Параметрична чутливість виконавчого мотора комп'ютерної системи управління

Authors: 
Чабан В. Й., Костючко С. М.

Національний університет “Львівська політехніка”,

  1. кафедра теоретичної та загальної електротехніки,
  2. кафедра електронних обчислювальних машин

Запрпоновано алґоритм розрахунку перехідних і усталених процесів, а заодно параметричної чутливості виконавчого конденсаторного асинхронного мотора як елемента комп’ютерної системи управління. Метод аналізу побудовано на підставі рівнянь першої варіації. Основні і варіаційні диференціальні рівняння представлені у нормальній формі Коші. Наведено результати комп’ютації.

  1. Мельник А.О. Архітектура комп’ютера: наук. вид. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 470 с. 2. Чабан В. Математичне моделювання в електротехніці. – Л.: Вид-во Тараса Сороки, 2010. – 508 с.