Optymalne użytkowanie na obszarach wiejskich na przykładzie wsi zawada

Authors:
1
Katedra Geodezyjnego Urządzania Terenów Wiejskich
2
Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji, Akademia Rolnicza

This development includes optimum farming on the rural area add preliminary valuation eventual benefits from current existing to optimum existing changes. This optimum farming conception enable treat optimum farming methodology as conditions and directions of county development study Hem.

1.     Bajerowski T., Metodyka wyboru optymalnego użytkowania ziemi na obszarach wiejskich. Zeszyty naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Olsztyn 1996

2.     Litwin U., Synergiczne uporządkowanie struktur krajobrazowych na przykładzie Kotliny Mszańskicj Kraków 1997

3.     Stola W., Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich polski. PAN, Warszawa 1993.

4.     Wiśniewska M., Osadnictwo wiejskie. Warszawa 1999