, 411, 412; Politechnika Lwowska 1844–1945, (1993), Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, s. 174–175.

“Władysław Derdacki”, W: Nauczyciele akademiccy Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, s. 61–62 // https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr/Documents/album30_2011.05.05.pdf. [Accessed 07/10/2017].

“Gliwice na ich drodze: Tadeusz Teodorowicz-Todorowski” // http://www.muzeum.gliwice.pl/gliwice-na-ich-drodzetadeusz-teodorowicz-to... [Accessed 10/10/2017].

“Tadeusz Teodorowicz-Todorowski”, W: Nauczyciele akademiccy Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, s. 250–251 // https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr/Documents/album30_2011.05.05.pdf. [Accessed 07/10/2017].

“Gliwice na ich drodze: Julian Duchowicz i Zygmunt Majerski” // http://www.muzeum.gliwice.pl/gliwice-na-ich-drodzejulian-duchowicz-i-zyg... [Accessed 07/10/2017].

Politechnika Lwowska 1844–1945, (1993), Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej,s. 215, 217.

“Zygmunt Majerski”, W: Nauczyciele akademiccy Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.... S. 135 //https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr/Documents/album30_2011.05.05.pdf. [Accessed 08/10/2017].

“Franciszek Mauer”, W: Nauczyciele akademiccy Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, s. 147 // https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr/Documents/album30_2011.05.05.pdf. [Accessed 12/10/2017].

“Czesław Thullie”, W: Nauczyciele akademiccy Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, s. 253–254 // https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr/Documents/album30_2011.05.05.pdf. [Accessed 15/10/2017].

Politechnika Lwowska 1844-1945, (1993), Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, s. 224–225.

“Włodzimierz Buć”, W: Nauczyciele akademiccy Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, s. 45–46 // https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr/Documents/album30_2011.05.05.pdf. [Accessed 10/10/2017]; Politechnika Lwowska 1844–1945, s. 213–214.