Organization Committee

CHAIRMAN

Zinoviy Blikharskyi

MEMBERS

Khrystyna Sobol

Orest Vozniak 

Petro Kholod

Vasyl Zhelykh

Khrystyna Myroniuk

Yaroslav Blikharskyy

Roman Khmil

Yurii Furdas

Taras Markiv

Khrystyna Kozak

Stepan Shapoval

Lesiia Vovk