CAUSES OF DESTRUCTION OF ARCHITECTURAL DETAILS MADE OF ALABASTER STONE (FOR EXAMPLE, THE GOTHIC CHURCH IN DROHOBYCH)

AS.
2019;
: 174-185
1
Lviv Polytechnic National University, Department of Architecture and Conservation
2
Lviv polytechnic national university, Department of Architecture and Conservation

The article presents a detailed description of the conservation state of the unique gothic alabaster portal of the parish church in Drohobych. It also defines the position of the portal in the plan of the church. The main reasons and consequences of the deterioration of the alabaster stone are established. The article studies and supplements the historical background on the portal's foundation and the changes that arose during the reconstruction in the twentieth century. According to the results of the carried out researches (microanalysis, visual observation, comparison), this article establishes a deposit from which the stone was supplied for the construction of the portal. Microanalysis of the selected samples showed the alabaster’s structure and type, natural process of the dissolution of alabaster crystals, components of cement mortars

 1. Galy'k, V, 2017, Drogoby'cz'ky'j arxitektor ta redaktor "Gazety Naddniestransriej" Edmund Leon Ostoya Solecz'ky'j - suchasny'k i pry'yatel' Ivana Franka (do istoriyi vzayemy'n j spivrobitny'cztva), Drogoby'cz'ky'j krayeznavchy'j zbirny'k. Specz.vy'p.3., s.68-81
 2. Isayevy'ch, Ya, Drogoby'ch u XVII-XVIII st. z dzherel pro pobut i kul'turu mis'kogo naselennya. Drogoby'cz'ky'j krayeznavchy'j zbirny'k. Drogoby'ch: Kolo, s. 198-207
 3. Svy'nko, J,.M, Sy'vy'j, M,Ya, 2003, Geologiya: Pidruchny'k. K.: Ly'bid', 480 s.
 4. Ty'moshenko, L, 2003, Opy's Drogoby'cha XIX st., Drogoby'cz'ky'j krayeznavchy'j zbirny'k. Vy'p.VII. - Drogoby'ch: Kolo, s. 552-561
 5. Buczek, M., Sodelnyk I, 2008, Archidiecezja Lwowska obrzadku Lacinskeiego. T. 1. Lwow, р.106-111
 6. Gątkiewicz, F, 1903, Kościół w Drohobyczu, Sprawozdanie Dyrekcji C.K. Wyższego Gimnazjum w Drohobyczu za rok szkolny. Drohobycz, р. 3-26.
 7. Gątkiewicz, F, Z, 1906, Z archiwum Drohobycza, Zbiór przywilejów, aktów granicznych, lustracji, memoriałów ipt., Drohobycz, Nr XVII. - р. 49
 8. Mściwujewski, М, V, 2018, Dwa miecze. Biuletyn SPZD., Nr.22, Wrocław, р.3-4
 9. Solecki Ostoja, E,L, 1884 - 1885, Nasze budowle pamiątkowe w Galicji. - ІІ: Kościół parafialny rz. k. w Drohobyczu (z 2ma litografiami). Wydawnictwo na cele dobroczynne samboskie. Nowa Serja illustrowana, wydawana nakładem i staraniem G. Kohna (Z zastrzeniem praw wydawcy i współpracowników). VIII Rocznik, Przemyśl, S. 131-140
 10. Tadeusz, M, Trajdos, T,M, Zaucha, T, 2001, Drohobycz miasto królewskie i jego kościoły. Seria A Zeszet №-3.Warszawa, S. 58-61
 11. Walczak, W, Lopatecki, K, 2013, Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. Białystok, tom 4, р.318
 12. Zaucha, T, 1998, Kościół parafialny p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii, Sw. Krzyźa i Sw. Bartłomieja w Drohobyczu. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. Materiały do dziejów sztuki sakralnej. Cz. 1., T. 6., Kraków, S. 31-78.