Модель системи збору наукової інформації супутника «Іоносат-Мікро»

Автори: 
Глухов В. С., Лукенюк А. А., Шендерук С. Г.

Глухов В.С.-1, Лукенюк А.А.-2, Шендерук С.Г.-2

  1. Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машин,
  2. Львівський центр Інституту космічних досліджень НАН та ДКА України

Розглянуто особливості ПЛІС системи збору наукової інформації (СЗНІ) супутника “Іоносат-мікро”. Перше покоління ПЛІС СЗНІ було розроблено для супутника “Січ-2”. Після аналізу результатів експлуатації СЗНІ були встановлені нові вимоги до наступ- ного покоління ПЛІС, набір виконуваних функцій був розширений, були розроблені нові моделі ПЛІС та модельні стенди і набори тестів для відлагодження окремих ПЛІС та СЗНІ загалом. До набору ПЛІС входять ПЛІС центрального блока СЗНІ, комплект ПЛІС периферійних модулів та ПЛІС контрольно-перевіркової апаратури. Модельний стенд дає змогу перевірити обмін даними каналами SciWay (зокрема і його компонентом – каналом CAN), послідовними каналами типу RS та радіоканалом. Також моделюється обмін даними з малогабаритною астро-вимірювальною системою (МАВС), яка забезпе- чує високоточну орієнтацію супутника, моделюється робота модулів з динамічною пам’яттю та робота під дією різноманітних завад.

Лукенюк А.А., Шендерук С.Г. Принципи побудови бортової системи збору та обробки наукової інформації для космічних досліджень: VI Міжнар. наук.-техн. конф. “Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки”: зб. доп. – Ч. ІI. – 26–27 квітня 2007 р. – К., 2007. – С.313–319. 7. Глухов В.С., Лукенюк А.А., Шендерук С.Г. Уніфікована бортова система збору і обробки інформації з наукової апаратури // 2-я Украинская конф. по перспективным космическим исследованиям: сб. тез. – С.68. – Кацивели, Крым, 2002. 8. Глухов В.С., Лукенюк А.А, Шендерук С.Г. Спеціалізований контролер для системи збору наукової інформації супутника “Січ-2” // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи та мережі”. – 2011. – № 717. – С.10–16. 9. Глухов В.С., Лукенюк А.А., Шендерук С.Г. Використання реконфігурованих елементів у бортових системах збору й обробки даних // 2-я Украинская конференция по перспективным космическим исследованиям: сб. тез. – Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua 40 С.67. Кацивели, Крым, 2002. 10. Глухов В., Лукенюк А., Шендерук С. // НВІС системи збору наукової інформації супутника “Січ-2” // Матер. 5-ї Міжнар. наук.-техн. конф. “Сучасні комп'ютерні системи та мережі: розробка та використання” ACSN-2011. – 29 вересня–1 жовтня, 2011. – Львів, 2011. – С.57–60. 11. Глухов В.С., Лукенюк А.А., Шендерук С.Г. Комплект ПЛИС системы сбора научной информации космического аппарата. Космічний проект “Іоносат-мікро” // Національна академія наук України. Державне космічне агентство України. Інститут космічних досліджень. – К.: Академперіодика. 2013. – С. 134–139. 12. Hlukhov V., Lukenuk A., Shenderuk S. “IonoSat micro” satellite scientific data collecting system model. “Сучасні комп’ютерні системи та мережі: розробка та використання” // Матер. 6-ї Міжнар. наук.-техн. конф. ACSN-2013. – 16–18 вересня 2013. – Львів, 2013. – С. 15–17. 13. Лизунов Г.В., Лукенюк А.А., Макараов А.Л., Фёдоров О.П. Космический проект “Ионосат-микро”. Цели и методы. Космический проект “Іоносат-мікро” // Національна академія наук України. Державне космічне агентство України. Інститут космічних досліджень. – К.: Академперіодика, 2013. – С. 11–25. 14. Лукенюк А.А., Корепанов В.Е., Шувалов В.А., Шендерук С.Г. Комплекс научной аппаратуры “Ионосат-микро”. Космический проект “Іоносат-мікро” // Націо- нальна академія наук України. Державне космічне агентство України. Інститут космічних досліджень. – К.: Академперіодика, 2013. – С. 118–125. 15. Глухов В.С., Лукенюк А.А., Шендерук С.Г. Унифицированный интерфейс бортовых систем КА. Космический проект “Іоносат-мікро” // Національна академія наук України. Державне космічне агентство України. Інститут космічних досліджень. – К.: Академперіодика, 2013. – С. 126–133. 16. Recommendation for space. Data system standards. TELEMETRY CHANNEL CODING. CCSDS 101.0-B-5. Blue book. June 2001. 17. Recommendation for space. Data system standards. Packet telemetry. CCSDS 102.0-B-5. Blue book. November 2000. 18. Глухов В.С., Лукенюк А.А., Шендерук С.Г. // Комплект ПЛІС бортової системи збору наукової інформації // IX Міжнар. наук.-техн. конф. “Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки”: зб. доп. – 17–18 квітня 2013 року. – К., 2013. – С. 401–409. 19. Глухов В.С., Лукенюк А.А., Шендерук С.Г. Моделювання роботи ПЛІС системи збору наукової інформації // 14-я Междунар. науч.-практ. конф. “Современные информационные и электронные технологии”. – Одесса, 27–31 мая 2013 г. – Одесса, 2013. – С. 131–134.