Problems of mapping geodynamic risk according to the analysis of the emergency state of gas networks

1
National University "Odessa Maritime Academy"
2
National University "Odessa Maritime Academy"
3
National University "Odessa Maritime Academy"

1. Tkachenko V.F. Pro formu proiavlennia neotektonichnykh rozlomiv na Odeskomu uzberezhzhi ta yikh rol u zsuvnomu protsesi / / Heolohiia uzberezhzhia i dna Chornoho ta Azovskoho moriv u mezhakh URSR. K , 1970. S. 123-128. 
2. Tkachenko G.G. i dr. O roli novejshej diz#junktivnoj tektoniki v formirovanii beregovoj linii i morfologii osnovnyh uchastkov akvatorii Chernogo i Azovskogo morja .// Heolohiia uzberezhzhia i dna Chornoho ta Azovskoho moriv u mezhakh URSR. K , 1970. S.24-34. 
3. .Uchitel' I.L., Gladkih I.I., Kapochkin B.B. Rajonirovanie geodinamicheskogo riska territorij na primere Odesskogo regiona // Jekologicheskie problemy gorodov, rekreacionnyh zon i prirodoohrannyh territorij. Odessa, 2000. S. 280—286. 
4. Uchitel' I.L., Gladkih I.I., Kapochkin B.B. Avarijnost' gazovyh setej krupnyh gorodov, prichini u prostranstvenno-vremennye variacii // Inzhenernaja geodezija. 2000. V'іp.43. S. 178-18.
 5. Uchitel I.L., Gladkikh 1.1, Kapochkin В.В. Principles of distributionthe geodynamic risk of the territories in view of the study the assident-rate of the objects on the sea coast and flor with are ecologically dangerous // Ecological problems in the Black sea. Odessa, 2000. P.86—96. 
6. Tjapkin K.F. Bloki zemnoj kory s pozicij novoj gipotezy strukturoobrazovanija // Geotolicheskij zhurnal. 1993. № 4. S. 10-20.