Аналіз і класифікація моделей систем електронної комерції

2007;
: pp. 103 – 111
Authors: 
Берко А. Ю., Висоцька В. А.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Some problems of electronic commerce are analyzed in proposed paper. Generalized model of such kind of systems are proposed. Internet-system of electronic commerce is considered as purposeful set of objects of the any nature with a set of connections between them and between their properties. Classification of technologies for electronic contentcommerce systems has been proposed.

1. Береза А.М. Електронна комерція. – К., 2002. 2. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютерізації. – Львів: Новий світ – 2000, 2003. – С. 286–322. 3. Берко А.Ю., Висоцька В.А., Чирун Л.В. Алгоритми опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної комерції // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2004. – № 519. – С. 10–20. 4. Берко А.Ю., Висоцька В.А. Проектування навігаційного графу web-сторінок бази даних систем електронної комерції // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2004. – № 521. – С. 48–57.