Моделювання нейронних мереж Кохонена на графічному процесорі

Автори: 
Олещук О. В., Попель О. Є., Копитчук М. Б.

Одеський національний політехнічний університет

Розглядається інтеграція таких інформаційних технологій, як нейронні мережі і паралельні обчислення на графічному процесорному ядрі з використанням технології CUDA. Коротко описано нейронної мережі Кохонена і карт, що самоорганізуються. Запропонована модель цієї мережі, що враховує особливості апаратної платформи і дає змогу реалізувати нейронну мережу Кохонена на графічному процесорному ядрі, отримавши за рахунок цього істотний приріст продуктивності.

1. Кохонен Т. Самоорганизующиеся карты // пер. с англ В. Агеев; под ред. Ю. Тюменцева. – М.: Бином, 2008. – 656 с. 2. Гергель В.П. Теория и практика параллельных вычислений. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007. – 424 с. 3. Олещук О.В., Попель О.Є., Копитчук М.Б. Моделювання повнозв’язної нейронної мережі з використанням технології CUDA // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 747. – С. 131–139. 4. CUDA Zone. http://www.nvidia.ru/object/cuda_home_new_ru.html (Last access: 05.10.2013).