Program and Organizing Committees

International Programme Committee

Conference Honorary Chairman Bobalo Yu., Prof., Lviv, Ukraine
Conference Executive Chairman Medykovskyj M., Dr. Sc., Prof., Lviv, Ukraine

Andriychuk M., Prof. (IEEE MTT/ED/AP/CPMT/SSC, West Ukraine Chapter, Ukraine)
Antonov P., Prof., Varna, Bulgaria
Arkhangelska A., Prof., Olomouc, Czech Republic
Bazylevych R., Prof., Lviv, Ukraine
Bidyuk P., Prof., Kyiv, Ukraine
Boyun V., Dr. Sc., Kyiv, Ukraine
Bushuyev S., Prof., Kyiv, Ukraine
Camacho A., Prof., Madrid, Spain
Cañizares P. Prof., Madrid, Spain
Cardiff J., Ph.D., Tallaght, Ireland
Čekerevac Z., Prof., Belgrade, Serbia
Danel R., Assoc. Prof., Ostrava, Czech Republic
Danilova V., Ph.D., Moscow, Russia
Dupas R., Prof., Bordeaux, France
Filatov V., Prof., Kharkiv, Ukraine
Gospodarczyk J., Prof., Bydgoshch, Poland
Haxhimusa Y. prof., Vienna, Austria
Krasowski Y., Prof., Lublin, Poland
Levchenko O., Prof., Lviv Ukraine
Lipiński P., Prof., Lodz, Poland
Lobur M., Prof., Lviv, Ukraine
Lytvyn V., Prof., Lviv, Ukraine
Marcus J., Prof., Oxford, Ohio
Montenegro S., Würzburg, Germany
Novak L., Prof., Zilina, Slovakia
Pasichnyk V., Prof., Lviv, Ukraine
Ponomareva N., Ph.D., Wolverhampton, UK
Prasad B., Prof., Tallahassee, USA
Repka M., Assoc. Prof., Ostrava, Czech Republic
Rosso P., Prof., Valencia, Spain
Scheller-Boltz D., Prof., Innsbruck, Austria
Seifert C., Prof., Passau, Germany
Shakhovska N., Prof., Lviv, Ukraine
Shyrokov V., Prof., Kyiv, Ukraine
Spalek J., Prof., Zilina, Slovakia
Stepashko V., Prof., Kyiv, Ukraine
Szymanski Z., Prof., Lodz, Poland
Telenyk S., Prof., Kyiv, Ukraine)
Tkachenko R., Prof., Lviv, Ukraine
Tsmots I. Prof., Lviv, Ukraine
Vashchuk F., Prof., Skalica
Yakovyna V., Prof., Lviv, Ukraine
Yurish S., Prof., Barcelona, Spain
Zakharov V., Prof., Saint Petersburg, Russia
Zakrzewska D., Prof., Lodz, Poland
Zizka J., Prof., Brno, Czech Republic

Organizing Committee

Prof. Mykola Medykovskyy, Chairman,
Tetiana Shestakevych, Secretary
Olena Vovk,
Olexa Skorohoda,
Rostyslav Kryvyy,
Max Seniv,
Mykhaylo Melnyk,
Iryna Yurchak,
Zoriana Rybchak,
Taras Petruk,
Iryna Zavuschak