The investigation of laser space and time fluctuations with use materiajs of simultaneous observation at ends of the path

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University

1. Alekseev A.V., Perij S.S. O prilomlenii opticheskih luchej razlichnoj stepeni kogerentnosti. - V kn.: Vsesojuznoe soveshh. po refrakcii jelektromagnitnyh voln v atmosfere: Tez. dokl. Tomsk, 1983.

2. Maslich D.I. Nekotorye obshhie zakonomernosti vlijanija vertikal'noj refrakcii na tochnost' geodezicheskogo nivelirovanija. - Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka, 1969, vyp. 9.

3. Mironov V.L. Rasprostranenie lazernogo puchka v turbulentnoj atmosfere.- Novosibirsk: Nauka, 1981.

4. Perskij M.I. Vinogradov I.V. Issledovanie lazernogo vizira LV-5M. - Tr. MIIZ, 1977, vyp.90.

5. Fejzulin Z.M., Kravcov Ju.A. K voprosu o rasshirenii lazernogo puchka v turbolntnoj srede. - Izv. vuzov. Radiofizika, 1967, t.10, №1.