Volume 2, Number 3, 2017

In this issue

(11 articles)
pp. 115-119
Roman Petruk, Volodymyr Kostyuk
pp. 127-132
Volodymyr Atamaniuk, Diana Kindzera, Iryna Huzova, Oksana Liuta
pp. 133-137
Sergiy Vambol, Viola Vambol, Olexandr Kondratenko, Yana Suchikova
pp. 139-144
Tatyana Bojko, Iryna Dzhygyrey, Alla Abramova, Denys Skladannyy
pp. 145-150
Oksana Burla, Iryna Ablieieva, Leonid Plyatsuk, Myroslav Malovanyy
pp. 151-156
Olga Khetselius, Alexander Glushkov, Tamerlan Safranov, Vasily Buyadzhi, Yuliya Bunyakova, Anna Romanova
pp. 165-170
Vasily Buyadzhi, Valentin Ternovsky, Alexander Glushkov, Olga Khetselius, Andrey Svinarenko, Elena Bakunina