Ob ustoychivosti reshenii v razlichnykh metodakh uravnivaniya poligonometrii

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University