Алгоритми і технології пошуку кластерів на основі оптимізаційних критеріїв для товарних баз даних

2007;
: pp. 48 – 52
Автори: 
Федорчук Є. Н.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра програмного забезпечення

Algorithms of searching for price clusters on the base оptimisation criterions are considered. Problem of searching in the discrete price area is bring to the conditional problem in the unceasing area. Such aproximation ensures a quick searching for an clusters with the control mistake. Algorithm, technology and results of the searching for an clusters for Oracle database are described.

1. Федорчук Є. Проектування оптимальної за вартістю конфігурації комп’ютера на основі системи Excel // Вісн. Держ. ун-ту “Львівська політехніка”.– 2000. – № 392. – С. 3–6. 2. Федорчук Є.Н., Зарубій Н. Побудова цінових кластерів на основі оптимізаційних критеріїв для товарних баз даних // Матеріали 2-ї Міжнар. наук.-практ.ї конф. “ Науковий потенціал світу – 2005”. – 19–30 вересня 2005.– Т. 10. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 50–51.