Some methodological issues statistical research geodetic observations for deformations of structures

1989;
: 101 - 111
Authors:
1
Lviv Politecnic National University

1. Bol'shakov V. D., Markuze Ju. I. Gorodskaja poligonometrija (uravnivanie i osnovy proektirovanija), M. 1979. 
2. Bol'shev L. N., Smirnov N. V. Tablicy matematicheskoj statistiki. M., 1965. 
3. Gan'shin V. N., Storozhenko A. F., Il'in A. G. i dr. Izmerenija vertikal'nyh smeshhenij sooruzhenij i analiz ustojchivosti reperov. M., 1981.
4. GOST 11.006-74. Prikladnaja statistika. Pravila proverki soglasija opytnogo raspredelenija s teoreticheskim. Vved. 01.01. 73. 
5. Kemnic Ju. V. Matematicheskaja obrabotka zavisimyh rezul'tatov nabljudenij. M., 1970. 
6. Mihelev D. Sh., Runov I. V., Golubcov A. I. Geodezicheskie izmerenija pri izuchenii deformacij krupnyh inzhenernyh sooruzhenij. M., 1977. 
7. Nikolaev S. A. Statisticheskie issledovanija osadok inzhenernyh sooruzhenij. M., 1983. 
8. Piskunov M. E. Metodika geodezicheskih nabljudenij za deformacijami sooruzhenij. M. 1980.
9. Cytovich N. A. Mehanika gruntov. M., 1968. 
10. Cytovich N. A. Osnovanija i fundamenty. M., 1970.