CLASSIFICATION OF METHODS OF GASES PURIFICATION FROM HYDROGEN SULFIDE

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

The existing classifications of methods for purifying gases from hydrogen sulfide is
described. Their advantages and disadvantages are shown. It is proposed to classify the
methods by nature of physicochemical interactions of hydrogen sulfide during its removal –
conversion and non-conversion. As a result of non-conversion processes, concentrated
hydrogen sulfide – containing gas is produced, which requires further processing or utilization.
Conversion methods allow sulfur or other sulfur-containing products to be produced during
the oxidation or decomposition of hydrogen sulfide.

1. Melnik V. F., Pasternak R. G., Yavorskiy V. T., Kalymon Ya. A. Sovremennyie metody ochistki
gazov ot serovodoroda // Obzornaya informatsiya. Seriya: Sera i Sernaya promyishlennost. – Moskwa:
NIITEHIM, 1978. – 32 s. 2. Kutney G. Sulfur: History, Technology, Applications & Industry. – Chem. Tec
31
Publishing: Toronto, 2013, – 242 р. 3. Yavorskiy V., Slyuzar A., Kalymon Y. Sulfur gas production in
Ukraine (review) // Chemistry and Chemical Technology. – 2016. – Vol. 10, No. 4s. – Р. 613–619.
4. Koul' A., Rizenfel'd F. Ochistka gaza. – Nedra: Moskva, 1968. – 396 s. 5. Strizhov I.N., Khodanovich
I. Ye. Dobycha gaza. – Institut komp'yuternykh issledovaniy: Moskva–Izhevsk, 2003. – 376 s.
6. Menkovskiy M. A., Yavorskiy V. T. Tekhnologiya sery. – Khimiya: Moskva, 1985. – 256 s.
7. Grunval'd V.R. Tekhnologiya gazovoy sery. – Khimiya: Moskva, 1992. – 272 s. 8. Kohl А, Nielsen R.
Gas Purification. – Houston: Gulf Professional Publishing, 1997. – 1103 p. 9. Hrebeniuk A.,
Korobchanskiy V., Vlasov G., Kaufman S. Ulavlivanie Khimicheskykh Produktov Koksovania. –
Vostochnyi izdatelskiy dom: Donezk, 2002. – 228 s. 10. Wienckowska Ya., Bratychak M., Topilnytskiy P.
Catalitychno–Adsorbcijne Znesirchennia Gaziv. – Wroclaw–Lviv, 2000. – 183 s. 11. Nikolayev V. V.,
Busygina N.V., Busygin I.G. Osnovnyye protsessy fizicheskoy i fiziko–khimicheskoy pererabotki gaza. –
Nedra: Moskva, 1998. – 184 s. 12. Murin V.I., Kislenko N. N., Surkov Yu. V. Tekhnologii pererabotki
prirodnogo gaza i kondensata. –Spravochnik. Nedra–Biznestsentr: Moskva, 2002, Ch.1. – 517 s.
13. Yavorskiy V. Technologia Sirky i Sulfatnoi Kysloty. – Vydavnyctvo Natsionalnoho Universytetu Lvivska
Polytechnica. – Lviv, 2010. – 404 s. 14. Kayzer M., Zova F., Nikishichev S.B. Sravnitelnyiy analiz
sovremennyich tehnologiy desulfuratsii koksovogo gaza // Chernyie metallyi. – 2012. – P. 19–24.
15. Miltner M., Makaruk A., Harasek M.. Review on available biogas upgrading technologies and innovations
towards advanced solutions // Journal of Cleaner Production. – 2017. – Vol. 161. – P. 1329–1337.
16. Lindkvist E., Karlsson M. Biogas production plants; existing classifications and proposed categories //
Journal of Cleaner Production – 2018. – Vol. 174. – P. 1588 – 1597. 17. Shivali Sahota, Goldy Shah,
Pooja Ghosh, Rimika Kapoor, Subhanjan Sengupta, Priyanka Singh, Vandit Vijay, Arunaditya Sahay,
Virendra Kumar Vijay, Indu Shekhar Thakur. Review of trends in biogas upgradation technologies and
future perspectives // Bioresource Technology Reports. – 2018. –Vol. 1. – P. 79–88.