Вимоги до оформлення доповідей

Необхідною умовою публікації матеріалів конференції є виступ автора з доповіддю.

Статті, рекомендовані організаційним комітетом, після проведення незалежного рецензування будуть опубліковані у Віснику Національного університету «Львівська політехніка» (серія «Інформатизація вищого навчального закладу»), який є фаховим виданням.

Статті, які не відповідають вказаним вимогам розглядатися не будуть.

Обсяг статті  –  2-4 повні сторінки.