Програмний комітет

Програмний комітет

Голова:

Мальований Мирослав Степанович - д.т.н., проф., завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна.

Заступники голови:

Петрушка Ігор Михайлович - д.т.н., проф., завідувач кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Гомеля Микола Дмитрович - д.т.н.,  проф., завідувач кафедри екології та техноекології рослинних полімерів Національного технічного університету України “КПІ”, Київ, Україна;

Гумницький Ярослав Михайлович - д.т.н., професор кафедри екології та збаланованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна.

Члени програмного комітету:

Адаменко Ярослав Олегович - д.т.н., проф., завідувач кафедри екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Івано-Франківськ, Україна;

Атаманюк Володимир Михайлович - д.т.н., проф., завідувач кафедри хімічної інженерії Інституту хімії та хімічних технологій Національ­ого університету «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Боголюбов Володимир Миколайович - д.п.н., професор кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна;

Вамболь Сергій Олександрович - д.т.н., проф., завідувач кафедри прикладної механіки Національного університету цивільного захисту України, Харків, Україна;

Варчол Йоланта - д.т.н., проф., завідувач кафедри хімічної технології та процесів Вроцлавської політехніки, Вроцлав, Польща;

Волошкіна Олена Семенівна - д.т.н., проф., завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва та архітектури, Київ, Україна;

Внукова Наталія Володимирівна - д.т.н., проф., завідувач кафедри екології Харківського Національного автомобільно-дорожнього університету, Харків, Україна;

Голік Юрій Степанович - к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка, Полтава, Україна;

Гонца Марія - д.х.н., завідувач кафедри індустріальної і екологічної хімії факультету хімії та хімічної технології Молдавського державного університету, Кишинів, Молдова;

Длугогорський Богдан - директор центру пріоритетних досліджень в енергетиці університету м. Ньюкасл, Ньюкасл, Австралія;

Дячок Василь Володимирович - д.т.н., професор кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Зинюк Олег Дмитрович - к.т.н., доц., директор Західного наукового центру НАН України і МОН України;

Зеленько Юлія Володимирівна - д.т.н., проф., завідувач кафедри хімії та інженерної екології Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, Дніпро, Україна;

Клименко Микола Олександрович - д.с.-г.н., проф., директор інституту агроекології та землеустрою Національного університету водного господарства та природокористування, Рівне, Україна;

Князь Святослав Володимирович - д.е.н., завідувач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Кордас Ольга - к.т.н., доцент кафедри промислової екології Королівського технологічного інституту, Стокгольм, Швеція;

Крачунов Христо - к.т.н., Президент Асоціації сталого розвитку, Варна, Болгарія;

Крусір Галина Всеволодівна - д.т.н., проф., завідувач кафедри екології та природоохоронних технологій Одеської національної академії харчових технологій, Одеса, Україна;

Лико Дарія Василівна - д.с.-г.н., проф., завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування Рівненського державного гуманітарного  університету, Рівне, Україна;

Магєра Януш - д.т.н., проф., керівник кафедри фундаментальних процесів та пристроїв з охорони навколишнього середовища університету Краківська політехніка, Краків, Польща;

Масікевич Юрій Григорович - д.б.н., проф., завідувач кафедри екології та права Чернівецького факультету Національний технічний університет “ХПІ”, Харків, Україна;

Нгуєн Куанг Трі - доктор наук, проф., професор кафедри інженірингу Університету Далхоусі, Галіфакс, Канада;

Некос Алла Іванівна - д.геогр.н., проф., завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти Харківського національного університету, Харків, Україна;

Параняк Роман Петрович - д.с.-г. н.,  завідувач кафедри екології та біології Львівської національної академії   ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького, Львів, Україна;

Петрук Василь Григорович - д.т.н., проф., директор Інститут екології та екологічної кібернетики,  завідувач кафедри екології та екологічної безпеки  Вінницького національного технічного університету, Вінниця, Україна;

Петрус Роман - д.т.н., професор кафедри хімічної інженерії та автоматизації Жешувської політехніки, Жешув, Польща;

Плаза Ельжбета - проф., голова відділення технології води та стоків кафедри інженерінгу земельних та водних ресурсів Королівського технічного інституту, Стокгольм, Швеція;

Пляцук Леонід Дмитрович - д.т.н., проф., завідувач кафедри прикладної екології Сумського державного університету, Суми, Україна (за згодою);

Рильський Олександр Федорович - к.б.н., доц., завідувач кафедри загальної та прикладної екології та зоології Запорізького  національного університету, Запоріжжя, Україна (за згодою);

Сафранов Тимур Абісалович - д.г-м.н., проф., завідувач кафедри прикладної екології Одеського державного екологічного університету, Одеса, Україна;

Семчук Ярослав Михайлович - д.т.н., проф., завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Івано-Франківськ, Україна;

Теребух Андрій Андрійович - д.е.н., проф, завідувач кафедри туризму Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Тимочко Тетяна Валентинівна - голова Всеукраїнської екологічної ліги, Київ, Україна;

Хлобистов Євген Володимирович - д.е.н., проф., завідувач відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України, Київ, Україна;

Шмандій Володимир Михайлович - д.т.н., проф., завідувач кафедри екологічної безпеки та організації природокористування Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського, Кременчук, Україна;

Юрченко Валентина Олександрівна - д.т.н., проф., завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології Харківського національного університету будівництва та архітектури, Харків, Україна;

Яжевіч Івона - д. н., проф., директор Інституту географії і регіональних студій Поморської Академії в Слупську, Слупськ, Польща.