Perspektivy metoda sredney kvadraticheskoy kollokatsii pri obrabotke dannykh distantsionnogo zondirovaniya zemli

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University
  1. Evseyeva E.M.. Kirichuk V.V.. Grafov E.V. Sovremennyye vertikal¬nyye dvizheniya zemnoy poverkhnosti Vostochnoy Evropy i aktivnyye glubinnyye struktury//Geodeziya. kartografiya i aerofotosyemka. 1986. Vyp. 43. S. 25 - 31.
  2. Evseyeva E.M.. Kirichuk V.V. Statisticheskiy analiz polya sovremennykh vertikalnykh dvizheniy Karpato-Balkanskogo regiona i aktivnyye glubinnyye struktury. K.. 1986. S. 20. Rukopis dep. v UkrNIINTI. № 256—Uk86. 
  3. Evseyeva E.M.. Kirichuk V.V. O metodakh vydeleniya trendovoy sostav¬lyayushchey polya skorostey SVDZK // Geodeziya. kartografiya i aerofotosyemka. 1986. Vyp. 44. S. 41—48. 
  4. Zhdanyuk B.F. Osnovy statisticheskoy obrabotki trayektornykh izmereniy. M.. 1978. 
  5. Mazmishvili A.I. Sposob naimenshikh kvadratov. M. 1968.
  6. Moritz H. Least-squares collocation//Veröff. Dtsch. Geod. Kommis. Bayer. A Kad. Wiss. 1973. NA 75. S. 90.