On the power moments of the density of the earth's interior.

1
Lviv Politecnic National University
2
Lviv Trade and Economic Institute; Lviv Polytechnic National University

Linear expressions of the power moments of the density of the earth's interior are given.

1.   Golikova A. V. Novaja mehanicheskaja model' Zemli. — «Doklady i nauchnye soobshhenija», 1973, № 1, s. 120—124.
2.   Zhongolovich I. L. Potencial zemnogo pritjazhenija. — «Bjulle¬ten' ITA», 1957, t. VI, 8 (81).
3.    I d e l ' s o i N. I. Fundamental'nye postojannye astronomii i geo¬dezii. Astronomicheskij ezhegodnik SSSR na 1942 g. M,—L., Izd-vo AN LLLg, 1U41.
4.    Meshherjakov G. A. O korrektnosti odnoj obratnoj zadachi teorii potenciala. — «Izv. AN SSSR. Fizika Zemli», 1969, № 8, s. 54—59.
5.    M e shh e r ja k o v G. A. Ob edinstvennosti reshenija odnoj obratnoj zadachi teorii potenciala. — «Sibirskij matematicheskij zhurnal», 1970 t. XI, № 5, s. 1184—1187.
6.    Meshherjakov G. A. Dinamicheskaja figura Luny i raspredelenie plotnosti lunnyh nedr. — «Astronomicheskij zhurnal», 1973, № I, s. 186—200
7.    Meshherjakov G. A., Golikova A. V., Dejneka Ju. P. O ne¬kotoryh .novyh modeljah Zemli. — «Geofizicheskij sbornik», 1974 N° 60 s. 72—79.

8.    Meshherjakov G. A. Ispol'zovanie stoksovyh postojannyh Zemli dlja utochnenija ee mehanicheskih modelej. — «Geodezija, kartografija i ajero¬fotos#emka», 1975, vyp. 21, s. 23—30.
9.    Meshherjakov G. A., Golikova A. V. Nekotorye issledovanija novogo metoda vychislenija plotnosti zemnyh nedr. — «Geodezija, kartogra¬fija i ajerofotos#emka», 1975, vyp. 22, s.
10.    G roten E. On series of spherical garmonics of geopotential the Earth's surface. — «Bulletin Geodesique», 1958, № 88.
11.    Mac Millan W. D. The theory of the potential. New York, 1958.