Методи вбудованого контролю виконання операцій у полях галуа для реалізації в НВІС

Автори: 
Добуш А..Р., Костик А..Т.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машин

Наведено класифікацію методів для знаходження помилок під час виконання опера- цій у скінченних полях. Показана можливість використання систолічної архітектури і мето- ду з надлишковими витратами часу для виявлення та виправлення помилок, що можуть виникати під час множення елементів полів Галуа, поданих в оптимальному нормальному базисі другого типу. Цей метод виявлення і виправлення помилок може бути застосований під час опрацювання цифрових підписів згідно з прийнятим в Україні стандартом.

1. Спеціалізований однорозрядний процесор для захисту інформації в гарантоздатних системах / В.С. Глухов, М.В. Ногаль // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. – 2008. – №5. – С.104–108. 2. Biehl I., Meyer B. and Muller V. Differential fault attacks on elliptic curve cryptosystems. In Proc. 20th Int’l Conf. CRYPTO, pages 131–146. Springer-Verlag, 2000. 3. Blomer J., Otto M. and Seifert J.-P. Sign change fault attacks on elliptic curve cryptosystems. Cryptology eprint archive, Report 2004/227, 2004. http://eprint.iacr.org/2004/227. 4. Boneh D., Demillo R. and Lipton R. On the improtance of checking cryptographic protocols for faults. In Proceedings of the International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques (Eurocrypt), pages 37–51. Springer-Verlag, 1997. 5. Переваги реалізації у НВІС пристроїв для обробки цифрового підпису, що ґрунтується на властивостях груп точок еліптичної кривої / А.Р. Добуш // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи та мережі”. – 2012. – №745. – С.78–85. 6. BayatSarmadi S. and Hasan M.A. Detecting errors in a polynomial basis multiplier using multiple parity bits for both inputs. In proceeding of the 25th IEEE International Conference on Computer Design (ICCD), pages 368–375, Lake Tahoe, CA, 2007. 7. Fenn S., Gossel M., Benaissa M. and Taylor D. Online error detection for bit-serial multipliers in GF(2m). J. Electronics Testing: Theory and Applications, 13:29–40, 1998. 8. Глухов В.С. Вбудований контроль множення в гауссівському нормальному базисі типу 2 полів Галуа GF(2m) // Науково-технічний журнал “Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків: ХАІ, 2010. – № 6(47). – С. 255–259. 9. Bayat-Sarmadi S. and Hasan M.A. Run-time error detection of polynomial basis multiplication using linear codes. In Proceedings of the 18th IEEE International Conference on Application-specific Systems, Architectures and Processors (ASAP), pages 102–110, Monterey, CA, 2005. 10. Gaubatz G., Sunar B., and Karpovsky M.G. Non-linear residue codes for robust public-key arithmetic. In Proc. 3rd Workshop on Fault Tolerance and Diagnosis in Cryptography (FTDC), pages 173–184, 2006. 11. Patel J.H. Concurrent Error Detection in ALU’s by Recomputing with Shifted Operands / J.H. Patel, L.Y. Fung: IEEE Trans. Computers. – Vol. 31, No. 7, Липень 1982. – С.589–595. 12. ДСТУ 4145-2002. Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Цифровий підпис, що ґрунтується на еліптичних кривих. Формування та перевіряння. – К.: Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, 2003. 13. Глухов В.С. Порівняфння поліноміального та нормального базисів представлення елементів полів Галуа // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2007. – С.22–27.