Методи та засоби оцінювання ризиків безпеки інформації в системах електронної комерції

2007;
: pp. 81 – 87
Автори: 
Берко А. Ю., Висоцька В. А., Рішняк І. В.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Analysis of the of proofing tools for electronic commerce systems is considered and the models of these systems on the basis of analysis and evaluation of information risks are offered in the article.

1. Берко А.Ю., Висоцька В.А., Чирун Л.В. Алгоритми опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної комерції // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2004. – № 519. – С. 10–20. 2. Берко А.Ю., Висоцька В.А. Проектування навігаційного графу web-сторінок бази даних систем електронної комерції // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2004. – № 521. – С. 48–57. 3. Береза А.М. Електронна комерція. – К., 2002. 4. Верес О.М., Верес О.О., Рішняк І.В. Методи оцінки та моделі управління банківськими ризиками // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2004. – № 519.