The prediction of the Types of Erosive-Accumulative Processes by the gesing of the Engineering Building on the Rivers of the Mauntainous-Formountainous Zone

1
Lviv Polytechnic National University
2
Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika "
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Politecnic National University

1. Voloseckij B. I., Kaganov Ja. I. Ispol'zovanie morfometricheskih zavi­simostej, opredeljaemyh iz geodezicheskih izmerenij, dlja prognoza ruslovyh de­formacij // Geodezija, kartografija i ajerofotos#emka. 1986. Vyp. 43. S. 10—15.

2. Kaganov Ja. I. Klassifikacija rusel gornyh rek po ustojchivosti // Tez. dokl. Vsssojuz. nauch. konf. «Issledovanie ruslovyh processov dlja praktiki narodnogo hozjajstva». Moskva, 22—24 dek. 1983 g. M., 1983. S. 170—171.

3. Kaganov Ja. I. Ruslovyj process pri obvalovanii gornyh rek//Jeffektivnoe ispol'zovanie pojmennyh zemel' zapadnyh rajonov USSR. L'vov, 1983. S. 9—16.