Пошук зображень у базах даних за структурними коефіцієнтами на основі алгоритму триступеневої кластеризації