Analysis of re-leveling in the Carpathian region along the profile of Zolochiv-Beskid-Batevo

Authors:
1
Lviv Politecnic National University; Carpathian branch of S. I. Subbotin name Institute of geophysics of NAS of Ukraine

1.    I. D. Gofshtejn. Neotektonika Karpat. Iz-vo AN USSR, Kiev, 1964.
2.     V. A. M a t c k o v a. Utochnennaja karta skorosti sovremennyh vertikal'nyh dvizhenij zemnoj kory i nekotorye soobrazhenija o periode jetih dvizhenij. Sb. «Sovr. dvizh. zemn. kory». Izd. AN SSSR, M., 1963.
3.    Sovremennye vertikal'nye dvizhenija zemnoj kory na territorii zapadnoj poloviny Evropejskoj chasti SSSR. Trudy CNIIGAiK, vyp. 123, M., 1958.
4.    I. L. Sokolovskij. Novejshie i sovremennye dvizhenija zemnoj kory na territorii USSR. Izvestija AN USSR, № 9, 1959.