Kataster wielozadaniowy - nowoczesne podeiscie do zgadnien pomiarowych kraiu

1
Kanadyjska Akademia Nauk, Polska Akademia Nauk