GESAMTKUNSTWERK AS A FORMULA FOR CREATING ARTISTIC CHARACTER IN ARCHITECTURE BY VOLODYMYR POKROVSKY

AS.
2019;
: 28-34
1
Kyiv National University of Construction and Architecture Department of Architecture Foundation and Architectural Design

The concept of architecture as Gesamtkunstwerk exemplifies a model for creating an artistic building’s  character.  This  article  explores  how  it  is  reflected  in  non-ecclesiastical  edifices  of  Volodymyr Pokrovsky (1863–1924) during the cultural Renaissance of the early twentieth century in Ukraine within the context of the fin de siècle’s architecture.

[1]  Victoria and Albert Museum: Museum no. E. 66-1916. Webb Philip Speakman. Architectural drawing, London, 1859. 
[2]  RIBA: Collection 16707. The Building News. 1880. Source: Maurice Adams. Artists’ homes plate 1. London, 1883. 
[3]  Malakov D. Horodetsky. Vyklyk Budivnychogo. Grani-T, Кyiv, 2008, 176. 
[4]  State Russian Historical Archive. Fond 789, opis’ 11, edinitsa sberezheniya 116, stranitsy 4, 43, 60. 
[5]  Ibid. Fond 789, opis’ 11, edinitsa sberezheniya 116, stranitsa 47. 
[6]  Ibid. Fond 1343, opis’ 3, edinitsa sberezheniya 1743, stranitsa 48, 48 obratnaya, 49. 
[7]  MacCarthy F.: The Last Pre-Raphaelite. Edward Burne-Jones and the Victorian Imagination. Faber and Faber, London, 2011, 38. 
[8]  Leibfreyd A. Yu., Polyakova Yu.Yu.: Kharkov. Ot Kreposti Do Stolitsy. Folio, Kharkov, 2008, 129. 
[9]  Toman R. Ed.: Romanesque. Architecture. Sculpture. Painting. Ullmann & Könemann.Tandem Verlag GmbH, Königswinter 2007, 266. 
[10]  Ibid. 267. 
[11]  Ibid. 271. 
[12]  Ermakova S. O.: Vladimir i Suzdal. Veche, Moskva, 2008, 73–82, 90–100. 
[13]  Yasiyevich V. E.: Arhitektura Ukrainy na Rubezhe XIX–XX Vekov. Budivelnyk, Kyiv, 1988, 155. 
[14]  Toman R. Ed.: Romanesque. 338. 
[15]  Ibid. 286. 
[16]  Ibid. 279. 
[17]  Ibid. 306. 
[18]  Ibid. 307. 
[19]  State Archive of Kharkiv Oblast. Fond R-820, opys 1, odynytsya zberezhennya 1294. 
[20]  Fedorova E. S.: Kak v Kaple Dozhdya. Labirint, Moskva, 2011, 175–176. 
[21]  Rozvadovskiy L. E. Vaterpas, 1995. N1, 42–45. 
[22]  State Archive of Kharkiv Oblast. Fond R–169, opys 1, odynytsya zberezhennya 101. 
[23]  State Archive of Kharkiv Oblast. Fond R–820, opys 1, odynytsya zberezhennya 1294, 336. 
[24]  Novaya Rossiya. Kharkovskaya ezhednevnaya gazeta. N147. 13 noyabrya 1919, 3. 
[25]  Grigoryev D.: Manuscript. Kharkivska Derzhavna Naukova Biblioteka, Kharkiv, 2014. 
[26]  Fahr-Becker G.: Art Nouveau. Könemann. Imprint of Tandem Verlag GmbH, Königswinter 2004, 16. 
[27]  Ibid. 
[28]  Bowlt J. E.: Moscow and St. Petersburg in Russia’s Silver Age. Thames & Hudson, London, 2008, 92. 
[29]  Fahr-Becker G.: Art Nouveau. 13. 
[30]  Bowlt J. E.: Moscow and St. Petersburg in Russia’s Silver Age. 67. 
[31]  Lizan I., Novgorodov V. E., Leybfreyd A. Yu., Denisenko O. I.: Trehsvyatitelskaya Tserkov v Kharkove. Kharkov, 1999, 60. 
[32]  Ibid. 27. 
[33]  Pitateleva O. V., Lytvynenko Ya. V.: Lavrskyi Modern. Ornamenty Trapeznoyi Palaty i Tserkvy. Sofiya, Kyiv, 2014, 144.