Моделювання теплових режимів в термочутливій кусково-однорідній смузі з внутрішніми джерелами тепла