Organization Committee

CHAIRMAN

Zinoviy Blikharskyi

MEMBERS

Khrystyna Sobol

Orest Vozniak 

Petro Kholod

Vasyl Zhelykh

Khrystyna Myroniuk

Yaroslav Blikharskyy

Roman Khmil

Yurii Furdas

Taras Markiv

Khrystyna Kozak

Stepan Shapoval

Lesiia Vovk

Pavlo Vegera

Oleksii Hunyak