Volume 3, Number 2, 2018

In this issue

(10 articles)
Olena Matskiv, Oksana Chaika, Lyudmyla Babiak, Viktor Vasiychuk, Natalya Shuvar
pp. 85-90
Rostyslav Sipakov, Volodimir Trofimovich, Olena Voloshkina, Julia Bereznitska
pp. 97-102
Yelizaveta Chernysh, Leonid Plyatsuk, Sabina Gabbassova
pp. 115-120