Використання засобів uml для прогнозування надійності програмного забезпечення на етапі його проектування

Автори: 
Яковина В.С., Парфенюк Ю.І.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра програмного забезпечення

Перевірка відповідності вимогам на ранніх стадіях є критичним етапом у процесі розробки програмного забезпечення (ПЗ). Для перевірки функціональних вимог існує багато досліджень та рішень, проте для визначення надійності ПЗ на ранніх етапах розробки немає чітко сформованих підходів. Оскільки виявлення відхилень від вимог на ранніх етапах дасть змогу уникнути значних витрат для виправлення помилок на пізніших етапах, необхідно реалізувати можливість визначення показників надійності ПЗ на етапі збору вимог та раннього проектування системи. Запропоновані підходи оцінювання показ- ників надійності на етапі проектування ПЗ на основі UML-діаграм.

1. Бобало Ю.Я. Математичні моделі та методи аналізу надійності радіоелектронних, електротехнічних та програмних систем: монографія / Ю.Я. Бобало, Б.Ю. Волочій, О.Ю. Лозинсь- кий, Б.А. Мандзій, Л.Д. Озірковський, Д.В. Федасюк, С.В. Щербовських, В.С. Яковина. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 300 с. 2. Xie M. Software Reliability Modelling // World Scientific, Singapore, 1991. 3. Yakovyna V., Serdyuk P., Nytrebych O. Markov chain dynamic representation model for reliability testing // Proceedings of the 12th International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics CADSM 2013, Lviv– Polyana, 2013. – P. 384–385. 4. Grady Booch, Ivar Jacobson & Jim Rumbaugh OMG. Unified Modeling Language Specification, Version 1.3 First Edition: March 2000. Retrieved 12 August 2008. 5. Singh H., Cortellessa V., Cukic B., Gunel E. and Bharadwaj V. A bayesian approach to reliability prediction and assessment of component based systems. In Proc. of 12th International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE’01), 2001. 6. Cortellessa V. and Mirandola R. Deriving a queueing network based performance model from UML diagrams. In Proc. of 2nd IEEE Workshop on Software and Performance. (WOSP2000), September 2000. 7. Cortellessa V., Singh H., Cukic B. Early reliability assessment of UML based software models. In: Proceedings of the 3rd international workshop on Software and performance, Rome, Italy, 2002. 8. Yakovyna V., Nytrebych O., Fedasyuk D. Modified High-Order Software Reliability Gokhale Model // Proceedings of the VIIth International Scientific and Technical Conference “Computer Science and Information Technologies” CSIT'2012, Lviv, 2012. – P. 194–195. 9. Gokhale S.S., Wong W.E., Horgan J.R., Kishor S. Trivedi “An analytical approach to architecture-based software performance reliability prediction” // Performance Evaluation 58, Issue 4 (2004), 391–412. 10. Yakovyna V., Parfeniuk I. Determination of transition probabilities between software components, written in Java, based on monitoring of its execution // Proceedings of the 12th International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics CADSM 2013, Lviv–Polyana, 2013. – P. 382–383. 11. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації / А.В. Катренко. – Львів: Новий світ, 2000. – 424 с. 12. Yakovyna V., Parfeniuk u. Evaluation Matrix Transition Probabilities between Software Components based on UML Use Case Diagram // Proceedings of the VIIth International Scientific and Technical Conference “Computer Science and Information Technologies” CSIT'2012, Lviv, 2012. – P. 196–197.