About the solution of Molodensky’s problem with the taking of consideration of the Earth’s flattening

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Brovar V. V. O reshenii kraevoj zadachi Molodenskogo//Izo. vuzov Geodezija i ajerofotosemka. 1963. Vyp. 4. S. 129—137.
  2. Zagrebin D. V. Teorija reguljarnzirovaimogo geoda//Tr, ITA. 1952. № I. S. 87—222.
  3. Ma­rych M. I. O vtorom priblizhenii M. S. Molodenskogo dlja vozmushhajushog potenciala//Geodezija, kartografija i ajerofotosemka. 1969. Vyp. 10. S. 17— 27.
  4. Marych M. I. Ob opredelenii vneshnego gravitacionnogo nolja Zemli // Geodezija, kartografija i ajerofotosemka. 1982. Vyp. 36. S. 68—74.
  5. Ma­rych M. I. O metode Molodenskogo reshenija ego kraevoj zadachi//Geodezija, kartografija i ajerofotos#. 1983. Vyp. 38. S. 67—73.
  6. 6. Molodsnskij M. S. Reshenie zadachi Stoksa s otnositel'noj pogreshnost'ju porjadka kvadrata szha­tija Zemli//Tr. CNIIGAnK. 1956. Vyp. 112. S. 3—8.
  7. Molodenskij M. S.. Eremeev V. F., Jurkina M. I. Metody izuchenija vneshnego gravitacionnogo po­lja i figury Zemli C Tr CNIIGAnK. 1960. Vyi. 131. S. 1—251.
  8. Moric G. Sovremennaja fizicheskaja geodezija. M., 1983.
  9. Ostach O. M. Reshenie zadachi Stoksa dlja jellipsoidal'noj granichnoj poverhnosti metodom funkcii Grina // Sb. nauchnyh trudov CNIIGAnK- 1982. Vyp. 233. S. 3—20