Дослідження алгоритмів автоматичного вирівнювання текстів для англо-української мовної пари

2009;