Метод створення профілей захисту для мереж зв'язку та систем комутації