Organizing Committee

Chairman:    Myroslav  Kiselychnyk

 

Secretary:     Serhiy Rendzinyak

 

Members:      O. Hamola, I. Vasylchyshyn, I. Maksymiv,

O. Shkiliuk,  R. Klishch, O. Malanchak, T. Oliynyk