Solving mine geophysical problems with the help of geoinformation systems

Authors:
1
UkrNDMI

This paper describes main steps to generate physical-mathematics models of carboniferous strata using GIS- tecltnologies for solution of mine seismic-acoustic problems.

1. Azarov N. Ja., Jakovlev D. V. Sejsmoakusticheskij metod prognoza gorno-geologicheskih uslovij jekspluatacii ugol'nyh mestorozhdenij. -M.: Nedra,1988. -199s.

2. Anciferov A.V., Zaharov V.N, Gluhov A.A. Komplekt programm modelirovanija processa rasprostranenija sejsmicheskih voln v uglenosnoj tolshhe // Katalog progr. sredstv / GosFAP, M.1991, №50910000379

3.  Anciferov A.V. Modelirovanie volnovogo polja v zadachah shahtnoj sejsmorazvedki metodom konechnyh raznostej / Zbirnyk naukovykh prats “Problemy hirskoho tysku”, №5, 2001. S.5-15.

4. Anciferov A.V. Teorija i praktika shahtnoj sejsmorazvedki.- Doneck.: izd. «Alan», 2002, -312s.

5. Gluhov A.A, Anciferov A.V.,Ssljakov B.I. Razrabotki UkrNIMI v oblasti GIS dlja reshenija zadach ugledobyvajushhej otrasli/ Sbornik nauchnyh trudov NGA Ukrainy №7.t. I, Dnepropetrovsk, 1999, S.80-82

6. Gluhov O.O. Problemi і principi proektuvannja geoіnformacіjnih sistem / Geoіnformatika, №1, 2002, S.89-94.

7. Gluhov A.A., Zaharov V.N., Ruban A.D. Modelirovanie volnovogo polja v zadachah shahtnoj sejsmorazvedki metodom konechnyh raznostej / Gornyj vestnik, Moskva, I1 D Skochinskogo, 1994, S.16-18